Král Lávra – rozbor díla k maturitě

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Rozbor přidal(a): Grimli

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literárněhistorický kontext díla

Karel Havlíček Borovský

– český básník, novinář, kritik

– 1821- 1856

– realismus, národní obrození

satira

– vychovatel v Moskvě, studuje ruskou literaturu

– zakladatel Národních novin, časopisu Slovan

epigramy– krátké satirické básně

– kritika panovníků

vyhoštěn do Brixenu– zde vznikají satiry

– Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra

– napadá absolutismus, církev

– umírá na tuberkulózu

 

díla:

Epigramy– pět oddílů

Obrazy z Rus– cestopis

Tyrolské elegie– žalozpěv

Křest svatého Vladimíra– satira

Král Lávra

 

– další autoři

Karel Jaromír Erben- Kytice

Honoré de Balzac- Otec Goriot

Guy de Maupassant- Kulička

 

Téma

inspirace– irská pověst

– irská pohádka (pověst) s českými motivy

– tajemství krále Lávry

– kritika a výsměch panovníkovi

– kritika tehdejšího panovníka pomocí symbolů

– výsměch omezenosti panovníků

 

Kompozice

– čas lineárně, bez skoků (chronologicky) ve 34 strofách po 4 verších

– spisovný jazyk

– er-forma

– prostý jazyk, lidová mluva, lidový humor

– alegorická satirická skladba, poezie

forma– pohádka

 

Literární druh

– lyricko-epické dílo

 

Literární žánr

– satirická báseň (alegorická)

– využití komičnosti, ironie, výsměchu ke kritice nedostatků a záporných jevů (věcí)

 

Literární směr

realismus– vznik ve Francii (2. polovina 19. století)

– objektivnost bez přikrášlování, všední situace

– člověk vytvářen prostředím, kde žije

– typický jedinec

– analýza a kritika nedostatků společnosti

– 50. léta 19. století

 

Postavy

Král Lávra– starý moudrý oblíbený

– rozmar- nechává se stříhat 1. ročně, poté popraví holiče

Kukulín– holič

– čestný, spravedlivý, diskrétní

– trápen královým tajemstvím

– svěří se stromu (vrbě)

matka Kukulína– uprosila krále, aby Kukulína nepopravil

– vdova

Červíček– hráč na basu

– odhalí královo tajemství při hře na basu

Vypravěč (lyrický subjekt)

vševědoucí– ví vše o postavách i jejich pocitech a myšlenkách

– nezasahuje do děje

 

Jazykové prostředky

útvary– spisovný, humorný, zastaralý, nepravidelné verše

– rysy pohádky

slovní zásobaarchaismy, hovorové výrazy

– textové prostředky- přímá řeč, prostý text

– vyprávěcí styl, er-forma

personifikace, metonymie, přirovnání

alegorie, ironie

kontrast- hodný král popravuje

– jednoduchý verš, nepravidelný rým

– hovorové výrazy

– nadčasový obsah

 

Místo a čas

– nejsou určeny

– království krále Lávry

– paralela s autorovou dobou

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!