Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): Dan19

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Doba: Literatura renesance a humanismu

 • renesance vzniká počátkem 14. století v Itálii, ale její počátky se datují do konce 13. století
 • renesance = znovuzrození (antické kultury)
 • humanismus = od latinského slova humanus, neboli lidský

– centrem pozornosti se stává člověk a jeho okolní svět

 

Vlivy na společnost :

1) zámořské objevy – působily na rozvoj měst a měšťanů, na rozvoj společenských a přírodních věd

2) vynález knihtisku – datuje se do roku 1450, kdy začal v Mohuči tisknout Jan Gutenberg – rozvoj vzdělanosti, přenos informací a poznatků do budoucnosti – první výtisky do roku 1500 (inkunábule= v plenkách)

 

Znaky renesance a humanismu:

 • návrat k antické kultuře
 • lidé inklinují ke smyslu a rozumu( v minulosti to byla především víra)
 • lidé se začínají zajímat o poznání člověka a pozemského života
 • literatura se rozvíjí v národních jazycích

– do popředí se dostává také literatura naučná ( životopisná, pedagogická, cestopisná, lyrická poezie- alegorie)

Architektura– velice významně se zde začínají objevovat pravoúhlé linie, arkády, podloubí, kopule,…

Malířství – návrat k přírodě a začíná se zde objevovat perspektiva

Umělci – ukazuje se na jejich mnohostrannost

např. Michalangelo Buonarotti – básník, malíř, stavitel a sochař

– jeho slavné sochy David a Mojžíš, výzdoba Sixtýnské kaple, a navrhnutí kopule baziliky Sv. Petra v Římě

Leonardo da Vinci – malíř, vědec, vynálezce

– jeho slavný obraz Mona Lisa, ale za povšimnutí také stojí obraz- Dáma s hranostajem a freska – Poslední večeře Páně

Raffael Santi – hlavní stavitel baziliky sv. Petra v Římě

– autora madon(například Sixtinská madona)

Donattelo, Tician

 

Autor : William Shakespeare

 • 1564 – 1616
 • nejslavnější představitel anglické renesance, a jeden z nejslavnějších autorů všech dob
 • narozen : Stradford nad Avonou, v rodině kupce
 • brzy se oženil, měl tři děti, ale působil jako herec a dramatik
 • 1599 – začal spoluprovozovat slavné divadlo Svět – The Globe
 • vytvořil asi 96 her a sbírky sonetů
 • jeho dramatickou tvorbu můžeme rozdělit do tří skupin
 • Shakespeare psal také sonety

 

 1. OBDOBÍ DO ROKU 1600
 • v jeho hrách převažuje radost a optimismus →proto píše především komedie a historické hry

Komedie :  Zkrocení zlé ženy aneb jak zkrotit saň // Marná lásky snaha// Sen noci svatojánské

Historické hry : Richard III. // Jindřich IV.

 

 1. OBDOBÍ ASI 1600 – 1608
 • autor je rozčarován a zklamán ze svého života, objevuje se u něj pesimismus→ píše své vrcholné tragédie

Tragédie : Romeo a Julie// Hamlet // Král Lear

                   Othello ( příběh o žárlivosti a intrikách, kde mouřenín miluje krásnou Derdemonu, ale této šťastné lásce nepřeje ,dobrý přítel, Jago, který svými intrikami dožene Othella k chorobné žárlivosti a on pak v afektu Desdemondu uškrtí)

 

3 . OBDOBÍ MEZI 1608-1616

 • autor už se sklidňuje, je vyrovnanější, a to se projevuje i na jeho hrách

Hry: Bouře – děj této hry začíná v českém království na mořském pobřeží →špatná zeměpisná autorova orientace

Zimní pohádka

→obě tyto hry jsou pohádkově laděné a i když se nevyhýbají zachycení zla, intrik a krutostí, tak končí šťastně

 

Základní informace
Rok vzniku: 1595
Žánr: tragédie
Celkové téma: nesmyslnost nenávisti mezi dvěma rody
Hlavní téma: nešťastná láska dvou mladých milenců
Styl a jazyk: próza, poezie , vytříbený a vznešený jazyk, mnoho metafor
Dějiště : Mantova, Verona – středověk

 

Postavy:

