Hamlet – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Hamlet, králevic (princ) dánský

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): Dusa

 

 

 

 

Obecná charakteristika literárního díla

 • Literární druh – drama
 • Literární žánr – tragédie
 • Literární směr/sloh – renesance (15. a 16. století)

 

Organizace jazykových prostředků

                                                                                                        

Děj a kompozice

Na hradě se objeví duch. A je to duch mrtvého dánského krále. Jeho syn – princ Hamlet se od něj dovídá, že byl zabit vlastním bratrem – Claudiem. Claudius zabil krále pro touhu po trůnu a královně Gertrudě. Když se Hamlet dozví tuto pravou příčinu otcovy smrti, netouží po ničem jiném než po pomstě. Rozhodne se hrát blázna, aby lépe poznal myšlení lidí, a zosnuje plán, jak zabije strýce Claudia a pomstí tak svého otce. Král chce zjistit příčinu Hamletova bláznovství. Polonius se domnívá, že důvodem je nešťastná láska k jeho dceři Ofélii. Schová se tedy po dohodě s králem a královnou za závěs a poslouchá Hamletovu rozmluvu s Gertrudou. Hamlet zvětří společnost u okna a bezmyšlenkovitě špeha proklaje mečem. Poté z nejistoty nad strýcovou vinou napíše hru, na motiv domnělé vraždy krále a čeká na Claudiovu reakci. Ta mu jeho vinu dosvědčí. Ovšem i nový král má vražedné úmysly, nazve Hamleta bláznem, pošle ho do Anglie, kde mu chystá popravu. Hamlet se však dopídí strýcova úmyslu a vrací se zpět do Dánska, kde nalézá mrtvou Ofelii, jež z otcovi smrti zešílela a při vjění věnečku u potoka utone. Laertes chce pomstít Poloniovu smrt. Král využije situace a zorganizuje souboj mezi jím a Hamletem. Hamletovi podá tupý meč a Laertovi meč pokapaný jedem. Pro jistotu ještě pro Hamleta připraví pohár otráveného vína. V souboji je raněn jedovatým mečem nejen Hamlet ale i Laertes. Otráveného vína se napije královna a Hamlet nakonec proklaje krále mečem.  Jen Hamletův přítel Horacio zůstene naživu a je připravený skonat se svým pánem, ale Hamlet ho přemluví, aby zůstal živ, neboť chce, aby byl jeho život vyložen popravdě. Nakonec přijíždí norský kralevic Fortinbras a přebírá vládu v Dánsku.

 

Postavy

 • Hamlet – dánský princ, syn zavražděného krále, moudrý, chytrý, hrdý, spravedlivý, nevyrovnaný, polemizace o životě
 • Gertruda – Hamletova matka, královna, manželka zavražděného krále, pozdější manželka
 • Claudia,  vnitřně rozpolcená (dobro x zlo)
 • Claudius – bratr a vrah krále, zlý, podlý, záštiplný, zmocnil se dánského trůnu, ale nebyl schopný vlády
 • Polonius – nejvyšší královský komoří, podlézavý, na podlézavost doplatil, byl zabit Hamletem, otec
 • Ofelie –  Hamletova láska,skrývala svou lásku k Hamletovi, zbabělá snadno zmanipulovatelná, Poloniova dcera
 • Leartes – bratr Ofelie, syn Polonia, pomstychtivý
 • Horacio – Hamletův přítel, moudrý, spraveldivý

 

Čas – středověk, asi 14. století

Prostor – Dánsko, hrad Elsinor

 

Význam sdělení

 • Zobrazuje bezmeznou touhu po moci a pomstě, která se nezastaví ani před násilím činěném na vlastní a blízkých, zoufalství, které dohání k zoufalým činům.
 • Skrývá polemiku o životě a smyslu existence.  Vyjadřuje zklamání z vývoje společnosti.

 

Literární historie

Společensko-historické pozadí

 • Politická situace – období renesance, vliv zámořských objevů, vzestup živ. úrovně měšťanstva, vrchol vlády Alžběty I. v Anglii
 • Základní principy fungování společnosti v dané době – rozvoj vědy, zájem o poznání…
 • Kontext dalších druhů umění – renesance a humanismus
 • Kontext literárního vývoje – humanismus, renesance, rozkvět, předmětem tvorby společnost a samotný lidský charakter

 

Autor

Život autora + vlivy na dané literární dílo

 • alžbětinská doba, podpora divadla

 

Život autora + vlivy na jeho tvorbu

 • Anglický básník, dramatik, herec. Byl považován za největšího a nejpřednějšího spisovatele píšícím v angličtině své doby (1564-1616 ). Jeho tvorba se člení do 3 období ovlivněná jeho životní situaci.

 

Další autorova tvorba

 • Romeo a Julie, Othello, Sonety, Zimní pohádka

                    

Inspirace daným literárním dílem

 • Hamlet byl inspirací pro vznik stejnojmenného muzikálu.

 

Jak dané literární dílo inspirovalo další vývoj literatury

 • Kniha byla přeložena do všech významných jazyků, inspirovalo např. Karla Čapka k jeho tvorbě.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!