William Shakespeare – životopis

 

 Jméno: William Shakespeare

 Přidal(a): Betty21

 

 

 

 

 

William Shakespeare

 • narozen v r. 1564 v tržním městečku Stratfordu nad Avonou
 • vystudoval gymnázium, kde se naučil latinsky a řecky
 • v 18 se provdal za již těhotnou Annu Hathaayovou (byla o 8 let starší)
 • před r. 1592 působil jako herec a spisovatel v Londýně (měl přístup ke dvoru královny Alžběty I., kde se hráli jeho hry ( založení Alžbětínského divadla)
 • spolumajitel a dramatik londýnské divadelní společnosti „Služebníků lorda komořího“
 • hrál v nové aréně The Globe, v r. 1613 aréna vyhořela ⟶ ukončení kariéry, návrat zpět do rodného města, kde umírá r. 1616
 • napsal téměř 39 divadelních her
 • jeho dílo nenese stopy po antické osudovosti či středověké podřízenosti víře, naopak je světská, jeho postavy strůjci svého osudu, jejich činy vyplývají z  jejich charakteru, nejsou jen nositelé ideí, ale složité a často rozporné, živoucí postavy
 • vnitřně silné postavy jsou ženy
 • díla veršovaná – blankvers (= pětistopý jambický verš), střídáno s prózou (problém s přeložením do Čj, po zvukové stránce nejsou shodné – využil jej např. K. H. Mácha – Máj)

 

Dílo: tvorba lze rozdělit do 3 období

1. díla do r. 1600 „šťastné“

 • komedie, historické hry u anglických a antických dějin
  • v dílech hrají velkou úlohu ženy, vynikající čestností a hrdostí
  • Př: Zkrocení zlé ženy, Marná lásky snaha, Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Romeo a Jůlie, Král Jindřich V, VI, Julius Caesar

2. díla období r. 1601 – 1608

 • tragédie – do tvorby proniká pesimismus
 • Př: Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear

3. díla od r. 1609

 • romantické hry
 • Př: Bouře,Zimní pohádka

psal také sonety – cca 154 sonetů naplněné city milostnými a přátelskými

 

Zařazení: Renesance

 • od 14 -17 století
 • důraz na světskou stránku života a na lidský rozum umožňující poznání, váží si světa, který ho obklopuje, snaha pochopit jeho zákonitosti, poznávání přírody, středem zájmu je člověk, největší dokonalost spatřují v umění –  doprovázeno uměleckými teoriemi, nové chápání člověka jako individuality (středověk – universalismus = splynutí člověka s Bohem), z počátku velmi optimistická vize, hlavně severní Itálie, 16. století v důsledku válek opouští víra v moudrost člověka
 • ovlivněna vědeckými objevy, píše se v národních jazycích, převažuje světská literatura, hrdinou je člověk „který myslí“ – vítězí rozum nad city
 • Žánry: drama, romány, eseje, epos, sonety = znělka, verše se rýmují, složena z 2 čtyřveršových nebo 2 tříveršových slok

 

Další autoři v období:

 • Dante Alighieri – Božská komedie
 • Francois Petrarca – Sonety Lauře
 • G Boccacio – Dekameron
 • Miguel de Cervantes Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • Jan Ámos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce

 

Díla s podobnou tématikou jako Romeo a Julie (tématika nešťastné lásky):

 • „neznámý autor“ – Tristan a Izolda
 • Adam Mickiewicz – Pan Tadeáš
 • Romain Roland – Petr a Lucie
 • Julius Zeyer – Radůz a Mahulena
 • Viktor Dyk – Krysař
 • K. H. Mácha – Máj


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!