Krysař – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Rozbor přidal(a): simonovap

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

O autorovi

 • Význámný český básník a prozaik začátku 20. století
 • Řadil se do skupiny anarchických buřičů, spolu s Františkem Gelnerem, Fráňou Šrámkem, Stanislavem Kostkou Neumanem…
 • Vystudoval práva, ale věnoval ne novinařině, nejprve v časopise Lumír a poté byl redaktorem Národních listů
 • Další jeho díla: Okno z Válečné tetralogie, Milá sedmi loupežníků, A porta inferi, Zmoudření Dona Quichota

 

O díle

 • Novela, která byla dokončena v roce 1911 a v letech 1911-1912 začala vycházet časopisecky v časopise Lumír pod původním názvem Pravdivý příběh, knižně byla vydána až v roce 1915
 • V roce 1996 vznik i stejnojmenný muzikál od Daniela Landy

 

Motiv a námět

 • Vychází ze staré německé pověsti o krysař z Hammeln pocházejícího ze 13. století (nejspíše), jež vypravuje o bájném původu Sasů v Sedmihradsku
 • Měl původně odvést všechny děti z města za pomocí své píšťaly a mstí se za to že mu nechtěli zaplatit
 • Kritika měšťáctví
 • Motivy: povrchnost, nelidskost, přetvářka, milostné motivy (láska jako hnací motor jednání člověka- pomsta), lidská odlišnost, hamižnost, honba za vlastním prospěchem, silné osobnosti stojí nad davem, člověk má žít skutečný život a ne se hnát za davem
 • Téma: základní lidské hodnoty
 • Prostředí: město Hammeln a vrch Koppel
 • Čas: neurčitý, čas vnímáme podle toho jak se proměnuje Krysařův život, nikde v díle není ani náznak
 • Ďábel- faustovský motiv

 

Kompozice

 • Středně dlouhá novela místy s lyrickými prvky
 • Rozčleněna do 26 kapitol
 • Děj je chronologický- výjimkou jsou jen kapitoly o rybáři Jorgena, které se odehrávají paralelně nebo kontrastují s příběhem Krysaře
 • Vyprávění autora se střídá s dialogy postav, ale ty děj spíše doplňují, než posunují, také vnitřní monology kdy sledujeme pocity postav
 • V úvodu se seznamujeme s postavami a děj se rozvíjí pozvolna, teprve až ke konci dochází k vyvrcholení děje, když se Agnes zabije a Krysař pak odvede všechny na horu Koppel, příběh však končí dobře, když rybář zachrání malé dítě a rozhodne se hledat matku
 • Psáno v er-formě
 • Nezřetelný popis

 

Jazyk

 • Pouze spisovný jazyk
 • Styl vyprávěcí, básnický a poetický, úvahový
 • Přímá řeč postav
 • Citově zabarvené výrazy- Krysař stál nad propastí, chmurnější, velebnější.
 • Opakování slovních spojení ve vypjatých okamžicích
 • Archaismy a přechodníky, v nějakých vydáních už jsou vymizelé
 • Krátké odstavce, krátké a holé věty
 • Převrácený slovosled
 • Používá nepřímá pojmenování a symboly
  • Personifikace- píseň vábila, strhovala
  • Perifráze- také on hledal bránu= skočil do propasti
  • Básnický přívlastek- chmurný vůdce
  • Symboly- píšťala (krysařův život a symbol moci), krysy (přetvářka a společenská špína), růže (Agnesin život v 22. kapitole), sedmihradské království (ráj), dítě (symbol nového života)

 

Postavy

 • Krysař- obyčejný mladý muž, jde mu o to aby přežil, tajemný, osamělý poutník, má jen svojí píšťalu, vyloučen ze společnosti, vzbuzuje v lidech strach vhání krysy, stojí sám proti ostatním, nemá jméno, usiluje o Agnes je to symbol jeho života, moudrý, zkušený. Do města přichází vyhnat krysy, zamiluje se a láska ho ve městě udrží, která ho nakonec dovede k propasti na hoře Koppel, kde Agnes spáchala sebevraždu, ztrácí i píšťalu jako symbol života a možnost zpívat, tím ztrácí sám sebe a následně skočí s celým městem do propasti
 • Agnes- milenecký vztah s Kristiánem a Krysařem, a s Kristiánem čeká dítě- kvůli tomu páchá sebevraždu, že zradila krysaře a dítě nechce, hodná, citlivá, pohledná, zoufalá
 • Sepp Jorgen- rybář, mladý muž, urostlý, pohledný, osamocený, zaostalý a zpomalený, hodný, neschopný se zařadit do společnosti a všichni se mu posmívají pro jeho jednoduchost, vše si uvědomuje až druhý den díky plačícímu dítěti
 • Kristán- majetnický, myslí si, že když získá dědictví získá i Agnes, ale jí nejde o peníze ale o lásku, nemá ponětí o tom co se děje mezi Krysařem a Agnes
 • Konšelé- chamtivci, nechtějí zaplatit Krysařovi
 • Ďábel

 

Názor

 • Velmi dobře se čte
 • Poutavý obsah
 • Srozumitelně napsaná
 • Prvky z dnešní doby- jako materialismus, lidé chtějí mít všechno jen pro sebe, přetvářka
 • Vystihnou perfektně problémy společnosti do zajímavého příběhu


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!