Petr a Lucie – rozbor díla

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Rozbor přidal(a): LILI

Další rozbor zde

 

Literárně-historický kontext

 • Generace která prožila obě světové války
 • 1 světová válka= takzvaně zákopová válka neboli plynová
 • 2 světová válka= nejkrvavější válečný konflikt
 • snaha zabránit dalším válečným konfliktům= vznik OSN
 • Silné téma absurdity a pochybení existence ( dojezdy války)
 • = vznik existencionalismu= člověk jako osamocený a odcizený jedinec, mezní situace života, pocity beznaděje, zoufalství, obraz světa lidí s vnitřními pochybami
 • Např. – Franz Kafka. Camus – cizinec

 

Vznik nových směrů: 

 

Autoři této doby:

Francie:

 

Anglie:

 

Německo:

 

Rozbor díla: Petr a Lucie

Lit. druh:

 

Lit. žánr:

 • novela

 

Časoprostor:

 • Paříž za 1. světové války

 

Kompozice a výstavba děje: 

 • chronologická, ne kapitoly pouze oddělené části

 

Lyrický subjekt:

 • erforma

 

Motivy:

 • válka, mladistvá láska, marnotratnost, vojenská povinnost, dopady války

 

 Téma:

 • vznikající mladistvá láska uprostřed odehrávající se neúprosné války

 

Básnické prostředky:

 

Jazykové prostředky + slovní zásoba:

 • bohatá slovní zásoba
 • Spisovný jazyk
 • Dialogy 
 • Symbolismus (rusovlasé děvčátko v kostele)
 • Filozofické otázky
 • Archaismy
 • Mnohonásobné přívlastky

 

Typy promluv:

 • přímá řeč postav ( dialogy)
 • Nepřímá řeč ( vypráví vypravěč)

 

Charakteristika postav:

 • Petr – 18-ti letý jinoch stále ještě neposkvrněn krutostí života, na první pohled se zamiloval do Lucie, je tak opojen láskou, že nevnímá svět kolem sebe, pochází z bohatší měšťanské rodiny
 • Lucie – mladá slečna z chudší vrstvy společnosti, žije pouze s matkou, na živobytí si vydělává pomocí malování nedokonalých kopií fotek a obrazů slavných umělců, je si vědoma útrap a následky života ovšem snaží se žít v přítomnosti a nepřemýšlet nad budoucností

 

Děj:

Děj se odehrává uprostřed 1. světové války. Paříž byla pod útokem Němců. Mladičký Petr věděl, že ho za krátký čas čeká povinná vojenská činnost, jako kdysi čekala také jeho bratra. Jel metrem, které se otřásalo pod nadzemní palbou nepřátelských vojsk, když na jedné zastávce přistoupila dívka. Petr se na 1 pohled zamiloval. Metro se otřáslo tak moc, že se až chytili za ruce aby nespadly. O nějaký čas později, kdy se Petr procházel a tajně doufal že ji někde potká, kolem něj prošla a než se nadál, byla opět pryč. Tajně doufal, že ji znovu potká. A potkal. Úplnou náhodou v parku. Oslovili a seznámili se. Ta dívka se jmenovala Lucie. Lucie se ho taky pamatovala z metra. Od té doby se často scházely v parku. Povídali si, procházeli se. Petr ji začal vyzvedávat před muzeem, kde vytvářela kopie obrazů, které pak prodávala, aby se uživila. Později začaly trávit milenci spolu čas u ní doma, když její matka byla v práci. Opojení láskou, nevnímali hrozby okolního světa. Nevnímali ani burácení války. Měli jeden druhého a to jim stačilo. Plánovali spolu budoucnost na úkor války, i když věděli, jistě to nebude možné. Petr bude muset za krátkou dobu narukovat. Jednoho dne šli spolu do kostela na mši. Motalo se okolo nich neustále rusovlasé děvčátko (symbol). Na město zrovna dopadaly bomby a pod mohutnými otřesy se kostel řítil. Spadl na ně sloup a pohřbil je pod jeho sutinami.  

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!