Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): aneta113

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor:  William Shakespeare ( 1564 Statford nad Avonou- 1616 Statford nad Avonou)

 • Anglický dramatik, autor skoro 40 dramat, komedií i historických děl

 

Renesance

 • Novověk 15 -16 stol. Kolébkou renesance je Itálie (Florencie).
 • Inspiruje se antikou.
 • Vše je soustředěno na člověka (ne na křesťanství).
 • U nás nebyla renesance příliš oblíbená kvůli husitství.
 • Roku 1492 je objevena Amerika. Jedná se tedy o dobu objevů, vynálezů, zámořských plaveb.
 • Církev ustupuje do pozadí.
 • Realizují se měšťané.
 • Snaha o všestrannost.
 • Dochází k rozvoji astronomie: Ticho de Brahe, Mikoláš Koperník…
 • Dochází k novým objevům na poli umění: Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Raffael Santi. Umělci mají velký zájem o anatomii lidského těla a proporce, účastní se pitev. Používají techniku šerosvitu ( výrazná barevnost se vzdáleností ustupuje), objevení perspektivy. Kostrují malbu podle geometrických tvarů ( především podle trojúhelníku).

Leonardo da Vinci: Poslední večeře, Klanění tří králů

Michelangelo Buonarroti: výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu, socha Davida

Raffael Santi: proslavil se zobrazováním madon. Snažil se zachytit proporce dítěte podle kruhu.

 • Architektura: obdélníková okna, sgrafita

Šlechta staví zámky.

Renesanční města:

Telč, Prachatice

zámky: Litomyšl, Santa Maria del Fiore ve Florencii

 

     Humanismus

 • humánus= lidský
 • Jedná se o filozofický a historický proud, projevující se studiem, výkladem, a napodobením Antiky.  Vše se točí kolem lidskosti a humanity.
 • Vše je založeno na lidském vědění a poznání.

 

Život autora

 • William Shakespeare se narodil r. 1564 ve Statfordu nad Avonou , studoval gymnázium, v devatenácti letech se oženil s o osm let starší ženou ( Anne Hathawayová), se kterou již čekal dítě. Roku 1585 se připojil ke kočovným divadelníkům, se kterými se dostal o sedm let později do Londýna. Tam vynikal jako herec a dramatik, stal se dokonce spolumajitelem jedné z nejlepších divadelních společností, která roku 1599 začala hrát v divadle Globe. Když toto divadlo v roce 1613 vyhořelo, přestěhoval se William Shakespeare i s manželkou a dětmi do svého rodiště. V té době přestal psát svá dramata. Zemřel roku 1616.

 

Charakteristika tvorby:

1.období : Toto období trvá zhruba do r. 1600. Shakespeare píše komedie např. KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ, ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY; SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ; MNOHO POVYKU PRO NIC; VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ, hry inspirované antickými a anglickými dějinami ( JINDŘICH IV.; JINDŘICH V.; RICHARD II.; RICHARD III.;  JULIUS CAESAR;…) a  také první tragédie (3) např. ROMEO A JULIE.

– Ukazuje ženy jako představitelky renesančního osvobození. Ženy rázné, svobodné.

2.období: V tomto období vznikly tragédie, ve kterých se stupňuje intenzita a naléhavost tragických osudů hrdinů i společnosti. Patří sem např. HAMLET, KRALEVIC DÁNSKÝ; Othello, mouřenín benátský; Král Lear. Vznikla také hra s antickým námětem ANTONIUS A KLEOPATRA.

3. období: Po r. 1608 tvořil Shakespeare tragikomedie a romance s pohádkovými motivy např. CYMBELÍN; ZIMNÍ POHÁDKA; BOUŘE a své sonety. Celkem napsal Shakespeare 154 sonetů. Jejich tématem je často láska, krása ( i její pomíjivost), homosexualita ( postava černé paní), stárnutí.

