Král Lávra – rozbor díla k maturitě (4)

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Rozbor přidal(a): denisap

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Rok vydání: 1854

 

Umělecký směr/proud: Druhá generace národních buditelů – Realismus

  • Rakouské císařství 50.léta 19.století

 

Národní buditelé: proces, při kterém se zastavil jazykový úpadek češtiny (od poněmčování ze strany Habsburků-Marie Terezie), vytvořil se nový spisovný jazyk a s ním se obrodila i česká národní literatura, která začala být opět hojně vydávána. Šlo o obnovení české kultury jako takové.

 

Hlavní představitelé : František Palacký (Dějiny národu českého v Čechách i Moravě), Josef Jungmann (Slovník česko-německý), Josef Dobrovský (Dějiny českého jazyka a kultury)

 

Realismus:

Vznik ve Francii 2.pol 19.století.

Objektivnost, nepřikrášlování skutečnosti, všední situace (obrazy- unavené obličeje)

Pro realismus je typický jedinec- člověk je utvářen prostředím, ve kterém žije.

Analýza společnosti a člověka, kritika jejich nedostatků, charakter postav se vyvíjí.

 

Světoví realisté: Charles Dickens : Kronika Pickwickova klubu, Honoré de Balzac : Otec Goriot, Gustave Flaubert: Madame Bovaryová, Guy de Maupassant : Kulička, Mark Twain : Dobrodružství Huckleberryho Finna, Fjodor Michajlovič Dostojevskij : Idiot, Lev Nikolajevič Tolstoj : Anna Karenina

 

Karel Havlíček Borovský

Psal i pod pseudonymem Havel. Borovský = Borová u Přibyslavi, kde se roku 1821 narodil (Dnes je tam jeho muzeum). Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Do roku 1838 studoval gymnázium v Německém Brodě a poté studoval filosofii v Praze.Toužil převychovat český lid a tak vstoupil do kněžského semináře- nelíbily se mu zdejší poměry (protinárodní duch). Od té doby kritika římskokat.církve a celibátu. Zprvu vlivem Jana Kollára zastával rusofilství, ale po roce, který strávil jako vychovatel v Rusku, svůj názor změnil. První dílo je otištěno v Pražských novinách : Obrazy z Rus (cestopis).Založil vlastní Národní noviny.Kritika  Josefa Kajetána Tyla : román Poslední Čech. V důsledku tzv. Májového spiknutí byly Národní noviny zakázány= v Kutné Hoře založil časopis Slovan.Chtěl se věnovat rodině a hospodářství ve svém rodném městě.V prosinci 1851 byl nad ránem odveden do Tyrolského Brixenu (sice nečekal, že by mu daly rakouské mocnosti pokoj, ale tohle nečekal). Manželka Julie s dcerou Zdeňkou za ním sice přijely, ale chyběla mu vlast a přátelé-byl kontrolován. Vrátil se po téměř 4 letech po podepsání protokolu o ukončení veřejných aktivit.Měl zakázán pobyt v Praze.Zemřel na tuberkulózu ve 34 letech. (o rok dříve i jeho manželka=zhroucení). Na pohřbu mu Božena němcová položila na rakev trnovou korunu, jakožto symbol mučednictví.Havlíček, kterého se rakousko-uherská moc obávala natolik, že jej deportovala za hranice vlasti, byl nesporně obětí svých odvážných politických názorů. Izolace od přátel a své vlasti v Brixenu jej značně psychicky poznamenala. Nicméně fakt, že za dobu strávenou v Brixenu pobíral Havlíček plat vyššího úřednického zaměstnance ( 500 zlatých ,aby se jej vláda zbavila) a obýval druhý nejdražší dům v Brixenu nebo to, že nemoc na kterou zemřel, mu nezpůsobila údajná „izolace“, ale „jen“ obyčejné nachlazení, se mnohdy neuvádí.

 

Inspirace pro dílo: Psáno a motivy irské lidové pověsti.Řecká mytologie.

 

Filmové zpracování: Karel Zeman-1950 loutkové představení

 

Literární teorie

Literární druh : Lyriko-Epika

Literární žánr : satirická alegorická poezie

Literární forma : pohádková (vrba mluví,oslí uši, končí dobře), vyprávěcí

 

Hlavní myšlenka:

Výsměch  a kritika hlouposti,omezenosti a zloby panovníka-muselo zemřít tolik nevinných, kvůli jednomu neuváženému králi.

 

Doba a místo děje:

Irsko, doba neuvedena (Ve skutečnosti psal o Rakousku v roce 1848, o slaboduchém císaři Ferdinandu “Dobrotivém”-zrušení přísné cenzury)

 

Kompozice:

Spisovný, humorný, zastaralý jazyk.

Jazykové prostředky typické pro pohádku : “Byl jednou jeden”, “Devatery hory”

Nepravidelné verše

Přímá řeč i prostý text

Er-forma

Chronologie 34 strof po 7 verších

ABCBDDB = nepravidelný rým

 

Motivy:

Oslí uši = symbol královy chyby a nedostaků

Tajemství = královo, předá Kukulínovi> skrze vrbu vyzrazeno

 

Pojmenování:

  • Přímá : Epiteton (Konstanc a Ornanc= básnické přívlastky)
  • Nepřímá : Metonymie (Záměna slov na základě vnitřní podobnosti)

 

Personifikace : Větev viklovské vrby zpívá

Ironie : čekala jej podivná odplata, nic na stříbře, ale skrze kata- to šibenice

Alegorie : Irský král x Rakouský císař

Přirovnání : “Vlasy dlouhé na krku, široce nosil, jak roj včel”

Archaismy: byltě, kvas, hudci

Hovorové výrazy: jazejček, švanda

 

Figury: (prostředek básnické řeči (spojování hlásek, vypouštění slov, opakování výrazů), sloužící k dosažení velkého uměleckého účinku; zvukově a významově obohacuje báseň)

  • Anafora : opakování slova, stejných slov na začátku dvou nebo více po sobě jdoucích veršů nebo po sobě jdoucích vět
  • Epizeuxis : opakování slova v jedné větě těsně po sobě
  • Řečnické figury : řečnická otázka
  • Inverze : přehození slovosledu (já jsem na jsem já)

 

Hlavní postavy

Král Lávra : oblíbený, moudrý ale nechce světu ukázat sví oslí ušei, takže nechává přihlouple popravovat rok co rok nevinné holiče

Kukulín : holič, je losem vybrán do služby králi, trápí se, protože nesmí vyzradit královo tajemství

Kukulínova matka : vdova, přišla o manžela ve válce, oroduje za jediného syna

Poustevníček : dá kukulínovi radu, jít se vyzpovídat vrbě

Červíček : hráč na kontrabas

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!