Hamlet – rozbor díla k maturitě

Kniha: Hamlet

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): Alena

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1.Tématika

Obsah

drama, tragédie o 5 dějstvích

Hamlet byl syn dánského krále Hamlet, který za podivných okolností zemřel. Jeho manželka, si vzala jeho bratra Klaudia. Jednoho dne se mu jako duch zjeví jeho otec, aby mu prozradil pravdu o jeho smrti.  Hamlet dlouho přemýšlel, jak se pomstít, aby na sobě nic nedal znát.

A nakonec předstíral, že je šílený. Lidé si mysleli, že je to tím, že ho odmítá Ofelie,dcera Polonia, kterou miloval. Hamlet musel odjet do Anglie, ještě předtím však všechno stihl říct své matce. Zrovna v tu chvíly byl v místnosti za závěsem Polonius. Hamlet si myslel, že je to strýt a tak ho probodl.

Ofelie z toho žalem zešílela, proto se pozděli zabila a Hamlet se předčasně vrátil na hrad a všechno si vyčítal. Přijel i Laertes, Ofeliin brart. Klaudius Laertese navádí, aby bojoval s Hamletem.

Hamlet na to přistoupil, kladius ale natřel Laertův meč jedem, který mu dal i do pití. Boj se jim ovšem trochu vymkl, Gertuda si chtěla připít na Hamleta z jeho sklenice a zemřela. Laertes mezitím Hamleta škrábl, ten ho však stihnul probodnou také. Laertes se zmínil, že ten jed byl od Klaudia a tak ho probodne také.

 

Postavy:

 Hamlet – typ rozpolceného člověka, měl pocit povinnosti trestat zlo, hodně pochyboval a málo komu veřil

Klaudius – Hamletův strýc a nevlastní otec; zrádný, zákeřný a podlý

Gertruda – Hamletova matka; vnitřně rozpolcená (dobrou i zlo)

Polonius – nejvyšší královský komoří, otec Ofélie a Laerta; doplatí životem na svou chorobnou snahu zalíbit se

Místo a čas děju: Odehrává začátkem 17. století na dánském hradu Elsinor x napjatá atmosféra

 

2.Kompozice

 • dílo je seřazeno chrolologicky a člení se na 5 dějství.
 • děj se odehrává během několika dní na hradě Elsinoru v Dánsku = náhodně vybraná země
 • odehrává se v blíže neurčené době – středověk
 • jedno hlavní téma, které je rozvíjeno, s minimem vedlejších epizod (norský král)
 • první inscenace v divadle The Globe roku 1601(hráli jen muži), vydáno v 16st.

 

 1. expozice – Smrt krále, Klaudius nastoupí na trůn a vezme si Gertrudu.
 2. kolize – Hamletovi se zjeví duch jeho otce a řekne mu pravdu o jeho smrti.
 3. krize – Hamlet předstírá šílenost. Zabije Polonia a Ofelie se zabije.
 4. peripetie – Hamlet se vrácí z Anglie. Klaudius navádí Laerta, aby bojoval s Hamletem.
 5. katastrofa – Boj Hamleta s Laertem. Smrt jeho matky, Klaudia, Laerta i Hamleta.

 

3.Jazyk

 • dlouhé spisovné a srozumitelné dialogy, ve kterých autor přemýšlí nad problémy
 • dvorské intriky
 • slovní zásoba-prvky tragické i komické, satirické, patos, slovní hříčky
 • psáno blankversem (-je nerýmovaný sylabotónický jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku)
 • kromě verše používá i prózu a lidový jazyk
 • komické prvky nejsou odděleny od tragických
 • příčinou tragédie je lidská vášeň, nebo náhoda, neomezenost látky, času a místa
 • prolínání filosofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě
 • vznešená obraznost i hovorovost

 

4. Okolnosti vzniku díla

Spol. historický kontext:

Renesance (znovuzrození Antiky):

 • cíl – zkoumání přírody a člověka
 • -uplatnění tvůrčí svobody umělce, proti racionalismu stavěl na citu, vášni, fantazii a vůli
 • -filozoficky vyrůstala renesance z humanismu (lidský) -> životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance
 • -počátky v severní Itálii na konci 13. Století
 • -antropocentrismus- v centru dění člověk a jeho schopnosti, ne bůh

 

 • v italských městech se rozvíjel obchod, vytvořila se skupina bohatých obchodníků a bankéřů – podporovali umělce a studia = mecenáši
 • mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) – tyto objevy otřásly církví
 • objev knihtisku → knihy se šíří rychleji.

 

Další představitelé:

Itálie

Dante Alighieri– „Božská komedie

G.Boccacio- „Dekameron“

 

Španělsko

Lope de Vega – „Fuente Ovejuna“

 

William Shakspeare( 1564-1616) – 16. – 17. stol.

-žil ve Stratfordu, byl hercem, autorem her, majitelem divadla The Globe

-při jeho požáru mu uhořela tvář → odchází z Londýna do Stratfordu, kde umírá

-někteří lidé tvrdí, že není autorem všech těch her, že to za něho napsal Francis Bacon

-je mu připisováno autorství 37 her

-téměř všechny u nás přeložil Josef Václav Sládek

 

Komedie – Zkrocení zlé ženy

Historické hry – Richard II. – III., Jindřich IV., V.,  VIII.

Pohádky Zimní pohádka

Tragédie – Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo a Julie, Král Lear

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!