Krysař – rozbor díla k maturitě

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Rozbor přidal(a): Vendy

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Viktor Dyk (1877-1931)

>Život:

 • –   básník, prozaik, dramatik, publicista, kritik, překladatel a politik
 • –   narodil se v rodině správce mělnického panství
 • –   vystudoval gymnázium v Praze (dějepis-Alois Jirásek), nedostudoval práva
 • –   redigoval Lumír, redaktor listu Samostatnost (požadoval samostatnost českých zemí)
 • –   za 1. sv. války byl půl roku vězněn
 • –   spoluzaložil pravicovou stranu Národně demokratickou
 • –   po vzniku ČSR se stal poslancem a poté senátorem
 • –   zemřel na selhání srdce při koupání na Jadranu

Dílo:

 • rozpor mezi ideálem a skutečností
 • vzpoura proti tíživé situaci (sbírka buřiči)
 • tvrdě kritizuje národní povahu pro její poddajnost
 • láska k národu- Válečná tetralogie
 • verš je záměrně nemelodický, bez metafor,ostré pointy, vynalézavé rýmy
 • Válečná tetralogie- 4 básnické sbírky
  • Lehké a těžší kroky-verše ze začátku války a mobilizace
  • Anebo- burcuje proti národní pasivitě
  • Okno- líčí básníkovo věznění (báseň Země mluví)
  • Poslední rok- zachycuje měsíce toužebného očekávání české samostatnosti
 • Milá sedmi loupežníků- balada o lásce, zradě, žárlivosti (dívka žije s loupežníky -> zamiluje se do poutníka -> loupežníci žárlí -> zabijí ho -> dívka se pomstí a udá je -> loupežníci skončí na šibenici)

 

> Kontext:

 • česká lit. na přelomu 19./20. st. (90.léta-1918)
 • rozmach české literatury, doznívá tvorba ruchovců a lumírovců
 • formují se 3 výrazné směry: Česká moderna, Česká dekadence, Buřiči
 • Generace anarchistických buřičů- cíle anarchistů- volné společenství volných lidí, osvobození dělnictva
 • inspirace anarchismem (anarchie=bezvládí)
 • odmítali armádu, řád, církev
 • hlásali osvobození ženy, volnou lásku- dobrovolný vztah muže a ženy-nač manželství?
 • v období jejich tvorby dosáhly ženy mnoha úspěchů na veřejné scéně
 • Fráňa Šrámek, František Gellner, Stanislav Kostka Neumann, Karel Toman- mnozí inklinovali i k jiným směrům (dekadentním, impresionismus, satanismus, novoromantismus) ze začátku všichni- bohémský život
 • v tvorbě převažuje poezie
 • Karel Toman – Měsíce, Sluneční hodiny
 • Fráňa Šrámek- Života bído přece tě mám rád, Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Raport (hlášení)- nejznámější protiválečná báseň, postavená na paralele umírajícího koně a válečného utrpení
 • S. K. Neumann- Nové zpěvy; Kniha lesů, vod a strání

 

Vydání:  časopisecky 1911–1912, knižně 1915

Druh: epika

Žánr: novela (je vrcholným projevem novoklasicismu v české literatuře)

 

Děj: Krysař se po příchodu do města představuje mladé dívce Agnes a rozmlouvají spolu o krysách ve městě, o krysařově putování a o jeho kouzelné píšťale. Když na ni totiž hraje, krysy jdou za jejím zvukem, a krysař je takhle odvádí do řeky, kde se utopí. Píšťala má však ještě větší moc.Krysařovo povídání Agnes zaujalo natolik, že mu zašeptala své jméno a chtěla po něm, aby zůstal. V této chvilce milostného vzplanutí ze sebe vypravila, že má milence-Kristiána, ale o něm nechtěl krysař nic slyšet.Ve městě bydlí i podivínský rybář Sepp Jorgen, kterému se všichni posmívali, neboť příliš těžko chápal a všechno mu docházelo až druhý den.

Po příchodu do města se krysař staví na radnici a konšelé s ním uzavřou obchod. Za to, že vyžene všechny krysy, mu mají zaplatit 100 rýnských. Krysař všechny krysy vyžene a jednoho dne, když sedí v hospodě U Žíznivého člověka, si umíní, že jim jejich slovo připomene. Konšelům se ale najednou zdá suma přemrštěná a zdráhají se zaplatit. Vymlouvají se, že smlouva není platná, protože není jasně určena krysařova totožnost a že při ní nebylo řečeno rčení >>K tomu mi dopomáhej Bůh<<.

