Král Lávra – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Král Lávra

Autor: Karel Havlíček Borovský

Rozbor přidal(a): Sylviaaa

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Král Lávra

Rok vydání: 1870

Napsáno: 1854

 

A)Tématika

1) Celková charakteristika díla

 • Literární druh: epická poezie
 • Žánr: satirická báseň

 

Dějová linie:

 • Král Lávra byl dobrý král, lidé ho měli rádi, avšak jednu slabost měl- nechával se stříhat pouze jednou za rok a holiče vždy místo odměny čekala šibenice
 • Každý rok se na letnice losovalo, který holič ostříhá krále
 • Los padl na Kukulína
 • Kukulínova matka se šla za něj u krále přimluvit, byl to její jediný syn a manžela už neměla- zahynul ve službě královského dvora
 • Král se slitoval a nabídl Kukulínovi, že ho bude jeho osobním holičem, ale nesmí nikomu říct, co viděl
 • Kukulína začalo tajemství sužovat a jeho tělo chřadlo
 • Starostlivá matka ho poslala za poustevníčkem do lesa, který má od všech lidských srdcí klíček, aby mu poradil
 • Poustevníček mu poradil, aby tajemství řekl do vrby nedaleko Viklova
 • Kukulín se uzdravil
 • Král Lávra pořádal dvorní kvas a pozval si Karlovarskou bandu, aby mu zahrála
 • Když hudebníci táhli k bálu, pan Červíček si všiml, že ztratil z basy kolíček
 • Než by ho našel, tak by promeškali bál, a tak vyrobil nový kolíček z vrby nedaleko Viklova
 • Když však na bále začal hrát na basu, basa zpustila: Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!
 • Tajemství se tak dostalo mezi lid, a tak nebyl důvod oslí uši dále schovávat
 • Po krátké době utichl povyk, lidé měli krále rádi a říkali, že ty dlouhé uši právě ke koruně dobře sluší…

 

2) Postavy a jejich charakter

a) Hlavní postavy

 • Král Lávra– dobrý panovník v Irsku, nebyl tyran, neodváděl mládence na vojnu, nedal chudé dřít, měl však jednu slabost- každý rok pověsil jednoho holiče

-měl soucit a dobré srdce- nad Kukulínem a jeho matkou se slitoval

-za svou slabost se styděl

-lidem uznávaný panovník

 • Kukulín– holič, spolehlivý a diskrétní- drží tajemství i za cenu svého zdraví

 

b) Vedlejší postavy

 • Kukulínova matka– vdova, starostlivá a milující matka, chce za Kukulína obětovat svůj vlastní život

 

3) Prostředí a doba děje

-Irsko, doba není specifikována

 

B) Kompozice

 • Kompoziční princip: chronologický
 • Vyprávěcí forma: er-forma
 • Spojení jednotlivých tematických celků: těsné
 • Lexikální prostředky: archaismy- Byltě jednou jeden…, rekrutýrkou nesužoval chasu…, bradýřský cech, zdrávoť, ty je nesmíš povědít žádnému,…

ironie- …dlouhé uši právě dobře ke koruně sluší…

Elipsa („…ve dne nemáš stání, v noci pokoje…“), personifikace („…tu řve basa…“), metonymie („…ten má od všech lidských srdcí klíček…“), archaismy (hudci, chřadne, bál, kvas), hovorové výrazy (jazejček, švanda), kontrast (král hodný X popravuje)

jazykové prostředky typické pro pohádky („Byl jednou jeden…“)

34 strof o 7 verších, rým ABCBDDB (ne úplně pravidelné)

 • Textové prostředky: přímá řeč, nepřímá řeč

 

C) Okolnosti vzniku díla

 • Datace- přelom 1. a 2. poloviny 19. století

 

 • Společenskohistorický kontext

Starší generace– Josef Jungmann, Václav Hanka- viděli v tom zradu Slovanů

Mladší generace– K. H. Mácha, Karel Sabina- spravedlivý  boj za svobodu polského národa proti carskému útlaku

