Odysseia – rozbor díla k maturitě

Kniha: Odysseia

Autor: Homér

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma a motiv

Téma: dílo nabádá k víře v bohy, hlavní myšlenkou je zobrazit vzor chování pro běžného člověka (věrnost,vůle), láska k rodině.

Motiv:putování hlavního hrdiny z trojské války, které se kvůli nepřízni božských vlivů protáhlo. Jsou tu příběhy o návratu zbloudilého hrdiny, poté o návratu krále a nakonec také o příběhu syna, který hledá ztraceného otce.

 

Časoprostor

-děj se odehrává pravděpodobně v 7.st. př.n.l. ve Středomoří na řeckých ostrovech (bitevní pole v Tróji, plavba po moři, pobyt na ostrovech, končí na rodné Ithace)

 

Kompoziční výstavba

– má 3 dějové linie

  • paralelní = více časových rovin
  • rámcový = mezi úvod a závěr knihy je vložen ucelený příběh
  • chronologický =  příběh je uváděn od nejstaršího po nejmladší

Dílo má 12 111 veršů a je rozděleno do 24 zpěvů

 

Literární druh a žánr

literární druhepika (epická báseň)

literární žánr – epos

 

Vypravěč

-vypravěčem je autor „Homér“ – vševědoucí vypravěč a příběh je vyprávěn „er-formou“

 

Postavy

1.Odysseus –  Ithacký král a syn Laerta. Je silný, moudrý, lstivý

2.Télemachos

3.Pénelopé – Odysseova věrná a milující manželka. Je trpělivá a rozvážná

4.Palas Athéna – bohyně války a moudrosti

5.Afrodité – bohyně lásky a krásy a další bohové: Zeus,Hádés,Poseidon,Héfaistos,

6.Polyfémos – Kyklop, který zajal Odysseia a jeho druhy

 

Vyprávěcí způsoby

– v díle je užita „přímá řeč“, opakuje určité formule např.rozumný Télemachos, bohyně jiskrnooká). Věci jsou popisovány podle svého původu – když se na scéně objeví nový člověk, musí být nejdříve ukázáno odkud pochází (původ=arche).

 

Typy promluv

-využívá „pásmo vypravěče“, tj.vypráví er-formou, ale také je vypravěči vyprávěno. Objevují se také dialogy.

 

Veršová výstavba zde není!!

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

-je psáno v daltylském hexametru

-typicky využívá výrazné fráze a epitety (např.krutopřísný vtip), používá přeházený slovosled a volný verš

-bohatý jazyk,zastaralé výrazy,využívá přechodníky-zvášiv,kles,hledaje

-jazyk je spisovný-knižní, dlouhá a složitá souvětí

-dále se objevují:

  • infinitivní koncovky-např.přijíti
  • archaismus – např.zvědět
  • metafora – Hádův dům

 

Tropy a figury a jejich funkce

– metafora-Hádův dům nebo „Pravil a já mu zas to víno plamenné podal.“

epiteton-sladký spánek, důvtipný Laertův syn

nadsázka a poetické vyjádření

– apostrofa – „Kyklope, Kyklope!“

přirovnání – „Jevil se jako veliky stožár.“

personifikace – cesty se halily stínem, skála hučela

archaismy – korbet, kmet, hynout, pěvec

 

Kontext autorovy tvorby

– vzniklo asi v 8 st.př.n.l. Již od 6 st.př.n.l. se šířila ústním podáním a prošla dlouhým vývojem. Homéra citují mnozí starověcí filosofové i básníci. Stále je řešen literárně-vědný spor o autorství Odyssei a Illiady. Jazyk obou děl je velmi podobný, ale obsahem jsou díla velmi odlišná. Odysseia inspirovala Sofokla, Danta a epickou báseň Ulysses, kterou napsal A.Tennyson (z roku 1833) a také slavná parafráze je „Odysseus“ od J.Joyce (r.1922).

Odysseia je tématem mnoha oper, divadelních her a také výtvarných děl.

 

Literární/obecně kulturní kontext

-Homér je pololegendární autor antického Řecka, který měl údajně žít někdy mezi r.1200 -700 př.n.l. Jeho rodiště je asi město Smyrna (dnes turecký Izmir). Jsou mu připisovány díla Illias, Odysseia a Homérské hymny – což je 33 básní oslavující olympské bohy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!