Na západní frontě klid – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Na západní frontě klid

Autor: Erich Maria Remarque

Rozbor přidal(a): Klara

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Překladatel: František Gel

 

Informace o autorovi:

 • vlastním jménem Erich Paul Remark
 • německý spisovatel
 • studoval na učitelském ústavu vMünsteru
 • v roce 1916 odešel jako 18letý do první světové války, na západní frontě byl brzy vážně raněn a konec války prožil v lazaretu = (do nemocnice) v Duisburgu (průmyslové a přístavní město v Německu)
 • po návratu z války měl problémy začlenit se do normální společnosti
 • vystřídal řadu povolání – malíř, hudebník, učitel, automobilový závodník, obchodní cestující, redaktor časopisů „Sport im Bild“ v Berlíně a „Echo Continental“ v Hannoveru
 • oženil se oženil s Ilse Juttou Zambonovou, manželství však trvalo pouze 7 let, skončilo v roce1931, kdy emigroval do švýcarské Ascony
 • proslavil se knihou Na západní frontě klid, která mu zajistila celosvětový úspěch
 • ihned po nástupu nacismu (1933) se dostal na index zakázaných autorů a v roce 1938 byl zbaven německého občanství
 • nacistická propaganda prohlásila, že Erich Maria Remarque je doopravdy Paul Kramer (Remarque pozpátku), Žid, který se nikdy nezúčastnil první světové války, a tudíž ji nemůže popisovat, označila ho za „literárního zrádce“ a jeho knihy byly veřejně páleny, protože jeho popis války byl pro militantní režim krajně nevhodný
 • v roce 1939 emigroval do New Yorku, kde získal americké občanství
 • během druhé světové války zemřela jedna z jeho sester v koncentračním táboře, což ho později podnítilo k napsání knihy Jiskra života
 • ve svých dílech se věnuje tzv. „ztracené generaci“, ke které se přihlásil (nepatřil však do ní, protože nebyl Američan)
 • v roce1958 se znovu oženil s americkou filmovou hvězdou Paulette Goddard, bývalou manželkou Charlieho Chaplina
 • do vlasti se Remarque po válce nikdy nevrátil
 • Remarque umírá na srdeční chorobu 25. září 1970 na klinice v švýcarském Locarnu
 • další díla: Domov snů (1920), Stanice na obzoru (1928), Miluj bližního svého (1941), Noc v Lisabonu (1962), Stíny v ráji (1971), Žena se zlatýma očima (1918) a divadelní hruPoslední stanice (1956)
 • Remarqueova nejúspěšnější díla Na západní frontě klid a Vítězný oblouk byla zfilmována

 

Informace o díle:

 • autor zobrazuje zoufalstvívojáků a jistou ztrátu lidskosti – jedinou starostí vojáků je spát, jíst a přežít za jakoukoliv cenu
 • podrobná charakteristika postav, důkladné popisy bojiště, zákopů,…
 • mnoho úvahových pasáží s lyrickými prvky
 • v díle autor zobrazuje válečná přátelství na život a na smrt
 • autor se věnuje tzv. „ztracené generaci“ (lidé trávící život převážně ve válce), do které sám patřil

 

Literární žánr: válečný historický román

Literární druh: epika

 

Kompozice:

 • román rozdělen do čtrnácti kapitol, které jsou řazeny spíše volně než chronologicky, ale především tak, aby postupně vytvářely jednotný obraz o životě na frontě
 • ke konci románu se kapitoly zkracují, v závěru je již jenom stručně zmíněna Paulova smrt a nadcházející konec války

Místo a čas: na západní frontě ve Francii během 1. světové války (dějová linie se táhne od začátku první světové války – 1914 – do konce – 1918, všichni hrdinové zemřou), Němci bojují převážně proti Francouzům, ale i Rusům, část děje se odehrává i v Německu (Pavel doma, gymnázium,…)

 

Postavy:

