Maryša – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Maryša

Autor: Alois a Vilém Mrštíkové

Rozbor přidal(a): Kateřina Širůčková

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

MARYŠA

 • Alois a Vilém Mrštíkové (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956)

 

A.  CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU (10 min)

1.       Analýza uměleckého textu

I.     část

·      zasazení výňatku do kontextu díla

·      literární druh a žánrový typ: drama – epické, prozaické; žánr: tragédie – realistické, sociálně kritická

 

Téma (název): název – protagonistický. substantivum, větný ekvivalent;

 • celkové: vina X trest (ke konci Lízal říká, ať se Maryša vrátí (cítil vinu) a ona řekla NE)
 • peníze X láska (láska nerozhoduje)
 • zobrazení života na vesnici a vesnické společnosti na konci 19. stol.
 • generační problém – dnes normální, nepřímé násilí na ženu
 • dobové konvence – rodiče kladou důraz na to, že si musí vzít Vávru
 • otázky – co na to řeknou lidi? Důležitou roli hraje víra v Boha

 

Časoprostor:

 • konec 19.stol. (1886) na vesnici v okolí Klobouk u Brna

 

Kompoziční výstavba: námět – kombinace fikce a non-fikce,  1,2,4 dějství vymyšlené, 3 – od přátel (M. Horáková) , konec – z novin, soud – žena otrávila svého manžela
chronologicky za sebou; děj se odvijí rychle a neodbíhá od hlavní myšlenky; 5 dějství a jednotlivé výstupy, mezi 2. a 3. dějstvím skok o 2 roky na začátku každého dějství je popis scény

 • 1. dějství = expozice (úvodní představení postav a tématu)
  Představení postav, Lízal se s Vávrou domlouvají na ceně za Maryšino věno; rekruti odcházejí do války; Maryša se musí rzloučit s Franckem, který odchází na vojnu
 • 2. dějství = kolize (první střetnutí s hrdiny, dějové zauzlení, kolize probíhá do vyvrcholení – stupňuje divákův zájem)
  vyostření vztahů mezi Vávrou, rodiči a  Maryšou; Maryša se snaží vyvléct ze stavby, do které ji všichni nutí, nakonci dějství se poddá
 • 3. dějství = krize (vyvrcholení děje dramatu)
  skok o 2 roky; vdaná Maryša; návrat Francka z vojny, Maryša  jde zrovna do hospody nakoupit a potká jej tam a společně odejdou; konflikt o peníze mezi Vávrou a Lízalem (+ přidá se Francek)
 • 4. dějství = peripetie (dějový zvrat, obrat ve vývoji událostí)
  Lízal si uvědomuje, že udělal chybu a chtěl by to vrátit – říká Maryši ať jde s ním domů; Francek se snaží přesvědčit Maryšu, aby s ním odešla do Brna, Maryša odmítne, Francek odchází, ale uvidí ho Vávra (chce zjistit od Maryši a od Rozáry, co tam dělal) a střílí po něm
 • 5. dějství = katastrofa (tragické rozuzlení děje)
  normální den, kdy Maryša chystá snídani pro Vávru, avšak do kafé mu přidá jed na potkany a Vávra umírá (ještě předtím Vávra prosí Maryšu, aby se k sobě hezky chovali)

 

II.                  část

Charakteristika postav: Přímá (je zlý)   nepřímá (muž, který se nechová nejlépe)

 • Maryša – Lízalova 20–letá poslušná dcera, mladá dívka; neřekne, že je zamilovaná do Francka, ale musí si vzít Vávru; sňatek je pro ni životním neštěstím; trpí pro svou lásku, chová se podle křesťanské morálky – poslouchá své rodiče; narozeniny na sv. Barnabáška
 • Lízal – otec Maryši, bohatý a trochu lakomý (chtěl dát za Maryšu co nejméně peněz) sedlák; později chtěl své činy napravit; jde mu o peníze
 • Vávra – mlynář, který se ožení s Maryšou kvůli penězům; vdovec, který má 3 děti; zlý agresivní, výbušný; později se s ní chce usmířit; na konci ho Maryša otráví
 • Francek – rekrut, chudý, odvážný mládenec; miluje Maryšu; nemá otce; musí odejít na vojnu, je sobecký, nezajímá se, jak se Maryša cítí
 • Lízalka – matka Maryšy, černá postava (jen hodná nebo jen zlá), neposlouchá Maryšu

 

·      vyprávěcí postup (vypravěč, forma, typy promluv): není vypravěč, v knize jsou autorovi poznámky;  kniha je psaná stejně jako pro divadelní scénu – jméno toho kdo bude mluvit a v uvozovkách jeho/její text, z jednotlivých replik = promluv postav – monolog/dialog

 

III. část

·      jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: moravské nářečí, argot (nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná), jazyk je autentický s prostředím; hanácký/slovácký a brněnský dialekt, začleněny lidové písně

 

2.       Literárněhistorický kontext·

zařazení do literárního/obecně kulturního kontextu:

 • prolíná se s romantismem, realistický přístup objektivně zobrazit situaci už z antiky
 • májovci, ruchovci, lumírovci
 • patří do realistické vesnické prózy a realistického dramatu konce 2. pol. 19. stol.; souvisí s otevřením ND (1862) a snahou generace ND (A.Jirásek, G.Preissová, A. Vrchlický) vytvořit hry, aby bylo
 • divadlo využívané
 • autoři se neztotožňují s hrdiny, snaží se přistupovat objektivně – er forma
 • kritický realismus (opak romantismu) typizace = typický hrdina v typické situaci + skutečné postavy
 • podobná díla
 • české prostředí – rozdíl na konvence, finanční rozdíly, postavení ve společnosti

 

Zařazení do kontextu autorovy tvorby: žili na vesnici

Alois Mrštík (1861 – 1925)

 • učitel v Divákách u Hustopečí, prozaik, fejetonista, dramatik
 • Rok na Vsi

 

Vilém Mrštík (1863 – 1912)

 • neklidný duch českého kulturního života 80. – 90. Let, kdy pobýval v Praze a rozhodoval se mezi malířstvím a literaturou
 • sebevražda
 • samostatně napsal a vydal přírodní román Pohádka máje (1892), tragický román Santa Lucia (1893) a řadu menších próz

 

Srovnání s jinými díly:

 

Děj:

Sedlák Lízal ujedná s mlynářem Vávrou, že mu dá za ženu svoji dceru Maryšu. Vávra je starší člověk, který svoji předešlou ženu utrápil. Maryša má ráda Francka, ten je však odveden na vojnu. Při společném loučení přísahá, že se Maryši nevzdá. Její rodiče ji nakonec ke svatbě donutí. Vynucené manželství je nešťastné. Vávra pije, bije Maryšu a pře se s jejím otcem o věno. Lízal si uvědomí svoji chybu, chce mít dceru zase doma, ale ona už o to nestojí. Po dvou letech se Francek vrací z vojny, veřejně za Maryšou chodí a přesvědčuje ji, aby s ním utekla do Brna. Maryša je ale příliš svázaná náboženskými tradicemi a předsudky lidí z vesnice. Vávra se ale pokusí Francka zastřelit a to se stane posledním podnětem k zoufalému činu – Maryša Vávru otráví jedem v kávě. Tragédie končí tím, že se Maryša ke svému činu přizná.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!