Utrpení mladého Werthera – rozbor díla (2)

Kniha: Utrpení mladého Werthera

Autor: Johann Wolfgang Goethe

Rozbor přidal(a): Mišulina

Více na: Rozbor-dila.cz

 

 

 

 

Autor: J. W. Goethe  (1795-1805)

 • Jeden z největších německých a světových spisovatelů.
 • Byl vystudovaný právník.
 • Kladl důraz na individualitu, vůli a cit.
 • V roce 1782 byl povýšen do šlechtického stavu. Usadil se ve Výmaru, kde tvořil společně s F. Schillerem a vedl zde Dvorní divadlo.
 • Byl také výborným přírodovědcem, hercem a malířem.
 • Jeho další díla jsou například: Ifgenie na Tauridě, Faust, Torquato Tasso.

 

Historické pozadí:

 • Toto dílo vzniklo v Německu v době preromantismu. Autor patřil do skupiny Sturm und Drang- bouře a vzdor. V díle je patrná nenávist ke šlechtě a absolutismu.

 

Umělecký směr a znaky v díle:

 • Preromantismus, vznikl až později a zařazují se do něj  klasicištní a osvícenští umělci se zájmem o přírodu a cit. Francie 18. století. Literární skupina Sturm und Drang (bouře a vzdor) i v díle je patrný vliv této skupiny, vzpoura proti systému a důraz na cit. Hlavní postava hned na počátku utíká od měšťanského života na venkov-další znak preromantismu. V díle je několikrát opěvována čistá příroda. Hlavní myšlenkou je nešťastná láska, což bylo oblíbené téma pro preromantismus.

 

Literární druh:

 • Epika, výpravná literatura. Jejím základem je děj, vyprávění příběhu, které směřuje k rozuzlení. Události a motivy jsou obvykle řazeny na základě časové, prostorové, nebo příčinné souvislosti. Typické je vyprávění ve 3. osobě jednotného čísla času minulého. Text je většinou rozdělen na pásmo vypravěče a pásmo postav.

 

Literární žánr:

 • Romány většinou zde vystupuje mnoho postav a zachycuje značné množství situací a událostí. Může být veršovaný. Psáno v dopisech.

 

Hlavní myšlenka:

 • Nešťastná a nenaplněná láska s tragickým koncem.

 

Jazykové prostředky:

 •  Román je napsán starším jazykem a vyskytují se tu historismy. Autor používá hodně přídavných jmen, barvitě líčí prostředí a charaktery postav. Větší část knihy vypráví hlavní postava (ich forma)

 

Kompozice:

 • Děj je rozčleněn na dvě knihy. Knihy jsou rozděleny na krátké úseky ve formě dopisů. Jednotlivé dopisy mají různou délku a jsou označeny datem, vždy po nějakém časovém úseku. Konec druhé knihy je označen jako VYDAVATEL ČTENÁŘI a konec příběhu je odvyprávěn pomocí třetích osob. Děj se odehrává chronologicky

 

Postavy:

 • Werther – básník, romantik, zaslepila ho láska; je citlivý, jemný, miluje Charlottu; za nejdůležitější považuje city, duši, nenávidí namyšlenost, obzvláště u šlechticů, opovrhuje lidmi řídícími se pouze rozumem, nakonec se stane obětí nešťastné lásky
 • Charlotta – podle Werthera je to to nejkrásnější, nejlaskavější a nejušlechtilejší stvoření, s láskou se stará o své mladší sourozence a odmítá zradit svého manžela Alberta; všichni lidé v okolí oceňují její osobnost, Werther  nevidí sebemenší chybičku, je na ní až závislý a trpí, že ji nemůže mít; Lotta Werthera kvůli oddanosti ke svému muži odmítá, ale tajně jej také miluje
 • Albert– nejprve přítel a poté manžel Lotty, nejprve Werthera chápe a toleruje jeho city, později však začne více žárlit a Werthera spíše vyhání, nevědomky pomohl Wertherovi v jeho sebevraždě

 

Čas a prostor:

 • Odehrává se ve Waldheimu, fiktivním místě v Německu v 18.století. V poznámce pod čarou je přímo napsáno, že pravá místa byla nahrazena těmi smyšlenými.

 

Vliv:

 • Film z roku 1976 od režiséra Egona Gunthera. Dílo se také hraje jako divadelní hra.

 

Můj názor a aktuálnost tématu:

 • Kniha se mi líbila. Děj byl zajímavý, ale zároveň nebyl moc komplikovaný. Kniha se také dobře četla a popis krajiny byl velmi přesný a barvitý, díky čemuž jsem si příběh mohla lépe představit.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!