Eskalus – vévoda veronský

Paris – mladý šlechtic, příbuzný vévodův

Montek x Kapulet – hlavy dvou znepřátelených rodů

Stařec, z rodu Kapuletů

Romeo – syn Montekův

Merkucio – příbuzný vévodův a přítel Romeův

Benvolio – synovec Montekův a přítel Romeův

Tybalt – synovec paní Kapuletové

Bratr Vavřinec – františkán

Bratr Jan – z téhož řádu

Baltazar – Romeův sluha

Samson, Řehoř – sluhové Kapuletovi

Petr – sluha Juliiny chůvy

Abraham – sluha Montekův

Paní Monteková x Paní Kapuletová

Julie – dcera Kapuletova

Juliina chůva

 

Kompozice : prolog 5 dějství členěné na jednání, která jsou dále členěné na scény

→ chronologická

I. Seznámení Romea a Julie
II. Svatba
III. Smrt Tybalta
IV. Nedoručená zpráva Romeovi
V. Smrt Parise,Rome,Julie
VI.Usmíření Monteků a Kapuletů

 

Děj :

Dva veronské rody – Montekové a Kapuleti už dlouhá léta žijí ve sváru. Děj příběhu začíná popisem střetu mezi těmito rody na náměstí ve Veroně, jenž ukončí až vévoda Eskalus.  V tu chvíli se už po Veroně šíří zpráva, že u Kapuletů se bude konat maškarní ples, při kterém má být oznámeno zasnoubení Julie s Parisem. O této události se dozví Romeo a se svými dvěma věrnými druhy (Merkucio, Benvolio) se rozhodne zůčastnit, ačkoliv se ples koná v domě jejich  úhlavních nepřátel (Kapuletů). Romeo pronikne dovnitř pod rouškou masky, avšak Tybalt Romea pozná a chce ho zostudit vyvoláním fyzického sporu za to, že si vůbec dovolil vstoupit na území Kapuletů. Starý Kapulet Tybalta zastaví, za záminkou, že nechce skandál po celé Veroně. Romeo tedy zůstává na plese a spatří zde Julii, do které se zamiluje na první pohled, aniž by si uvědomil, že pochází z nepřátelského rodu, stejně tak Julie. Po celý ples na sebe mladí milenci myslí, a tak v noci Romeo tajně vniká na zahradu Kapuletů a vyznává básněmi Julii lásku u její ložnice. V tuto chvíli Julie poznává, že je jejich láska skutečná. Následující den mladé milence tajně oddá otec Vavřinec. Ten navzdory nenávisti jejich rodičů  milence podporuje. Bohužel se zde neustále vyskytuje Tybalt, který je zásadně proti lásce Romea a Julie, a tak z nenávisti zabije Romeova přítele Merkucia. Romeo se cítí nešťasten, a zabíjí Tybalta, za což je vyhoštěn z města Verony a odchází do Mantovy.

Následně Kapulet oznamuje Julii, že se bude muset vdát s Parisem. Ta je nešťastná, nesouhlasí a odporuje. Avšak otec jí dává jen dvě možnosti – odchod, či svatba. Proto zoufalá Julie žádá o pomoc otce Vavřince – ten ji poskytne uspávací nápoj užívaný k předstírání smrti, aby si pro ni Romeo přišel do hrobky Kapuletů a oba spolu žili v utajení až do smrti.

 

Chůva nachází Julii „mrtvou“ (uspanou) v den svatby s Parisem, ten přichází, vidí Julii mrtvou a spolu s Kapuletovými chystá pohřeb. Tato informace se dostane k Romeovi nešťasnou náhodou, jelikož posel od otce Vavřince, který měl přinést zprávu o falešné smrti Julie, se spozdí. Romeo si kupuje jed v Mantově, vrací se z vyhnanství a jde naposledy políbit Julii. Když se ocitá před hrobkou Kapuletů, objeví se Paris – Romeo jej přemůže, Paris je zabit. Romeo vstoupi do hrobky a spatří spící Julii – je zoufalý nad její smrtí, vyznává jí lásku. Po rozloučení se světem pije Romeo svůj jed, Julie se náhle probouzí, zře, že vedle ní leží mrtvý Romeo, uchopí Romeovu dýku a probodne se.

 

Takto končí věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, které se usmiřují až nad těly zemřelé Julie a Romea.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!