Evžen Oněgin – rozbor díla k maturitě (4)

Kniha: Evžen Oněgin

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma a motiv

Téma:

-nenaplněná láska Evžena a Taťány v rozporuplném prostředí doby v Rusku v 19.století. Zachycuje život tehdejší smetánky. Vyjadřuje Oněginovu ztracenost,pohrdání společností a jeho vysoká očekávání. Je to příběh člověka, který je obětí sebe sama.

 

Motivy:

neopětovaná láska a zrazené přátelství, smysl lidského života, loučení se s mládím, obraz aristokratické společnosti, touha po šťastném životě

 

Časoprostor

-počátek 19.st.na ruském venkově

 

Kompoziční výstavba

-je psáno v chronologické zrcadlové kompozici, která je založena na protikladech a kontrastech. Román je členěn do 8 hlav a u každé hlavy je citace známé osobnosti. Je psán „oněginskou strofou“=14 osmislabičných nebo devítislabičných pravidelně se opakujících veršů. Dále je použit pravidelný rým. Jsou použity prvky REALISMU např. kritizování ruské společnosti, popis města a vesnice. Děj na sebe plynule navazuje, dlouhé popisy krajiny.

 

Literární druh a žánr

Literární druh: lyricko-epické dílo (více epické)

Literární žánr: veršovaný román

 

Vypravěč

-autor je subjektivním vypravěčem, vypravěč vstupuje do děje a jako pozorovatel promlouvá ke čtenáři. Přímá řeč je použita v dialozích postav. Mezi jednotlivými postavami jsou vytvářeny jasné kontrasty. Autor používá dlouhé popisy krajiny i dialogy.

 

Postavy:

1.Evžen Oněgin –je sice vzdělaný a schopný šlechtic, ale zároveň je znuděný tehdejší společností, připadá si zbytečný. Nic pro změnu ale nedělá, je z něj cítit pesimismus. S ženami si jen hraje. Po zločinu, který spáchá je nešťastný→v souboji zabije Vladimíra

2.Taťána– je velmi citlivá, romantická ž naivní, upřímná,hloubavá, skromná. I když má tragický osud, tak se nevzdává a bojuje za své ideály

3.Vladimír Lenský – je pravým opakem Oněgina. Je idealistickým snílkem, básníkem,je vášnivý a romantický. Je Oněginův přítel.

4.Olga – mladší sestra Taťány, je veselá a energická,ale lehkovážná

 

Vyprávěcí způsoby

-autor často vstupuje do děje a jako pozorovatel promlouvá ke čtenáři. Přímá řeč se používá v dialozích postav. V díle jsou používány jak romantické prvky (nešťastná láska), tak klasicistní prvky (popis krajiny) V knize se objeví odkazy na jiná díla a slavné autory.

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

-autor sděluje, že v originále je dílo psáno pokleslou ruštinou. V češtině je psáno spisovno češtinou a jsou zde vložena francouzská slova. Autor hodně používá kontrasty: Taťána x Olga, Oněgin x Lenský, město x vesnice. Román je velmi subjektivní. Autor často vstupuje do děje, používá dlouhé popisy krajiny a dialogy.

Např. Řečnická otázka:“A co třpyt krásy od toalet? Co schůzky v zákulisí? Balet? Co vzkazy pro primadonu?“

– poetismy: luna (básnický výraz pro měsíc)

– nedokončená výpověď: „Nu a …….“

– důvěrná slova: např. „miláčku“

 

Tropy a figury

tropy- personifikace – „a z nich zima zas vykouzlila sníh“

– figura – anafora=opakování slov na začátku verše – „tak dbalé na věrnost i čest,

tak přesné v řeči očí, gest,

tak postoupené vznešeností,

tak prosté sebemenších vin“

-často se používá přirovnání, zvukomalebnosti.

 

Kontext autorovy tvorby

Alexandr Sergejevič Puškin (26.5.1799 Moskva – 29.1.1837)-Nejvýraznější představitel ruského revolučního romantismu. Dílo „Evžen Oněgin“ dokončil v r.1833 v Boldinu (psal ho v letech 1823-1833). Patří k jeho vrcholným dílům.

 

Literární/obecně kulturní kontext

A.S.Puškin(1799-1837)→představitel romantismu,tzv.revolučního romantismu. Je považován za zakladatele moderní ruské literatury.

ROMANTISMUS→základem děl je romantický hrdina, který svůj život končí tragicky. Romantismus vznikl jako reakce na rozpor mezi realitou a humanistickými ideály. Myšlenka romantismu vychází z Velké francouzské revoluce→ boj lidu za svobodu, občané žádají volnost,vlastenectví. Návrat k přírodě,rozvoj individuality,důraz na city,fantasii a vůli. Typické žánry romantismu:balada,pohádka,román,poéma.

 

PŘEDSTAVITELÉ ROMANTISMUruští-Lermontov

  • ↘čeští-K.H.Mácha, Frič, K.J.Erben
  • ↘ostatní-Byron,Shelley,Victor Hugo, Stendhal, E.A.Poe

 

DALŠÍ DÍLA PUŠKINA

poemy: Ruslan a Ludmila,Poltava,Měděný jezdec

novely: Piková dáma, Kapitánská dcerka

drama: Boris Godunov,Malé tragédie

lyrické básně: Mnich Volnost, Rusalka

pohádky: Pohádka o zlatém kohoutovi

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!