Muž, který sázel stromy – rozbor díla k maturitě

Kniha: Muž, který sázel stromy

Autor: Jean Giono

Rozbor přidal(a): Jirka

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Forma díla:

Literární druh: próza – epická

Literární žánr: Novela

Popis základních jednotek díla:

Tato kniha je psaná větami (základní jednotka prózy), které jsou ve většině případů rozvinuty v souvětí. Toto dílo je napsané jako celistvý text bez rozdělení na kapitoly nebo jiné podobné útvary. Text je rozdělen na prolog, celistvý text a jako závěr je dodána věta o úmrtí „Muže, který sázel stromy“ Kniha je psaná ich – formou.

 

Struktura díla:

Tématika:

  • Téma postav

Hlavní postava a její charakteristika:

Elzéard Bouffier: Osamělý tichý pastýř žijící ve vyprahlé a vylidněné oblasti. Den co den sází po okolních kopcích stromy bez ohledu na vděk a díky tomu se snaží opět krajinu probudit k životu. To se mu ke konci života povede. Jak sám vypravěč uvádí: „Byl to muž, který sázel naději a vypěstoval štěstí“

  • obrovské vnitřní odhodlání, našel svůj životní cíl

 

Vypravěč

Mladý muž, dobrodruh, který cestuje. Na své cestě mu Elzéard zachrání život. Stanou se přáteli a poté se vždy za ním po nějaké době vrací. Bojuje v 1. světové válce. Můžeme částečně ztotožnit s autorem.

Ostatní postavy jsou uvedeny pouze okrajově a není zde o nich větší zmínka.

 

  • Prostředí:

Příběh se nejprve odehrává v alpských zákoutích, následně místo v Alpách, kde žije poustevník

Období 1910, kdy se autor setkává s mužem poprvé až po rok 1933, kdy se vidí naposledy. To znamená před, včetně a po první světové válce (z části i po druhé).

Doba je přesně určena, ale není pro průběh příběhu potřebná. Lze zasadit i do přítomného času, je to však méně pravděpodobné. Kniha nám ukazuje historické události dané doby.

 

  • Vztah prostředí, postav a děje:

Postavy jsou zasazeny do prostředí, kam patří (pastýř na loukách a mladík, který má rád cestování. Oděv pastýře je zde popsán, avšak neliší se výrazně od jiných pastýřů. Můžeme si všimnout zmínky o 1. světové válce a její následky na přírodu, či lidi.

 

  • Celkové téma:

Jak autor uvádí: „Cílem knihy bylo zatraktivnit stromy, nebo ještě lépe, zatraktivnit sázení stromů“

Hlavní téma: Příběh cestovatele a muže, který usiloval o to, aby se navrátil život do zpustlé oblasti.

Vedlejší témata: Přiblížit dopad 1. světové války na přírodu. Ukázat, co všechno dokáže jeden člověk. Rozdíl mezi životem tichého pastýře a dobrodruha.

Kompozice: Autorova jediná významnější kniha, bestseller (Ačkoliv autor později zveřejnil, že obsah knihy je fiktivní.)

Děj knihy je řazen chronologicky, funguje zde časová posloupnost.

 

  • Jazykové prostředky:

Velmi krátký příběh psaný spisovnou a srozumitelnou češtinou. Nenalezneme zde žádná cizí slova. Je zde mnoho zajímavých názorů autora, ačkoliv on uvedl jediný důvod k napsání knihy, a to zatraktivnění sázení stromů. Nechybí zde ani přímá řeč. Nenalezneme zde bohužel mnoho uměleckých prostředků i přesto má kniha velkou významovou hodnotu.

 

  • Poselství díla:

Dílo nám ukazuje, že ten kdo je skromný a vytrvalý dokáže velké věci a nepotřebuje k tomu další lidi. Tím, že budete pomáhat přírodě nebo lidem, najdete své životní štěstí.

 

  • Můj názor:

Jelikož čtu převážně knihy, které jsou uznávané, není překvapení, že i tato kniha mě velmi zaujala. Jestliže jsem někdy říkal, že je škoda, že byla kniha krátká, tady to platí dvojnásobně, protože jsem ji měl za hodinu přečtenou. Je obdivuhodné, co jeden člověk dokáže a je smutné, že málo kdo tuší jakou v sobě má sílu. Jediné, co mě mrzí je, že hlavní postava pastýře je fiktivní.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!