Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): Viktorie V

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literárně historický kontext

RENESANCE

 • – 16. stol., vznik v Itálii
 • umělecký a myšlenkový směr zaměřený především na člověka, rozum a pozemský život
 • proměna středověkého pohledu na svět (důraz na náboženství) k renesančnímu (důraz na lidskost)
 • znovuzrození estetického ideálu antiky, zájem o umění starého Říma, studium antiky, překlady z řečtiny do latiny, obliba antiky
 • raná, vrcholná, pozdní renesance

 

HUMANISMUS

 • renesanční zájem o člověka (=humanus – lidský)
 • způsob nazírání na svět, umělci ve svých dílech studují člověka ne Boha, zaměření na člověka, vyzdvihovali právo na svobodné rozhodování člověka, zdůraznění lidské důstojnost

 

Politická situace: Královnou Anglie je Alžběta I. z rodu Tudorovců, za jejíž vlády Anglie hospodářsky i kulturně vzkvétá. Dochází k upevnění anglikánské církve a také se stávají Angličané námořnickou velmocí, což vede k zisku mnoha kolonií.

Základní principy fungování společnosti v dané době: Období se po královně nazývá Alžbětínské, které se značí rozvojem kultury válkami se Španělskem a stabilní politickou situací. Vynález knihtisku je důležitým krokem v kulturním rozmachu.

 

Italská literatura

Dante Alighieri: Božská komedie

Francesco Petrarca: Sonety Lauře = Zpěvník

 • dává přesnou podobu sonetu: milostná báseň, 4 sloky, první dvě 4 verše, druhé dvě 3 verše

Giovanni Boccaccio: Dekameron

 • zakladatel novely: prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu, soustředí se na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky sevřeně bez popisů, končí výrazným, často překvapivým závěrem

Niccolo Machiavelli: Vladař, Mandragora

Francouzská literatura

Francoise Villon: Malý a Velký testament

 • prvního moderního básníka, předchůdce proklatých básníků
 • villonská balada – má 3 sloky o 7-12 verších, závěrečné poslání, no konci slok se opakuje refrén

Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel

 • vznik románu, tak jak ho známe dnes

Michel de Montaigne: Eseje

 • tvůrce nového literárního žánru eseje: soubor úvah o životě, povaze člověka, přírodě, lásce, umírání

Španělská literatura

Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

Lope de Vega: Ovčí pramen

Anglická literatura

Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky

 

Autor: William Shakespeare

 • anglický dramatik a spisovatel
 • nejvýznamnější autor vrcholné renesance
 • narodil se i zemřel v Strafordu nad Avonem
 • patřilo mu divadlo The Globe
 • svatba s Anne Hathawayovou – 3
 • pro dramata je typický blankvers: nerýmovaný verš, sestávající z pěti jambických stop
 • rozdělení tvorby:
  • 1591-1600: komedie a historická dramata, zpracovával náměty z anglické minulosti a z antiky.
  • 1601-1608: zklamání  z vývojem společnosti, pesimismus píše tragédie a sonety.
  • 1608-1612: smiřuje se s životem a píše hry, obsahující jak prvky tragédie, tak prvky komedie.
 • komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic
 • tragédie: Romeo a Julie, Richard III., Macbeth, Hamlet, Král Leare, Othello
 • historické hry: Richard III., Jindřich IV.
 • ZAJÍMAVOSTI: již za jeho života se vedly spory o autorství jeho děl (údajně nemohl být schopen vytvořit tolik děl za tak krátké období), které přetrvaly až do současnosti

 

Lit. druh: alžbětinské drama

Lit. žánr: komedie

 

Jazykových prostředků

ironie, opakování slov, expresivní výrazy- citově zabarvené výrazy, používá jazykové hříčky

– typy promluv: monology, dialogy, repliky

– slohový postup: vyprávěcí

– blankvers (5-ti stopý nerýmovaný jamb) – typický Shakespearův styl

 

Kompozice

– chronologická, rámcová

 

Tematická výstavba:

 • Prostředí: Padova, Verona (Itálie)
 • Čas: neurčený, pravděpodobně autorova současnost – konec 16. století
 • Charakteristika postav:
  • BIANCA= dcera kupce Baptisty, romanticky zamilovaná, zasněná a naivní dívka
  • KATEŘINA = naprostý opak své sestry Bianky, neústupná, bez něžnosti, proti konvencím
  • PETRUCCIO= chová se jako skutečný hulvát a nedbá zvyků tehdy doznívajícího středověku
  • LUCENTIO = syn bohatého šlechtice, zamiluje se do Bianky
  • GREMIO = nápadník Bianky
 • Hlavní téma: rovnost mužů a žen v období renesance, postoj společnosti k ženám a postoj žen k mužům
 • Hlavní vyznění: oproštění vztahu muže a ženy od církevních dogmat; odlišný pohled na ženu než dosud → počátek feminizace
 • Téma: Kateřinina proměna
 • Motiv: antický- přirovnání Kateřiny ke Xantippě, údajné nesnesitelně hašteřivé manželce antického filozofa Sókrata

 

Děj

 • bohatý padovský kupec Baptista Minola má 2 krásné dcery, Biancu a Kateřinu → Bianca je hodná, cudná a velice chytrá; Kateřina je naopak láteřivá
 • žena, ze které má každý strach → Kateřina je starší, a tak se ji otec rozhodne provdat jako první (zároveň ji ze zmíněných důvodů nechce mít dlouho
 • doma) → Bianca má více nápadníků (např. Gremia, Hortenzia a Lucentia), zatímco Kateřina žádné → ve městě se objevuje veronský šlechtic Petruccio
 • → rozhodne se vzít si Kateřinu za ženu a učinit ji pokornou, přestože se to zdá být nerealizovatelné → jelikož je Kateřina již provdána, může se tedy
 • vdávat i Bianca → vybere si Lucentia → Petruccio dělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila své chyby → ona to po čase pochopí a zklidňuje se
 • → Petruccio se vsadí s Lucentiem a Hortenziem o to, kdo z nich má poslušnější ženu → po svých sloužících vzkazují, že k nim mají jejich manželky
 • přijít → jako jediná přijde Kateřina → Petruccio vyhrává sázku a od Baptisty získává 20 000 zlatých za to, že jeho dceru dokázal zkrotit

 

Inspirace

 • FILM: Zkrocení zlé ženy (americký film; 1929) – hrají: Mary Pickfordová, Douglas Fairbanks st., aj.; Zkrocení zlé ženy (italský film; 1967) – hrají: Richard
 • Burton, Elizabeth Taylorová, Cyril Cusack, aj.; Deset důvodů, proč tě nenávidím (film USA; 1999) – hl. role: Heath Ledger – film je dílem inspirován jen lehce a děj je přenesen do současnosti; nejnovější filmová adaptace díla je z roku 2005


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!