Krysař – rozbor díla k maturitě (4)

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Rozbor přidal(a): Lenca6212

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární druh: epika s prvky lyriky (obrazná pojmenování), dramatické prvky-dialogy

Výrazová forma: próza

Žánr: novela= prozaický žánr, kratší nebo střední rozsah (podobně jako povídka), příběh =poutavý, jednoduchý, nápaditý, je sevřený, dramaticky se stupňuje až do bodu obratu(dějového zvratu) a závěrečné pointy

 

Literární směr (doba vzniku): Dyk řazen mezi spisovatele přelomu 19. a 20. st. a anarchistické buřiče, anarchismus= odmítání války oslava života a přírody, propagace přirozené lásky a sexuality, kritika tradičního manželství,snaha šokovat, provokace, úsilí o svobodu(1897-ženy na univerzitách, 1907-v parlamentech), Manifest anarchistů českých-bohémové, svoboda jedince, spojoval je časopis Nový kult.Další anarchističtí buřiči: František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Petr Bezruč, Neumann), v Dykově díle jsou prvky romantismu (Mácha), prvky novoklasicismu (Sova, Šalda)

 

Formální stránka:

Kompozice: chronologický postup, ke konci příběhu zřetelná gradace, návaznost událostí, spjaty s ústředním příběhem

Jazyk: zvláštní slovosled, nedodržuje pravidla aktuálního větného členění, nepoužívá výrazy hovorové a nespisovné, strohé vyjadřování, souvětí souřadná, jinak krátké věty-udržuje čtenáře v napětí

Jazykové prostředky: spisovná čeština, slova neutrální i zabarvená, personifikace (A vody míjejí a míjejí a šeptají …..), řečnické figury, otázky, monology, er-forma, polopřímá řeč, vyprávěcí styl střídá styl popisný, dialogy(dramatické prvky), řeč postav je přímá

-dílo má prvky novoklasicismu a romantismu

 

novoklasicistní tendence:

1)čas-neobjevuje se zde objektivní historický čas, je vnímán podle toho, jak se proměňuje hrdinův život, neobjevuje se zde časové vymezení děje

2)styl-stavba věty vytvářející rytmus, absence mezivětí, pouze podstatné části rozhovoru a děje, paralelismus, prostá konstatování, substantiva bez epitet

3)postavy-osudově jednoznačně formované jako v antickém dramatu, psychologie postav je strohá

Stylová a tvarová čistota, stylizace do podoby pověsti

 

prvky romantismu:

1)hrdina z okraje společnosti

2)hlavním námětem je nešťastná láska

3)Krysař, když poznává lásku, tak je zmatený, utíká z města do přírody, ale zase se vrací

4)celou knížkou prostupuje tajemno

-symboly-dítě přežije=symbol naděje na znovuzrození, rozbíjí iluze, píšťala padající do propasti=symbol Krysařova bytí, celé dílo =výraz Dykových názorů na právo, spravedlnost, lásku, pomstu, symboly promítá vlastní osobnost a vidění světa

 

VIKTOR DYK

Narodil se 1877 v Pšovce u Mělníka, zemřel 1931

Významný básník, prozaik, dramatik, publicista, představitel anar.buřičů, vystudoval práva na UK v Praze

Podílel se na založení ČS národní demokracie, člen Národního shromáždění

Časopisy, tiskoviny: Lumír, Moderní revue, Nový kult

 

Dílo: 2 póly:

1) přesvědčení, že literatura má reagovat na veřejné mínění, má být aktuální, má si všímat politických a spol. otázek

2)pocity osamělého romantika, který před skutečností utíká do „romantického snu“, Dyk byl i idealista, vyjadřoval znechucení, zklamání ze své doby

Počátek tvorby-spojen se skepsí, která pramení z potlačení Omladinářských bouří v 1.pol.90.let

 

Tématická výstavba: námět ze saského staroněmeckého motivu, příběh vypráví o Krysařovi, který roku 1284 očistil město Hameln od krys, a když mu nebyla vyplacena odměna, odvedl za trest lidi do propasti, Dykův Krysař odvádí celé město a důvodem není nevyplacená odměna, ale zklamání v lásce a v současném světě, rozpor mezi snem a skutečností, touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze, zesměšňuje malodušnost a rubost(Líza a krčmář), zneužívání veřejných fcí(oba radní), lhostejnost k neštěstí druhých (scény, kdy matka hledá ztracenou Agnes), samoúčelný iluzionismus(Faust), konvenci a maloměšťáckou spol.(Kristián)

 

DĚJ:

Ve městě Hammeln se objeví krysař, aby vyhnal krysy ven z města, zamiluje se do Agnes, která ale otěhotní se svým milencem Kristiánem, Agnes spáchá sebevraždu a zhrzený Krysař dovede všechny obyvatele Hammelnu (kromě rybáře, blázna Jörgena a malého nemluvněte) pomocí kouzelné flétny na okraj propasti, během tónů jeho písně se ve všech lidech probouzí dávno zapomenuté prohřešky, a proto ho následují k hoře Koppel, kde ukončí svůj život s nadějí, že se dle pověsti dostanou do Sedmihradské země, kde je všeho dostatek , pohoda a odpuštění, na živu zůstane jen rybář, který ve městě ještě nalezne hladové nemluvně, další den mu dojde , co se stalo, jde na horu Koppel , aby také skočil do propasti, ale pláč ditěte mu to nedovolí

 

Charakteristika postav:

Protikladné : hammelnští měšťané – rozporní, čitelní X Krysař-tajemný

KRYSAŘ-samotář, putuje po městech a vyhání pomocí své kouzelné píšťaly krysy, zamiluje se do Agnes, ale je zklamán v lásce, je už do jisté míry zmoudřelý, i když nesmířený, zná realitu, počítá s ní a její svár s ideálem prožívá na vlastní kůži, je to vyděděnec, nemá ani jméno, u osudu Krysařově zobrazuje Dyk svůj osud básníka

JÖRGEN-chudý rybář, prostoduchý blázen, vše mu dochází až druhý den, paralelní postava ke Krysařovi, je ukotven ve své realitě, v závěru knihy se stává poutníkem, který jde hledat ženu, která by nakrmila plačící nemluvně

AGNES-mladá, krásná, probudí v Krysařovi city, ale otěhotní se svým milencem Kristiánem, utopí se

KRISTIÁN-touží po dědictví

 

Další díla:

POEZIE: Marnosti, Satiry a Sarkasmy, Válečná tetralogie, Pohádky z naší vesnice (kritika české politiky, korupce), Milá sedmi loupežníků (romantický pól, příběh dívky, která se dává k loupežníkům, všechny je miluje, oni zabijí toho, koho měla nejraději, dívka je pak zradí a přivede na šibenici, vystižena amorální atmosféra doby), Giuseppe Moro, Devátá vlna

DRAMA: Posel, Zmoudření dona Quijota (romaticko- symbolistický pól, inspirace Cervantesovým románem, protiklad mezi snem a skutečností)

 

Inspirace pro další umělce: filmová adaptace–Jiří Barta, muzikál–Landa, film- Brabec, dramatizace-Burian

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!