Vladař – postřehy z knihy

Kniha: Vladař

Autor: Niccoló Machiavelli

Rozbor přidal(a): mara.bilej

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

 • kniha pojednává o jednotlivých stanoviscích a způsobech vlády
 • samotnému Machiavellimu byl nejbližší politický směr, který se později dostal do obecného podvědomí jako tzv. machiavellismus – tedy politika praktikovaná bez ohledu na jakékoliv morální zásady a principy, užívajících jakýchkoliv prostředků k dosáhnutí určitého cíle ( „ Účel světí prostředky“)
 • věta „ Účel světí prostředky“ je mylně připisována N. Machiavellimu, ale tenhle výrok poprvé použil Ignác z Loyoly
 • důležitý ovšem je, že celá knížka se nese právě v duchu a smyslu tohodle výroku
 • kniha byla původně adresována Lorenzovi Medicejskému jako takovej postup k dosáhnutí ideálního vladařství
 • Machiavelli využívá i názorný příklady z historie, kdy se nějaký konkrétní vladař dopustil toho či onoho a následně na to Machiavelli uznává ten či onen způsob buďto vhodným či nevhodným
 • podstatný taky je, že v rámci tý Machiavelliho filosofie vladař nemá být svázán otázkami jakéhosi dobra či zla ( to je jakoby ta morálka, jak sem už psal )
 • podle knihy musí být vladař krutý a nemilosrdný, má být spíše obáván než milován – „Potencionální nepřátele je třeba zahrnovat laskavostmi nebo je zničit. Za malá příkoří se mohou mstít, za velká nikoliv“ nebo taky „ Z hrobu se nemstí nikdo“
 • zároveň je kniha i nevěřitelně nadčasová – „Lidé totiž mění vládu v domnění, že si tím polepší, a teprve zkušenost je poučí, že si vlastně pohoršili“
 • obyčejní lidé sou viděni v Machiavelliho díle jako hloupá, pokrytecká sebranka, které jde především o vlastní pohodlí a hlavně peníze – „ Lidé spíše zapomenou na smrt i vlastního otce než na ztrátu majetku“
 • taky jsou popisováni jako úplatní a nedůvěryhodní
 • dále tvrdí, že každý panovník by měl ( v ideálním světě ) dodržovat své slovo ( slib ), ale upozorňuje, že jelikož se tak málokde děje, je nutné, aby vladař správně rozhodl, kdy je pro něj a jeho stát výhodnější upustit od daného slibu a kdy naopak
 • vladař má být podle Machiavelliho dokonalý a ctnostný, což si zdánlivě trochu protiřečí s tou krutostí– vladař totiž nemá být dle Machiavelliho posuzován jako obyčejný člověk, například vražda by byla viděna u normálního chlapa jako hřích, ale u panovníka jako prostředek k mnohem vyššímu cíli ( ne vždy ale dobrému pro obyvatele )
 • nejdůležitější hodnotou je jednoznačně získání a udržení moci, k čemuž má vést Vladař de facto jako návod
 • další známý výrok z knihy: „ Je lehčí vládu získat než si ji udržet“


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!