Obraz Doriana Graye – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde

Rozbor přidal(a): Hanca

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Společensko-historický kontext :

Dílo patří do literární moderny 19. století, konkrétně do směru dekadence.

V této době si autoři byli vědomi příchodu konce století a postupnému úpadku společnosti. Byla zde politická podřízenost a množství společenských předsudků potlačujících svobodu soukromého života jedince a sužovalo je pokryteckou a prudérní morálkou. V této době se objevuje spoustu dalších literárních směrů a to : parnasismus, impresionismus, novoromantismus a symbolismus. Symbolismus úzce souvisí s dekadencí. Oba směry v mnoha dílech splývají, takže jsou často tatáž díla jednou vykládaná jako dekadentní, podruhé z hlediska symbolismu.Zatímco symbolismus usiluje o spojování různých jevů či vrstev skutečnosti, pro dekadenci je příznačný vypjatý individualismus a disharmonie mezi jedincem a kolektivem, subjektivním a objektivním. Dekadence je často považována za krajní vyústění symbolistických tendencí v atmosféře nálad tzv. fin de siécle (konec století).

 

Autor: Oscar Wilde (1854-1900)

Oscar Wilde byl anglický spisovatel irského původu. Zastával esteticky velmi vyhraněné názory. Což se vyskytuje právě v jeho díle Obraz Doriana Graye. Smysl umění spatřoval v oslavě krásy nikoli v proklamování morálky. Byla to osoba nespoutaná, svobodná, živelná. Nerozlišoval mezi lidmi slušnými a špatnými, nýbrž mezi okouzlujícími a nudnými.On sám byl osoba velmi elegantní, dokázal bavit společnost svými vymyšlenými, vtipnými příběhy. Ve svých dílech často nezapírá svůj odpor ke společenským konvencím. Ve svém životě však musel čelit skandálu způsobenému vztahu k muži. Wilde (ženatý muž a otec dvou dětí) byl obžalován a poté odsouzen k dvouletému vězení kvůli homosexualitě. Byl poslán do vězení v Readingu. Zde vznikla jeho slavná báseň Balada o žaláři v Readingu, kde se nechal inspirovat životem jeho spoluvězně. Tento pobyt ho velice zlomil. Poslední léta svého života strávil v cizině ve velkých depresích.

 

Další autoři :

K dekadentním autorům jsou často také zařazováni Ch. Baudelaire, P. Verlaine

tzv. prokletí básníci.

Ch. Baudelaire – Květy zla, Malé básně v próze

P. Verlaine – Satrunské básně, Galantní slavnosti, Písně beze slov

Autoři, kteří se vymanili z dosavadní tradice.

 

Rozbor díla :

Jedná se o román se svéráznými a radikálními názory.

Román –  delší než novela, rozvětvuje a zachycuje různá prostředí a osudy více postav)

Tématikapodobenství vztahu člověka a uměleckého díla, tematizuje otázky morálky, osobní odpovědnosti a zkaženosti

Kompozice – chronologická, retrospektivní

Jazyk – spisovný, archaismy, francouzština, básnické popisy přírody, citace, aforismy, hojně užívané paradoxy (např. „tragédie stáří není v tom, že je člověk starý, ale že je mladý“.

Román vypravován v er formě, časté užití dialogů a řeči přímé.

 

Postavy:

Dorian Gray

Henry Wotton

Basil Hallward

Sibyla Vaneová

James Vane

 

Obsah díla :

Děj je zasazen do prostředí bohémských gentlemanů.

Román se začíná odehrávat v ateliéru Basila Hallward, slavného malíře, který našel

inspiraci v kráse mladíka Doriana Graye. Ten se zde setkává s Lordem Henrym

Wottonem, který zastává dekadentní názory a postupně začne Doriana ovlivňovat.

Basil Hallward namaluje krásný portrét Doriana a ten si uvědomí svojí krásu a

vyřkne přání, aby jeho vzhled zůstal stále stejný a stárl místo něj obraz. Tak se také

stane. Postupně se stává velmi cynickým mužem zastávající dekadentní názory.

Zamilovává se do něj Sibyla Vaneová,mladá nevinná herečka, která kvůli němu spáchá

sebevraždu, jelikož ji ošklivě odmítl. To těžce nese její bratr a chce svoji sestru pomstít.

Náhle se začne portrét Doriana Graye měnit a zaznamenává jeho zkaženou duši a

postupně se mění v jeho vlatní neúprostné svědomí. Jednoho dne Doriana přijde navštívit

jeho bývalý přítel Basil Hallward a chce slyšet, že všechno to co se o Dorianovi vypráví je

lež. Dorian v náhlém vzteku zavraždí Basila a nechá jeho tělo spálit. Postupně ho trápí

svědomí a začne si uvědomovat, co všechno provedl. Avšak na záchranu jeho duše už je

pozdě. S opovržením nad svojí duší propíchne obraz, ale je to právě on, kdo padá k zemi

mrtev. Na závěr ho zde najde jeho sluha, jak leží mrtev starý a neupravený, avšak obraz,

který namaloval Basil Hallward se náhle vrátil do původní podoby, kdy byl Dorian ještě

zcela nevinný a nezkažený.

 

Další autorova díla :

Vějíř lady Windermerové – konverzační komedie se společenskokritickým podtextem

Bezvýznamná žena – konverzační komedie se společenskokritickým podtextem

Ideální manžel – konverzační komedie se společenskokritickým podtextem

Jak je důležité míti Filipa – divadelní hra psána dialogy

Balada o žaláři v Readingu – báseň

Šťastný princ – pohádka(jeho pohádky jsou však většinou smutné)

 

Zajímavosti, ostatní informace:

Toto dílo bylo původně vydáváno v časopise jako esej. Vyvolalo nesouhlas kritiky, která obvinila autora nemorálnosti, zobrazování kriminálních témat a kažení mládeže. Motivy díla připomínají dílo H. de Balzaca – Šagrénová kůže. Tato kniha se mi velice líbila a určitě bych ji doporučila každému čtenáři.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!