Krysař rozčilen pocházel síní a Agnes ho se zaujetím pozorovala. Po chvíli ho objala a krysaře už tolik netrápilo to, co se stalo v hostinci. Objal ji také a svěřil se jí, že by město zahubil, ale kvůli ní to neudělá. Zůstane u Agnes přes noc a pozoruje ji při spánku. Ráno odchází a potkává Kristiána- Agnesina bývalého milence. Krysař odchází z města, ale záhy se vrací zpět.

„Krysař se vracel do Hammeln. Neklid ho vypudil ze zdí města, ale mnohem dotěrněji ho tam vracel.“

Přichází k Agnes a dozvídá se, že ji Kristián znásilnil.

„Stalo se… Nemohu za to. Nemám ho ráda; cítím, že ho nemám ráda. A přece se to stalo.“

 „Zab mne, zab mne! Nechci jeho dítě! Nechci je, nechci je!“

Agnes ho nabádá, aby odešel, ačkoliv se mu nechce, přece jen odchází. Agnes se rozhodne vypravit se na horu Koppel, která se tyčí nad městem, protože na ní je propast, která podle pohádky vede do země sedmihradské, kde si lidé neubližují a není tam hřích ani vina.

Agnes odchází a skočí do propasti. Krysař se vrací zpět do města a marně hledá Agnes. Nakonec zjistí, co se stalo. V rozčilení, vzteku a bolesti ze ztráty milované osoby začne hrát hlasitě na svou píšťalu a zvuk píšťaly vede všechny obyvatele města Hammeln do propasti na hoře Koppel. Všichni skončí v propasti včetně krysaře a jeho píšťaly. Jediný, kdo je zachráněn, je Sepp Jorgen, kterému vše dojde až druhý den. Také se vydá k propasti, ale po cestě uslyší křičet hladové mimino, vezme je s sebou a nakonec se rozhodne zůstat s dítětem a vyhledat matku, která by dítě nakrmila.

 

Symbolický konec: Symboliku můžeme hledat mezi Seppem Jorgenem a krysařem. Zatímco krysař jde za svým snem a skočí do propasti za Agnes. Sepp zůstává nohama na zemi a volí povinnost před snem, i když chce skočit a mít bezstarostný život v zemi sedmihradské, volí povinnost a stará se o dítě.

Symbol krysařova života je také píšťala, která po pádu do propasti značí konec jeho života. Píšťala symbol moci.

Krysař-symbol tuláctví, svoboda.

 

Prvky romantismu:

 • Důraz na city, romantická láska je vášnivá, melancholická
 • Ženské hrdinky jsou uctívány jako bohyně nebo jako démonické bytosti a přivádí hrdinovi zkázu
 • Romantický hrdina je záhadný, nešťastně se zamiluje, touží po lásce, nikdo mu nerozumí, jeho život skončí tragicky.
 • Touha po nepřítomném, neklid, potřeba úniku. Agnes je zneuctěna a touží po jediném dostat se do země Sedmihradské, kde doufá najde klid.
 • Tragický konec, který romantického hrdinu přivede do zkázy. Láska krysaře k Agnes ho žene do záhuby.
 • Konflikt mezi individuem a společností. Krysař požaduje peníze za odvedenou práci, ale hamižní konšelé mu nechtějí zaplatit.

 

Postavy: Krysař- romantická postava bez identity, moudrý zkušený muž pěkného vzhledu. Za svým povoláním procestoval mnoho krajů. Lidé se ho straní, kvůli jeho povolání. Myslí si, že je podivín a neví, jak se k němu mají chovat. Ačkoliv je krysař pro ostatní podivín a zdá se, že má srdce z kamene. Agnes v něm probouzí hluboké city. Bolest ze ztráty ho donutí udělat to, na co dříve se bál jen pomyslet a pomstí se celému městu.

 

Téma: láska-když člověk ztratí lásku, nemá proč žít

Motiv: láska, pomsta, maloměšťácká společnost, lhostejnost

Časoprostor: německé město Hammeln, inspirace německou středověkou pověstí z 13.st

Kompozice: chronologická

Vypravěč: er-forma

Jazykové prostředky: spisovná čeština, epiteta, personifikace,…

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!