Povídky Malostranské – rozbor díla k maturitě

Kniha: Povídky Malostranské

Autor: Jan Neruda

Rozbor přidal(a): helena

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Hlavní myšlenka:

-přiblížení každodenního života měšťanů i prostých obyvatel Malé Strany

-autor zde ukazuje realistický obraz života

-kritizuje maloměšťanství a jeho projevy (pomluvy, povýšenost)

 

Slohové postupy:

-v er-formě (některé povídky v ich-formě např. U tří lilií)

-chronologické uspořádání

-povídky jsou seřazeny nezávisle na sobě

 

Jazyk:

-archaismy

-kontakt s čtenářem

-krátké věty, pomlky, přímá řeč

-satira

-jsou zde využity formy dopisu, deníku, či zápisníku

-vyskytují se zde autobiografické rysy

-jazyk-lidový, nespisovný, prostý

 

Literární druh:-epika

Literární žánr:-próza, sbírka povídek

 

Dílo: Tuto knihu tvoří 13 povídek. Týden v tichém domě, Pan Ryšánek a pan Schlegl , Přivedla žebráka na mizinu, O měkkém srdci paní Rusky, Večerní šlechty, Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si nakouřil pan Vorel Pěnkavu, U tří lilií, Svatováclavská mše, Jak to přišlo, že dne 20. Srpna roku 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno, Psáno o letošních dušičkách a Figurky. I když v knize, kterou jsem měla půjčenou já jich bylo 14-byla zde navíc  povídka Pan Zeiler.

 

Postavy:

Hlavní postavou ve všech povídkách je sám Jan Neruda. V každé z povídek je v pozici vypravěče. Hrdinové jsou dobře charakterizováni, každý z nich má jiný projev.

 

Pan Ryšánek a pan Schlegl

-pan Ryšánek – starší, vyšší, slabý bledý, tvrdohlavý, neoblomný

-pan Schlegl –zavalitý, fyzicky silnější, také tvrdohlavý, neoblomný

-paní Schlaglová- v příběhu pouze zmíněna

– byla důvodem jejich nenávisti

-hostinský- dobrosrdečný, trpělivý, vlídný

 

Děj:

Příběh se odehrává v Praze na Malé Straně. Zde je hospůdka „U Štajniců“, kam každý den pravidelně přicházejí dva muži- Pan Ryšánek a pan Schlegl. Tito dva muži se mezi sebou nenávidí už 11 let. Důvodem jejich věčné „války“ je žena. Žena, která se oběma zalíbila, ale vybrala si pana Schlegla. Pan Ryšánek i pan Schlegl mají v hospodě svá místa, sedí tak, aby na sebe neviděli. Jednoho dne pan Ryšánek onemocní a do hospody přestane chodit. Když se pak po velmi dlouhé době vrátí, pak Schlegl mu nabídne tabák, protože on ten svůj zapomněl doma. Pan Ryšánek odmítne. Pan Schlegl se snaží dál udržet hovor. Později i pan Ryšánek začne jevit zájem o konverzaci. Od té doby už se spolu baví a vždy sedí u stejného stolu spolu.

 

Kniha Povídky malostranské popisuje atmosféru Prahy a příběhy lidí, kteří zde žijí. Jan Neruda vytvořil obraz pražské Malé Strany v době před 1848

Na základě svých vlastních vzpomínek. Zobrazuje zde typické postavy českého měšťanstva. S humorem líčí jejich vlastnosti, kritizuje místní život. Používá formu novelisticky uceleného příběhu, jindy se jeho vyprávění skládá z řady drobných záběrů všedního života.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!