Edison – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Edison

Autor: Vítězslav Nezval

Rozbor přidal(a): Štěpán Novák

Další rozbory: Rozbor-dila.cz

 

 

 

 

Kontext autorovy tvorby:

 • Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel a překladatel. Považuje se za zakladatele poetismu.
 • Byl členem Devětsilu společně s Teigem roku 1922, v té době taky vzniká poetismus.
 • Působil v redakci Masarykova slovníku naučného, poté se věnoval pouze spisovatelství.
 • Často cestoval do zahraničí, zejména Francie, a seznámil se zde se surrealisty jako André Breton.
 • Ve 30.letech se účastnil protifašistického hnutí.

Díla:

 • Pantomima, Absolutní hrobař

 

Literárně a obecně kulturní kontext:

 • Poetismus – Avantgarda měla tří hlavní fáze: proletářské umění, surrealismus a právě poetismus. Jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu. Vytvořen roku 1924. Velká inspirace dadaismem. Tvůrčí metodou je hra, řada volných asociací. Exotické motivy, cestování, lidová zábava. Snaha být zcela apolitický.
 • Autoři:

 

Rozbor díla: Edison

Literární druh a žánr:

 • Druh – lyriko – epická
 • Žánr – báseň

 

Téma a motiv:

 • Báseň je poetistická za užití Apollainerovského pásma, což je zcela zjevné i ve výchozí ukázce, motiv kontrastu (pozitivní a negativní myšlenky, zmínění pokroku skrze vynálezy) a náhodné vzpomínky a pocity autora, téma: život Edisona-skrytě pasáže (např. že zachránil dítě před jedoucím vlakem)-nutnost znát velmi dobře Edisonův život, vyzdvihování individualit (Newton, Nero, Edison…) oproti mladé avantgardě (tvořila kolektivisticky a individuum potlačovala), zpočátku popis noční cesty Prahou-mnoho poetistických motivů-herny, bary, tanečnice a oslava práce.

 

Kompozice:

 • Báseň se skládá z 5 zpěvů, dále dělení do slok psaných volným veršem (jen někdy se dá vypočítat tempo-klesavá trochej), sdružený rým (AABB); není užita interpunkce (typické pro avantgardu)

 

Vypravěč:

 • Pokud mluvíme o básni, jedná se o lyrický subjekt, který se zde konkrétně ocitá v ději v první osobě

 

Vyprávěcí způsoby:

 • Převládá ich-forma, místy např. při popisu Edisona er-forma; neužita interpunkce

 

Veršová výstavba

 • Volný verš, který se však rýmuje a je velice rytmický; v určitých částech se dá mluvit o trocheji; autor používá sdružený rým

 

Jazykové prostředky a jejich funkce v díle:

 • nejvýraznějším prvkem díla je anafora, autor je většinou kombinuje s výčtem nějakých vlastností nebo užije jedno slovo, kterému v dalších verších dává určité přívlastky a rozvíjí ho-konkrétně v úryvku má tuto funkci „jako“ a „malá“; metoda asociací-Apol. Pásmo-skáče v časoprostoru; kontrasty „kalifornské lupiče a noční vrahy“ X „pohleďte jak tisíc lidí klidně žije“; „svět si hraje“-metonymie; vlahé slunce=metafora

 

Postavy:

 • vypravěč – „hazardní hráč“ ; Edison ; tulák, kterého potkává

 

Časoprostor:

 • Autor v díle hodně skáče v času i prostoru, nicméně dílo se vztahuje k jeho době (20. století); zmiňuje velké množství zeměpisných názvů a časových období


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!