Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Roland

Rozbor přidal(a): Tynka95

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Dílo bylo velkou mírou ovlivněno hrůzami 1 světové války, kterou sám Roland zažil. Psáno na téma Shakespearovské lásky (Romeo a Julie).

 

Dílo se odehrává v Paříži, za doby 1. světové války. (bombardování Paříže). Děj trvá od středy večer 30. ledna do Velkého pátku 29. března 1918. (napsáno na první straně knihy)

 

Kompozice textu je chronologická, tzn., že jsou tématické složky komponovány ve shodě s přirozeným uspořádáním jevů ve skutečnosti. = Autor popisuje seznámení Petra a Lucie od začátku, nejdříve, jak se poznali, poté jak se zamilovali a jak spolu nakonec zemřeli. Děj je tedy uspořádán chrologicky

 

Kniha je psána formou prózy, tzn., že není psána ve verších ani v dramatické podobě. Základem prózy je slovo, věta, odstavec z kterých se pak skládá kapitola, díl, kniha či cyklus.

Kniha je epikou (=literární druh), jelikož zde převažuje vypravování skutečnosti (určité události). Má dvě složky řeč autorskou, tedy vypravěče a jednotlivé promluvy postav. (Petra a Lucie).

Kniha je novelou (=literární žánr), protože má zajímavý a napínavý příběh, který směřuje rychlým spádem k často nečekanému závěru – pointě ( jejich smrt v troskách kostele při bombardování, Petrův náhlý odchod do války, který se nakonec neuskuteční, jelikož spolu s Lucií zemřou)

 

Vypravěč díla je tzv. vševědoucí, uplatňuje er formu vyprávění. Nevystupuje zde jako konkrétní postava. Je informován o veškerém vnějším dění i o duševních stavech postav

Do děje přímo nezasahuje, nechává mu volný průběh.

 

V díle se vyskytují 2 hlavní postavy – Petr a Lucie.

Petr =  Mladík z bohatší pařížské rodiny, který je z počátku díla bezstarostný chlapec. Baví se s přáteli a těší se, že brzy nastoupí do války, kde bude bránit svou zem tak, jako jeho bratr, kterého tolik obdivuje. Po setkání s Lucií se však začne vyvíjet v ustaraného milence, který začne válku nechápat, odmítat a nenávidět.

Lucie =Je mladá dívka vroucně milující Petra. Je živá, v nitru bezstarostná. Musí pracovat, aby pomáhala živit a šatit sebe a svou matku (jsou chudí, tak maluje)

 

Celý příběh vypravuje sám autor – Romain Roland, který se snaží prostřednictvím různých monologů a dialogů mezi Petrem a Lucií vysvětlit, jak beznadějně a pesimisticky se člověk i dané postavy cítí ve válce. Jak válka bere lidské životy a chuť do života.

V knize se také vyskytují vnitřní monology postav, často v bezvýchodných situacích, kdy přemýšlí, co dál.

 

Bohatě je zde obsažena přímá řeč, zejména v rozhovorech mezi Petrem a Lucií.

 

Kniha je psána spisovným jazykem. Občas se v textu vyskytuje dobové zabarvení – archaismy. Je zde použita personifikace, která plní určitou funkci dramatizační – např. dlažba krvácela.

Personifikace = zživotnění, nežívá věc se chová jako člověk, autor oslovuje neživé předměty

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Knihu autor napsal zhruba ve prostřed své tvorby. Byla výrazně ovlivněna jeho názorem a znechucením z války. Je to jedno z jeho významných děl, avšak nedostal za něj Nobelovi cenu za literatura jako za novelu Jan Kryštof.

 

1. polovina 20. století  – meziválečná proza, realistický proud – realismus, také existencionaslismu – bytí člověka ve světe je pojato jako úzkost, strach, nejistota.(dopad války).

Současníci : Erich Maria Remarque, H. Barbusse, E. Hemingway, M. Šolochov

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!