Paní Bovaryová – rozbor díla k maturitě

Kniha: Paní Bovaryová

Autor: Gustave Flaubert

Rozbor přidal(a): viki12345

Další rozbor například [zde]

 

 

 

 

Literární druh a žánr

 • Epika, próza (druh)
 • Realistický román (žánr) psaný na základě skutečných událostí, o kterých se psalo v novinách
 • Hradba mezi realistickým a romantickým románem

 

Časoprostor

 • Prostředí francouzského maloměsta Yonville
 • Polovina 19. století

 

Kompozice

 • Podtitul „Mravy francouzského venkova“
 • Chronologicky řazené kapitoly
 • Jednotlivé události rozděleny do 3 částí podle třech míst, kde se příběh odehrává
 • Jedna dějová linie
 • Psáno er formou, čímž se čtenář nedokáže úplně vžít do hlavní hrdinky
 • Díky nepatrným pocitům a úvahám hlavní postavy můžeme pozorovat pomalou, ale velice patrnou změnu paní B., vidíme její vývoj

 

Jazykový rozbor

 • Spisovný jazyk
 • Řada obrazů, metafor, prostých i konkrétních přirovnání
 • Přirovnání abstraktna ke konkrétnímu (např. Emma se rozlévá po náměstí)
 • Er forma, vypravěčem je autor
 • Typický styl rozhovorů a dialogů
 • Nejsou složitá souvětí, souvětí jsou srozumitelná
 • spíše krátké věty, občas až strohé – např. popis místa, konkrétní události
 • Často latinské výrazy
 • Přechodníky, archaická slova

 

Děj

 • v úvodu knihy se dozvídáme o dětství, dospívání a studiích Karla Bovaryho, který se nakonec stal lékařem jako jeho otec, a právě díky tomuto řemeslu pozná svou budoucí ženu – Emu
 • avšak právě uspěchaností svazku manželského Ema ztrácí iluze a manželství se pro ni stává přítěží, zklamáním a to i přes nesmírnou péči Karla Bovaryho, který ji zahrnuje láskou
 • ani po narození dcery se Ema nechce smířit se svým osudem, a hledá útěchu v luxusním zboží
 • právě v té době podlehne mladému Leonovi a zažije s ním románek, který ukončí sám Leon odjezdem do Paříže, kde studuje
 • Ema však nezahálí a prázdné místo v srdci zaplní bohatým šlechticem, do kterého se vroucně zamiluje, avšak on city neopětuje, pouze jí využívá a včas mizí z jejího života
 • v tu samou chvíli již Karel tuší, že se něco děje a je ohromen finanční situací, kterou Ema svým rozhazováním zavinila, sama Ema však odmítá komunikovat, trpí depresemi
 • poté, co si vydupe hodiny klavíru, opět naváže na románek s Leonem v Paříži, avšak ten nemá dlouhého trvání – Leon si uvědomí zbytečnost svého chování a neperspektivní budoucnost
 • ze zoufalství a dluhům Ema ukradne arzenik a spáchá sebevraždu
 • na povrch tak vyplave pravda o Emině životě a Karla pod náporem citů postihne infarkt

 

Názor

Flaubert chtěl ukázat, kam až může člověka dovést nenaplnění očekávání a ideálů. Přestože ji pan Bovary velmi miloval, ona s ním nebyla šťastná, protože byl jiný, než očekávala. Také ukazuje na její bláhovost, když utrácí peníze, které nemá a podvádí svého manžela. A že na konci nečelí svým problémům a vezme si život. Docela patrné je také porovnávání rozdílů mezi společenskými vrstvami, jeden ze znaků realismu. Mrzelo mě, že se Ema ke Karlovi chovala tak odporně, on ji velmi miloval, ale to bohužel nebylo dostatečné pro Emu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!