 

Znaky Shakespearovy tvorby:

 • V jeho díle není ani stopa po antické osudovosti.
 • Rozbíjí tradiční jednotu místa, času a děje.
 • Často se v jeho tvorbě objevuje motiv ženy (rovnoprávné,  schopné prosadit se) .
 • Častým motivem je hra ve hře.
 • V tragédiích jsou komické prvky a naopak.
 • Střídá prózu s verši.
 • Verše jsou psány tzv. blankversem, pětistopým nerýmovaným veršem.
 • Míchá jazyk vznešených postav ( např. Romeo a Julie mluví vysokým stylem) s jazykem nižších postav ( Juliina chůva).

 

Autoři píšící ve stejném období:

Itálie:  Dante  Alighieri ( BOŽSKÁ KOMEDIE)

Francesco Petrarca ( ZPĚVNÍK)

Nicolo Machiavelli ( VLADAŘ)

Giovanni Boccacio  ( DEKAMERON)

FrancieFrancois Villon ( ODKAZ, NEBOLI MALÝ TESTAMENT  (ZÁVĚŤ) )

Francois Rebelais ( GARGANTUA  A  PANTAGRUEL)

Erasmus Rotterdamský ( CHVÁLA BLÁZNIVOSTI)

ŠpanělskoMiguel de Cervantes y Saavedra ( DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA)

Lope de Vega ( OVČÍ PRAMEN)

Anglie:  Geoffrey Chaucer ( CANTERBURSKÉ POVÍDKY)

Česká renesanceJan Blahoslav ( GRAMATIKA ČESKÁ, MUSIKA, FILIPIKA PROTI MISOMUSÍM)

Viktorín Kornel ze Všehrad ( KNIHY DEVATERY)

 

Charakteristika uměleckého textu jako celku:

 • literární druh: drama
 • literární žánr: komedie
 • literární forma: drama (5 dějství)
 • dominantní slohový postup: vyprávěcí
 • typ vypravěče: repliky – přímá řeč postav
 • vysvětlení názvu díla: Zkrocení zlé ženy – Hádavou, uštěpačnou a prudkou Kateřinu si nikdo nechce vzít, je potřeba ji nejprve změnit = zkrotit.
 • posouzení aktuálnosti díla: Touha muže ovládat ženu a naopak touha ženy nenechat se ovládat mužem je stále aktuální
 • určení místa a času textu

místo: Padova, Petrucciův dům na venkově (Itálie)

čas: neurčený, pravděpodobně autorova současnost – konec 16. Století

 • kompozice: rámcová

 

Charakteristika postav:

Kateřina:  Kateřina je naprostý opak Bianci. Je hašteřivá, hrubá, výbušná a umanutá. Vždy musí být po jejím. Kateřina je známá svou povahou po celé Padově. Nikdo o ni proto nemá zájem.

Bianca: Je milá a hodná. Díky své dobrotivé povaze má spoustu nápadníků.

Petruccio: Petruccio je venkovský šlechtic. Jako jediný měl odvahu pokusit se zkrotit Kateřinu. Díky své tvrdohlavosti a cílevědomosti si vzal Kateřinu za ženu. Je sebevědomý a cílevědomý, pročež vždy dosáhne svého cíle.

Babtista: Babtista je bohatý padovský šlechtic. Kateřina a Bianca jsou jeho dcery. Je hodný, trpělivý a čestný muž.

Gremio, Hortensio: Jsou to Blančini nápadníci.

Grumio, Curzio: Jsou to sloužící Petruccia.

 

Stručný děj:

Padovský velmož má mnoho nápadníků pro svou mladší dceru Biancu, krásnou a ctnostnou, podmínkou jejího sňatku však je, že se jako první vdá její starší sestra Kateřina, velmi hubatá. S ní se rozhodne oženit šlechtic Petruccio, ale od samých počátků dělá Kateřině naschvály: na svatbu přijíždí oblečen jako maškara a pak odváží Kateřinu na venkovské sídlo. Zde Kateřina pochopí, že odpor a vzdor nemají smysl ( je hladová, manžel zničí její nové šaty apod.) a manželovi se podřídí. Blanka se mezitím tajně provdá. Kateřina i Blanka procházejí manželskou zkouškou věrnosti a poslušnosti. Obstojí pouze Kateřina.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!