Na západní frontě klid – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Na západní frontě klid

Autor: Erich Maria Remarque

Rozbor přidal(a): External

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor: Erich Maria Remarque (1898 – 1970)

 

Literární/obecně kulturní kontext

Autor byl Němec a představitel tzv. ztracené generace, což je generace autorů narozených na přelomu 19. a 20. století, kteří zažili na vlastní kůži první světovou válku a její hrůzné zážitky je natolik poznamenaly, že nebyli schopni po jejím skončení žít normální spořádaný život. Nedokázali se začlenit do společnosti, vracely se jim vzpomínky na válku, což je traumatizovalo, mnozí trpěli depresemi a byli zhnuseni společností, která na válce doslova vydělala, zatímco druhá část společnosti neměla ani na jídlo. Sám Remarque bojoval na frontě, kde byl roku 1918 raněn.

 

Kontext autorovy tvorby

Volným pokračováním Na západní frontě klid je dílo Cesta zpátky. Mezi další jeho díla můžeme zařadit např. Černý obelisk, Vítězný oblouk, nebo Tři kamarádi. Do světové literatury 1. poloviny 20. století řadíme dále autory jako např. Henri Babusse, Romain Rolland, nebo Ernest Hemingway.

 

Téma a motiv

Hlavní myšlenkou knihy je zobrazení pocitů vojáků na frontě a zdůraznění hodnoty přátelství. Je zde zobrazena nesmyslnost války a nicotnost lidského života.

 

Časoprostor

Děj se odehrává jednak na frontě (Francie), jednak v hrdinově rodném městě a jednak ve výcvikovém táboře v letech 1916 – 1918.

 

Kompoziční výstavba

Děj je psán zejména chronologicky (postupně za sebou), ale zčásti se objevují retrospektiva (vzpomínky na minulost). Obsah knihy je členěn na kapitoly.

 

Literární druh

Próza

Literární žánr

Román (protiválečný)

 

Vypravěč

Vypravěčem je samotný autor, který ztělesňuje hlavní postavu – Pavel Baumer.

 

Hlavní postavy

Pavel Baumer – hlavní postava

Stanislav Kaczinsky – Pavlův nejlepší kamarád, polák

Leer – Pavlův spolužák

Muller – Pavlův spolužák

Franz Kemmerich – Pavlův spolužák

Tjaden – největší jedlík roty

Detering – sedlák

Albert Kropp – Pavlův spolužák

Haie Westhuse – voják z povolání

Himmlestos – povoláním listonoš, později velitel výcviku

 

Vyprávěcí způsoby

Převažuje ich forma, závěr knihy je psán er formou. Autor užívá dialogů a vnitřních monologů.

 

Jazykové prostředky

Kniha je psána víceméně spisovným jazykem, ale vzhledem k časoprostoru jsou zde i časté vulgarismy, slang, občasné archaismy a hovorové výrazy.

 

Obsah

Celý příběh je vlastně příběhem samotného autora a jeho zážitků z války. Skupinka septimánů je svým třídním učitelem přesvědčena, že by měla jít na frontu bojovat za svou zemi a vlast. Nejprve jsou posláni do výcvikového tábora, kde díky tvrdému režimu a navíc i šikaně svého velitele nabudou těch pravých vlastností pro vojáka – stanou se lidmi tvrdými, nedůvěřivými, nelítostnými, mstivými, surovými. Po absolvování výcviku jsou posláni na frontu, kde zjišťují, že to vůbec není takové, jak jim kantorek navykládal. Poznávají hrůzu, strach a hlad a každý den bojují za svůj život, jelikož situace na západní frontě je příšerná, ale poznávají i pravou hodnotu přátelství, jak by ji jinak před válkou nepoznali.

Jednou je Pavel poslán na dvoutýdenní dovolenou domů. Jeho matka je těžce nemocná a pomalu umírá na rakovinu. Vidí, jak složitý život zde lidi ve městě mají – oproti tomu se má na frontě ještě dobře. Zajde za Kemmerichovou matkou, které zemřel na frontě její syn a pohled na ni jej tak deprimuje, že by si býval byl přál, aby nikdy domů nejezdil. Také potká kantorka, který se mezitím také rozhodl, že půjde na vojnu.

Po skončení dovolené se hlásí zpět ve výcvikovém táboře, kde má reálnou šanci zůstat až do konce války. Ale tak se nestane a Pavel se vrací na frontu. V následujících měsících umírají těměř všichni, které znal. Sám je raněn a spolu se spolužákem Kroppem odjíždí do nemocnice. Pavel ze zranění vyvázne, ale Kropp přijde o nohu a stane se z něj mrzák, v důsledku čehož chce spáchat sebevraždu, nakonec se ale smíří se svým osudem. Když se Pavel vrací naposledy na frontu, téměř všichni už jsou po smrti. Kaczinsky, jeho nejlepší kamarád je nakonec také zabit, když je zasažen střepinou do krku, když jej zraněného Pavel táhne bojištěm. V říjnu 1918 umírá i sám Pavel.

 

Vlastní hodnocení

Kniha se mi velmi líbila, je zde detailně popsána situace na frontě a pomocí vhodně zvolených jazykových prostředků autor skvěle vystihuje situaci. Rozhodně ale není pro každého, jelikož jsou zde i ne zrovna pěkné scény, např. při popisování umírajících vojáků.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!