Krysař – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Rozbor přidal(a): Martin Kodada

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

                                                                                                                                  Martin Kodada

Autor:

Dyk Viktor (*31.12.1877 – †14.05.1931)

Významný český prozaik, básník, dramatik, publicista. Jeden z tzv. anarchistických buřičů a byl dost nacionalisticky založen. Redigoval časopis Lumír, přispíval i do Národních listů. Psal satiricky, usečně. Kritizoval Masaryka. Vždy byl buřičem, upozorňoval na střet iluzí a reality. Spolupracoval s Fráňou Šrámkem.

Dílo: 

Ad usum pana presidenta republiky

Lehké a těžké kroky

 

První vydání: 

1911-12 v časopise Lumír (původní název Pravdivý příběh)

1915 poprvé knižně

 

Literární kontext:

Realismus s prvky romantismu, symbolismu a dekedence.

Protispolečenské buřičství, až anarchista.

Symboli, připodobnění, prvky neoromantismu.

Přelom 19. a 20. století (složitá doba, plná intrik a nacionalismu)

 

Literární druh: epika

 

Literární žánr: novela

 

Námět : Staroněmecká pověst

 

Místo a čas: Německé město Hammeln, doba nejspíše pozdní středověk. (není určeno)

 

Postavy:

Krysař – cizinec, podivín, vyvrhel pro společnost, ponurý, pesimista, poučený tvrdým životem, ale miluje Agnés, tajemný, vyhání krysy flétnou (*)

Agnes – mladá kráska, milenka Krysaře a Dlouhého Kristiána, miluje ale Krysaře, těhotná

Dlouhý Kristián – průměrný mladík, muže dát Agnés normální život, otec jejího dítěte

Sepp Jörgen – Opak krysaře významem, ale je vyvrhel stejně jako on, hloupý vše mu dojde druhý den, přeživší s malým nemluvnětem, hledá jeho matku

Radni (konšelé) Strumm a Frosch – chamtiví, podlí, nedodrží slib

Zajímavost: Postavy jsou charakterizovány nepřímě.

 

Hlavní myšlenka: kritika společnosti, kritika měšťáctví, základní hodnoty, střed iluzí a reality, autorovo vidění světa

 

Děj:

Město Hammeln je sužováno krysami, a tak se obrátí do světa o pomoc. Přichází Krysař s flétnou, aby město krys zbavil. Místo na přespání najde u Agnés, do které se poprvé v životě zamiluje. Krysař hrou na flétnu odvede krysy k hoře Koppel, kde krysy spadnou a zemřou. Čeká na svoji odměnu, ale chamtivým radním se zdá moc velká za trochu hudby. Krysař je rozzuřen, pohádá se s konšeli. Potého  ho sám ďábel skrz Fausta (od Goetha) zkouší a pokouší, ale Krysař udolá. Opouští město, ale láska k Agnés ho přinutí se vrátit. Agnes ale nevydrží to, že je těhotná s Kristiánem, a tak se zabíjí. Krysař se rozhodne se celou vesnici pomocí své píšťaly odvést na okraj propasti hory Koppel. Učiní zármutku ze zklamané lásky. Během tónů jeho písně se ve všech lidech probouzí dávno zapomenuté touhy, a proto ho následují k hoře Koppel, kde končí v  propasti s nadějí, že se dle pověsti dostanou do Sedmihradské země, kde je všeho dostatek, pohoda a odpuštění. Krysař doufá, že se opět setká se svou láskou Agnes. V městě zůstane živ jen rybář Jörgen, který vše pochopí až následujícího dne a chce též ukončit svůj neveselý život plný pohany a výsměchu. Před tímto činem ho odvrátí kojenec, kterého nalezne opuštěného a hladového ve městě. Jörgen se vydá hledat matku, která by se o kojence postarala.

 

Kompozice:

dělěno na kapitoly

er-forma

subjektivní přístup

psáno chronologicky

symboly: píšťala – symbol moci

krysy – přetvářka, společenská špína

sedmihradské království – symbol splněných snů

Sepp Jörgen – symbol čisté duše – dá přednost dítěti
krysař – básník, svět buřiču, tragický hrdina

Nezřetelný popis

Neurčitá doba

 

Jazyková složka:

jazyk spisovný, básnický, poetický

vnitřní monology – sledujeme pocity postav

archaismy, knižní výrazy, řečnické otázky, personifikace,

opakování slovních spojení, převrácený slovosled, krátké odstavce

styl vyprávěcí, popisný a úvahový

 

Hodnocení:

Kniha se mi dost líbila, neboť jazyk byl zvolen velice čtivě. Obsahově mě kniha doslova chytila  a odmítala pustit, do posledních chvil jsem doufal v změnu krysařova chování, že město ušetří. Všiml jsem si i spisovného jazyka, což v mých očích knihu posouvalo trochu výš. S kritikou společnosti souhlasím. V díle se objevují ukázky i dnešního světa, dnešní společnosti, jako materialismus, přetvářka, chamtivost. Postavy jsou dost lidské. Vrátim-li se k jazyku je to nádherně zpracované a je vidět básnická duše. Dost se líbí příběh, je (alespoň v době, kdy jsem ho četl poprvé) inovativní, nádherná tragédie, s koncem docela štastným. Podle mě ten konec muže symbolizovat zrod nové doby, éry, nového člověka. Doporučil bych tuto knihu, neboť příběh je dobrý a dá se nad knihou dost zamyslet.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!