Jak je důležité míti Filipa – rozbor díla k maturitě

Kniha: Jak je důležité míti Filipa

Autor: Oscar Wilde

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Jak je důležité míti Filipa (r.1895)

Téma a motiv

  • Téma: VYMYŠLENÍ fiktivní osoby, i lhář může mluvit někdy pravdu (autor se inspiroval tehdejší společností)
  • Motiv: motivy lásky, společenského postavení, lháře

 

Časoprostor

-rok 1894 v Londýně, byt Algernona a později na venkovském síle ve Wooltonu

 

Kompoziční výstavba

postup je chronologický, díle je rozděleno do 3 dějství

 

Literární druh a žánr

 

Vypravěč

-formou „prózy“

-psáno formou scénáře (dialogů), tj.postavy,promluvy, scénické poznámky

 

Postavy

Hlavní postava

  • John (Jack)Worthing – později zjišťuje, že se jmenuje Filip (v originále Ernest), John je Algernonův starší bratr

 

Vedlejší postavy:

Algernon Moncrieff-důmyslný,vtipný,miluje Cecílii

Gvendolína Fairfaxová-dcera Lady Bracknellové,bystrá, ale nafoukaná, miluje Jacka

Cecílie Cardewová-miluje Algernona, je fascinovaná zkaženými lidmi

Lady Bracknellová-povrchní dáma, důkladně vybírá manžela pro dceru Gvendolínu

slečna Prismová-vychovatelka Cecílie, odsuzuje požitkářský život

ThDr.Chasuble-reverend, líbí se mu slečna Prismová, ale církev je proti manželství

 

Vyprávěcí způsoby

-je použito častých otázek, hodně oslovení (jméno/titul-např.Lady Braknellová nebo „této Augusto“)

– je použita přímá řeč – dialogy (často ironické)

 

Jazykové prostředky

-spisovná čeština, bez vulgarismů, ironie, břitký humor,

-užito také familiérního jazyka mezi přáteli, rodinnými příslušníky a milenci (Algy, milý kamaráde, miláčku….)

-vykání (mezi milenci, mezi pánem a sluhou)

-neologismy=nové vytvořené slovo-např.bunburista-je to člověk, který si vytvořil fiktivní postavu, která mu umožňuje žít dvojí život

-archaismy=matinka, ženština

-bonmoty=užito vtipných slov, vtipu

-slovní hříčky=např.“Napřed mi podej moje pouzdro. Tumáš, a ty mi podej vysvětlení.“

 

Kontext autorovy tvorby

Oscar Wilde (1854-1900)

–anglický prozaik,dramatik,básník,esejista irského původu

-komedie „Jak je důležité míti Filipa“ byla napsána v r.1895, má realistické prvky→patří k Wildovo vrcholným dílům po románu „Obraz Doriana Graye“.

-díla Oscara Wilda: divadelní hry-Vévodkyně z Padovy, Salome

-próza- Obraz Doriana Graye, Strašidlo Cantervillské

– Oscar Wilde patří mezi představitele „anglické dekadence“ – směr konce 19 a počátku 20.století.

 

DEKADENCE=úpadek (směr 19.a 20.století). Typické znaky dekadence: vyjadřuje nálady: smutek, melancholie, marnost, pocity rozkladu,smrti.

– představitelé „dekadence“-tzv.“prokletí básníci“: – Verlaine, Mallarmé

německý autor Reiner Maria Rilke

čeští autoři: K.Hlaváček, J.Karásek ze Lvovic


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!