-růst politického uvědomění díky řadě revolucí, nastolena otázka národní svobody

-poptávka po knihách i po spotřebním zboží- díky rozvoji měšťanské společnosti

-založeny organizace: Matice česká- členové překládali díla cizích autorů

-rozvoj divadla (Stavovské divadlo, Kajetánské divadlo)

-rozvoj časopisů (Časopis Českého muzea, Česká včela, Květy)

-emancipační hnutí žen- vznikaly školy pro české dívky

– kritika společnosti

 

 • Literární kontext

– přechod od osvícenství k romantismu

-romantismus

– vyzdvihuje svobodu jedince, cit a vášeň, kontrasty, boj o svobodu, volnost, nespoutanost

-romantický hrdina

– hrdina utíká do exotických krajin

– odmítá klasicistní idealizaci člověka

– inspirace ve středověku

– zaměřuje se na lidstvo

– kontrast mezi snem a skutečností

– hlavním hrdinou je člověk z určité společenské vrstvy, ukazuje běžný život

-pro 30. léta je charakteristický spor o Máchovu tvorbu zaměřenou především na estetickou funkci (J. K. Tyl mu vytýkal nedostatek vlastenectví)

Světový: Victor Hugo (1802-1885), Chrám Matky boží v Paříži, Bídníci

Alexandre Dumas st. (1802-1870), Tři mušketýři, Hrabě Monte Cristo

George Sand (1804-1876), Indiana, Valentina

Alfred de Musset (1810-1857), Zpověď dítěte svého věku

Michail Jurjevič Lermontov (1814-1841), Hrdina naší doby, Maškaráda

Edgar Allan Poe (1809-1849), Havran, Jáma a kyvadlo

L´udovít Štúr (1815-1856), Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí

Český: Božena Němcová (1820-1862), Babička, Divá Bára, Karla

Karel Hynek Mácha (1810-1836), Máj, Cikáni, Marinka

Karel Jaromír Erben (1811-1870), Kytice z pověstí národních

Josef Kajetán Tyl (1808-1856), Strakonický dudák

 

 • Ukázka

Způsobil tam s basou králi čistou věc,

jak na bále pustil po strunách smyčec,

tu řve basa, až všechno přehluší:

„Král Lávra má dlouhé oslí uši,

král je ušatec!“

 

Král dal hned Červíčka s basou vyhodit,

bylo však již pozdě basu oběsit,

a tajemství, pro něž lazebníci

umírali, jsou na šibenici,

rozneslo se v lid.

 

Co nyní celý svět věděl od basy,

nebylo nic platno skrývat pod vlasy,

tak král Lávra nosil po tom bálu

svoje dlouhé uši bez futrálu

po všechny časy.

 

 • Vliv díla

-satira a kritika absolutistické vlády, lidské lhostejnosti a pasivity, výsměch hlouposti a omezenosti korunovaných hlav

-není tak útočná jako ostatní díla psaná ve vyhnanství (Brixen)

Předobraz: irská pověst o králi, jemuž narostly oslí uši

 

Karel Havlíček Borovský (*1821 – †1856)

 

 • Život autora

novinář a básník, byla zakladatelem moderní české žurnalistiky a politického novinářství, klasik české básnické satiry a politik

jeho jméno se stalo symbolem statečnosti boje proti útlaku a národní svobody

studoval filosofii a vstoupil do kněžského semináře- chtěl jako kněz působit na lidi- byl však vyloučen a věnoval se soukromému studiu

v Moskvě pracoval jako vychovatel

redaktorem Pražských novin a České včely, které změnil na Národní noviny s přílohou Šotek- první velký český politický deník

po jejich zákazu odešel do Kutné Hory a vydával týdeník Slovan

kritizoval vládu a církevní hierarchii, hájil národnostní a demokratická práva

za žurnalistickou činnost byl dvakrát souzen a v roce 1851 byl deportován do Brixenu

 

 • Další díla autora

Tyrolské elegie

Křest svatého Vladimíra- nejútočnější, váže se k Rusku

Epigramy

Obrazy z Rus

 

 • Vlastní názor

Dílo mě zaujalo svojí pohádkovostí a ironickým humorem.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!