 • Pavel Bäumer– hlavní postava a vypravěč celého příběhu, odhodlaný, válka ho naprosto změnila, stal se tvrdším, přátelé na frontě mu byli více než rodina – věrný frontě, často vzpomíná na své mládí ve škole, dobrovolně vstupuje do armády
 • Stanislav Katczinsky(40 let) – vedoucí roty, nejstarší, zkušený přátelský, vychytralý, uměl sehnat obživu, vždy se snaží všechny své přátele zachránit, Pavlův nejlepší přítel, poslední živý přítel Pavla – pak ale umírá, krátce poté umírá i Pavel
 • Himmelstoss – desátník, vedl jejich výcvik; krutý, bezohledný, v civilu listonoš, šikanuje, tváří se jako silný, ale později ve válce se ukáže jako zbabělec
 • Kantorek – třídní profesor (na gymnáziu), skvělý učitel, ke kterému se studenti rádi vrací, věrný režimu
 • Albert Kropp – bývalý spolužák Pavla Bäumera z gymnázia
 • Müller – bývalý spolužák Pavla Bäumera z gymnázia, „ještě pořád s sebou vláčí učebnice a sní o válečné maturitě, v bubnové palbě šprtá fyzikální poučky“
 • Leer – bývalý spolužák Pavla Bäumera z gymnázia, který nosí plnovous a libuje si v děvčatech
 • František Kemmerich – bývalý spolužák Pavla Bäumera z gymnázia, zemře hned na začátku, scéna s novými kozačkami
 • Tjaden – největší jedlík, je pro něj snadné unikat z problémů
 • Deterding – sedlák, jenž myslí jen na svou usedlost a na svou ženu
 • ostatní – Pavlova rodina, setry červeného kříže, lékaři, jeptišky, další vojáci,…

 

Smysl díla:

„Kniha je pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům.“

– autor v díle odsuzuje krutost války, nelidskost, která hraničí s degradací lidství – válka mění lidi k nepoznání (podmínky na frontě donutí člověka se změnit), dále se autor zaměřuje na přátelství až za hrob – přátelství mezi vojáky na frontě

 

Jazyk:

 • retrospektiva – vyskytují se zde vzpomínky na minulost
 • spisovný jazyk
 • objevují se i vulgarismy
 • ich forma, ale zpráva o Pavlově smrti – er forma
 • ironie (již v názvu knihy – „Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti tak tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu: Na západní frontě klid”)
 • dialogy (přímá řeč), ale převažují vypravěčovy monology
 • popisnost a detailnost
 • úvodní motto – „Zpráva o generaci, která byla zničena válkou, i když unikla jejím granátům“
 • časté slangové-vojenské výrazy

 

Děj:

Student gymnázia Pavel Bäumer spolu se svými kamarády Müllerem, Kroppem, Kemmerichem a Leerem je silným psychickým nátlakem okolí, zvláště třídního profesora, donucen ukončit studium na gymnáziu a dobrovolně se přihlásit k výcviku. V té době je to bráno jako čest. Pavel se svými kamarády nejprve prochází desetitýdenním výcvikem pod vedením desátníka Himmelstosse, který je šikanuje a pobyt jim vůbec neusnadňuje.

Po skončení výcviku odchází Pavel se svými přáteli na frontu, kde už čekají – Tjaden, Deterding (a další vojáci) a Katczinsky – vedoucí roty, který je pro celou rotu velikou oporou po celou dobu války. První boje na frontě všem otevřou oči a ukážou válku v pravém světle (plynové útoky, bombardování, budování zákopů, utrpení raněných, smrt přátel, vojáci žijí v neustálých obavách o život, trpí hladem, zimou,…)

Jako první je zraněn Kemmerich (amputace nohy, scénka s botami) – Pavlův kamarád, kterého Pavel znal už od dětství, Kemmerich v nemocnici umírá.

Téměř polovina roty byla již zabita – vojáci, kteří přežijí, dostávají dvojité příděly jídla a tabáku. Stavy vojáků jsou doplňovány velmi mladými chlapci bez výcviku.

Později je Pavel zraněn, odvezen do nemocnice a následně dostává 14 dní dovolené.

Pavel se ale už neumí začlenit zpět do společnosti, proto se rozhodl vrátit na frontu, kde postupně ztrácí všechny kamarády. Jako poslední zůstane s Pavlem naživu vedoucí roty – Katczinsky, kterého ale později také postřelí, Pavel ho odnese do nemocnice, tam ale zjistí, že je už pozdě – Pavel zůstává jako jediný z party kamarádů naživu. A v září 1918 byl smrtelně postřelen – ihned umírá, paradoxně v den, kdy vrchní velitelství podává zprávu, že je na západní frontě klid a neděje se nic nového.

Úvodní motto:
„Kniha je pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům.“

Zhodnocení:

Kniha se mi velmi líbila, dobře se mi četla. Na knize oceňuji především detailní popis všeho – lidí, louky,… kniha dává veliký prostor pro zamyšlení, člověk při čtení zapomíná na běžné lidské hodnoty

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!