Manon Lescaut – rozbor díla

Kniha: Manon Lescaut

Autor: Vítězslav Nezval

Rozbor přidal(a): Rony

Další rozbor na: Rozbor-dila.cz

 

 

 

 

Vítězslav Nezval

 • 1900, Biskoupky u Mor. Krumlova – 1958, Praha
 • Český dramatik, prozaik, překladatel, ale především významný básník
 • Byl předním členem Devětsilu, spolutvůrcem poetismu a zakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR.
 • Představoval vůdčí osobnost meziválečné avantgardy, po roce 1948 patřil k hlavním zastáncům socialistického realismu v poezii.

Dílo:  

 • Pantomima, Básně noci, Absolutní hrobař, Podivuhodný kouzelník (básnické sbírky)
 • Pan Marat, Jak vejce vejci (próza)
 • Edison (poezie)

 

Literární kontext:

 • tvořil v období války a v 50. letech 20. století, Manon až 1940

Poetismus

 • Vznikl v Československu, rozvíjel se výhradně v českém kulturním prostředí a byl spojen s uměleckým svazem Devětsil (český levicový umělecký svaz, který působil v letech 1920-1930). Chtěl osvobodit umění i společnost a učinit život šťastnějším. Vyznačuje se optimismem, hravostí a radostí, smyslovým opojením a fantaskností.

Surrealismus

 • vychází z učení Sigmunda Freuda. Jeho cílem bylo osvobození mysli od rozumové kontroly, zdůraznění podvědomí a uvolnění emocionality. Základními literárními prostředky byly automatický text (bez zásahů a úprav, bez členění do kapitol a odstavců, jako proud mluvené řeči – bez interpunkce) a volný verš (není omezen žádnými pravidly). Za zakladatele surrealismu je považován André Breton (Fr.)

Další autoři:

 

Rozbor díla: Manon Lescaut

Literární druh a žánr:

 

Námět:

 • podle románu Abbé Prévosta

Téma

 • Manon Lescaut byla napsána na oslavu českého jazyka

 

Časoprostor:

 • čas: 18. století
 • prostor: v Amiensu, v Paříži, přístav v Havru

 

Kompozice: chronologická, 7 obrazů

 • 1. obraz; před zájezdní hospodou v Amiensu
 • 2. obraz: v pařížském bytě Manon a rytíře des Grieux
 • 3. obraz: před sakristií blízko vetešníka
 • 4. obraz: Duvalově bytě
 • 5. obraz: v jiném bytě Manon a rytíře des Crieux
 • 6. obraz: v bytě Duvala syna
 • 7. obraz: v přístavní krčmě v Havru

 

Jazykové prostředky:

 • krátké věty, převážně spisovný jazyk, básnické obraty (neztratí nikdy svůj pel)
 • nespisovné výrazy (všecko)
 • řečnická otázka (Kdo je Manon?)

 

Obrazná pojmenování:

 

Postavy:

 • rytíř des Grieux – mladý, naivní šlechtic, zamilovaný do Manon, přirovnává jí k těm nejlepším věcem a dává jí jen dobré vlastnosti, je schopný pro ni udělat cokoliv, zaslepený láskou, myslí si
  o ní, jak je nevinná
 • Tiberge – přítel des Grieuxe, racionální pohled na Manon (vidí ji jako ďábla), varuje rytíře
  před Manon, ale ten je zaslepen svou láskou
 • Manon Lescaut – krásná mladá dívka, 16 let, manipuluje muži, jsou pro ni důležité peníze (Duval jí nabízí drahé šperky a posílá jí peníze, Manon toho zneužívá), ale i láska (rytíř des Grieux), neumí být věrná, všemi obdivovaná
 • pan Duval – starší, velmi bohatý muž, touží po Manon, posílá jí peníze a nabízí drahé šperky, spory s des Grieuxem
 • Duvalův syn – mladý, také se zajímá o Manon, spory s des Grieuxem


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!