Miláček – rozbor díla k maturitě

Kniha: Miláček

Autor: Guy de Maupassant

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Miláček

-představitel realismu a naturalismu. Dílo Miláček bylo napsáno 1885 a dílo Kulička bylo napsáno v roce 1880.

 

Téma a motiv

Téma: kritika vysoké pařížské společnosti, hlavně politických a novinářských kruhů, vyobrazení zkaženosti a nemravnosti společnosti

Motivy: vycházejí z rysů naturalismu tj.sex, smrt a rozklad

 

Časoprostor

-Paříž, konec 70.let 19. století.

 

Kompoziční výstavba

-dílo je rozděleno do dvou částí→v první části dochází k „retardaci děje“, jsou zde vloženy úvahy postav. V druhé části je děj chronologický. Děj je rychlý, zhuštěný, málo odboček, jednoduchá větná skladba. Text je členěn horizontálně→naturalisticky-popis a fascinace smrti p.Forestiera

realisticky- objektivní vyobrazení společnosti (zkaženost a nemravnost)

 

Literární druh a žánr

literární druh: epika

literární žánr: společensko-kritický román

 

Vypravěč

-objektivní pohled vypravěče. Autor se ztotožňuje s hlavní postavou. Psáno „er-formou.“

 

Postavy

Hlavní postavy:

Georges Duroy-přezdívaný „miláček“. Mladý bývalý voják, který se snaží všemi prostředky dostat do vyšší společenské vrstvy. Stává se novinářem, zneužívá důvěry mladých žen.

 

Vedlejší postavy:

  • p.Forestier-Georgesův známý z armády, pomáhá Georgesovi dostat se na lepší životní úroveň
  • Madeleine Forestierová-chytrá, všímavá žena Forestiera. Po smrti Forestiera se stává ženou Georgese. Později se ale rozvedou.
  • Clotilde de Marelle-dlouholetá Georgesova milenka
  • p.Walter-ředitel novin La Vie Francaise
  • p.Walterová-později vášnivá milenka Georgese. Zhrzená,když jí Georges opustí
  • Suzanne Walterová-mladičká,půvabná a důvěřivá dcera p.Walterové. Georges její lásky zneužívá a bere si ji za ženu.

 

Vyprávěcí způsoby

-autor se zaměřuje na rovnovážné vyprávění děje, popis je omezený, hraje si s „přímou řečí“, nepřímou řečí a s volným vyprávěním. Užívá krátké věty s expresivní interpunkcí. Odstavce jsou také krátké. Jazyk je v „přímé řeči“ dynamický.

 

Typy promluv

-pásmo vypravěče a dialog

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

-spisovný jazyk, zkomolený fonetický přepis jazyka venkovanů, využívá ironie (úspěch má nejničemnější člověk=Miláček)

-hovorový jazyk a slang je jenom ojediněle

 

Guy de Maupassant (1850-1893)

Kontext autorovy tvorby

Guy de Maupassant (1850-1893) – Miláček – r.1885

– francouzský spisovatel a žurnalista, prozaik, dramatik, inspiroval se u Zoly a Turgeňeva

– Miláček patří po povídce „Kulička“ k druhému nejvýznamnějšímu dílu

– dále napsal např. román „Příběh jednoho života“ a z divadelních her např. „Příběh ze starých časů“

 

Literární/obecně kulturní kontext

Maupassant je představitel realismu a naturalismu (2.pol.19.století)

REALISMUS se snaží zachytit skutečný život→zaměřuje se na studium společenského života, nitra člověka. Realistický román je „zrcadlem společnosti“.

KRITICKÝ REALISMUS (od 80. let 19.st.) →ostřejší kritika poměrů ve společnosti a pokus o řešení sociálních konfliktů.

– v realismu se nejvíce píší romány, povídky, novely

PŘEDSTAVITELÉ REALISMU: Honoré de Balzac, G.Flaubert, Charles Dickens, Jack London, Mark Twain, Andersen, Nikolaj Vasiljevič Gogol, Lev Nikolajevič Tolstoj.

 

NATURALISMUS

– vykresluje hlavně spodinu společnosti-chudoba,prostitutky,alkohol

– hrubá a špinavá témata

– ukazuje člověka jako produkt okolního prostředí→zaměřuje se na negativní vlivy, které člověka ovlivňují (alkohol, předsudky,prostituce atd.)

 

RYSY NATURALISMU → sex,smrt, rozklad (biologická stránka člověka)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!