Král Lávra – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Rozbor přidal(a): kaja

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Karel Havlíček Borovský

 • „Borovský“ je odvozeno od jeho místa narození – Borová
 • český básník, novinář, ekonom a politik, je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky
 • studoval filozofii, účastnil se kněžského semináře
 • nějaký čas byl v Moskvě, kde studoval ruskou literaturu
 • 1848 byl zatčen, ale během té doby byl zvolen poslancem do říšského sněmu a národního výboru
 • později byl vykázán z Prahy a usadil se v Kutné hoře
 • založil Národní noviny a časopis Slovan
 1. Črty: Obrazy z Rus – cestopis, odpor k absolutismu
 2. Epigramy – krátký útvar, vtipné
  – o společnosti (ironie)
 3. Satira (jízlivá ironie)
  • Tyrolské elegie
  – autor zachycuje své zatčení a internaci v Brixenu v Tyrolsku
  -žalozpěv
  – promluva k měsíci
  • Křest sv. Vladimíra
  – nástup křesť. v Kyjev. Rusi
  • Král Lávra

 

Romantismus

 • z francouzského roman = románový, z románu
 • pol. 18. století a 1. pol. 19. století
 • umělecký a literární směr
 • obraznost a cit převládá nad rozumem
 • postoj člověka ve společnosti – společnost jej nechápe

 

Znaky:

 • rozpor snu a skutečnosti
 • individualismus
 • důraz na cit
 • touha po svobodě
 • návrat k přírodě
 • zájem o exotiku
 • navazuje na preromantismus


Romantický hrdina:                                    

 • člověk výjimečný, který se bouří proti společnosti, ta jej nechápe, zůstává ve svém boji osamocen
 • častý tragický konec
 • autobiografické rysy

 

Realistický hrdina:

 • průměrný člověk
 • v průběhu děje se mění a vyvíjí


Světoví autoři

 

Český romantismus

 • – 50. léta 19. století
 • období spojeno s odporem k absolutismu → končí 1848 revolucí
 • zrušena robota a cenzura
 • začíná se objevovat krásná literatura, rozvoj časopisectví a novinářství
 • s nástupem Bacha opět cenzura → vychází minimum českých knih v 50. letech (Bachův absolutismus) – Babička, Kytice, Almanach Máj
 • odchyluje se od světového romantismu
 • jediný, kdo naplňuje prvky světového romantismu, je Mácha
 • K. Tyl byl spjat s národním obrozením
 • J. Erben čerpá z lidové slovesnosti

 

Karel Jaromín Erben

 • vychází z lidového prostředí
 • činnost sběratelská: sbíral lidovou poezii, zaznamenával a zapisoval nápěvy (Písně národní v Čechách)
 • činnost vědecká: připravil k vydání a opatřil poznámkami řadu děl (spisy Jana Husa,..)
 • poezie: Kytice – soubor balad, převažují ženy, promyšlená kompozice, etičnost a osudovost

 

Téma a motiv

 • král se snaží utajit své velké uši, a proto nechá popravit každého jeho holiče

 

Časoprostor

 • Irsko, království krále Lávry
 • doba není jednoznačná, představuje Čechy za rakouské nadvlády

 

Postavy

Král Lávra – dobrý panovník, nechce, aby někdo věděl o jeho tajemství, je moudrý a oblíbený

Holič Kukulín – mladý holič,čestný, bojácný, upovídaný

Basista Červíček – typ českého muzikanta, hrál na kontrabas

Kukulínova matka – milující matka, která svého syna zachrání před šibenicí

Poustevníček – dává lidem rady

 

Děj

V Irsku vládl král Lávra, který měl oslí uši. Byl sice hodný a oblíbený, ale vždy jednou do roka se nechával holit, a aby holič nevyzradil jeho tajemství o oslích uších, nechal jej pokaždé popravit. Každý rok si všichni holiči tahali los, kdo ho půjde ostříhat. Jednoho roku si vytáhl los Kukulín. Když měl jít na šibenici, jeho matka, chudá vdova, u krále prosila o milost a ten pak ušetřil Kukulína smrti. Královi však musel slíbit, že nikde neřekne, co viděl při holení. Tím se stal dvorním holičem.Za nějaký čas začalo Kukulína tajemství trápit, měl potřebu ho někomu sdělit. Dal na radu matky a vypravil se k poustevníkovi. Ten mu poradil zašeptat tajemství do staré duté vrby. Kukulín tak udělal a rázem se mu ulevilo.Po nějakém čase král chystal velikou hostinu a bál. Byli pozváni muzikanti z Čech. Pan Červíček ovšem ztratil kolíček od basy. Uřízl tedy kousek větvičky z již zmiňované vrby. Na slavnosti poté basa spustila: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec“. V té chvíli všichni na plese znali odpověď proč král Lávra stínal hlavy holičům. Lid si ale na královy oslí uši zvykl a Kukulín se stal královým stálým holičem.

 

Kompozice

 • epika (druh), satira (žánr)
 • kompozice chronologická
 • verš básně je jednoduchý, 34 strof po 7 verších
 • rýmy se nepravidelně střídají – ABCBDDB
 • er-forma (vypravěč zpívá svým blízkým o králi Lávrovi)
 • forma pohádky

 

Jazyk

 • spisovný, humorný, zastaralý
 • archaismy – byltě, kvas, hudci, chřadne
 • přímá řeč
 • hovorové výrazy – švanda, jazejček
 • personifikace
 • ironie
 • přirovnání – dlouhé vlasy na krku nosil jak roj včel
 • apostrofa (oslovení než. předmětu)


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!