V zámku a podzámčí – rozbor díla k maturitě

Kniha: V zámku a podzámčí

Autor: Božena Němcová

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma a motiv

Téma: popis života lidí v 19.st. + společenské vzthy

Motivy: Zámecká paní se nakazí cholerou

Kontrast bezstarostného života na zámku a života chudých v podzámčí

– Rysy typické pro český venkov

 

Časoprostor

-malé městečko v zámku a v podzámčí na Nymbursku – 19.století

 

Kompoziční výstavba

– chronologický postup

-dílo je rozděleno do 9 kapitol (každá z nich zakončuje nějakou událost)

– psáno ve formě „popisného realismu“ s prvky kritiky

 

Literární druh a žánr

literární druh: epika

literární žánr: realistická povídka s idylickým romantickým koncem

literární forma: próza

– tato povídka je sice realistická, ale nakonec přechází od kritického pohledu ke schovívavosti→idealizuje si skutečnost

 

Vypravěč

– je vyprávěno „er-formou“

 

Postavy

a) na zámku:

Hlavní postavy:

Skočdopolovi – zbohatlá a ješitná paní baronka

komorná mansel Sára – vypočítavá,neupřímná, proradná

Vedlejší postavy:

Klára – hezká,pokorná,skromná,pracuje jako panská

komorník Jacques

-pas Joli – zhýčkaný

 

b) v podzámčí:

Hlavní postavy:

-vdova Karásková – s dětmi, ona umírá na choleru

Vojtěch – sirotek, dostává se do dobrých rukou

lékař – dobrý člověk, ovlivňuje baronku,která se po nemoci změní

Vedlejší postava:

krejčí Sýkora – s dětmi, on je obětavý, vzájemně si všichni pomáhají.

 

Vyprávěcí způsoby

– v díle se objevuje „přímá řeč“, popisy

– dílo je založeno na kontrastu – Život na zámku  x  Život v podzámčí

-bezčestnost a sobectví   x      obětavost, vzájemná pomoc

-přepych                             x             chudoba

-panský pes                       x             utrpení dětí

 

Jazykové prostředky

-spisovný jazyk s prvky zastaralé češtiny (mamičko, provleku, týdnové)

-přechodníky (např.usmějíc), cizí slova – hlavně francouzská (např.adieu, madmaselle)

-vulgarismy (držte hubu!)

-knižní výrazy, ale také lidový jazyk

 

Kontext autorovy tvorby

Božena Němcová (1820-1862)-zakladatelka novodobé české prózy

„V zámku a podzámčí“ – vydáno v r.1856

– patří mezi vrcholná díla B.Němcové, řadí se do „popisného realismu

– další díla B.Němcové: Babička (r,1855), Pohorská vesnice, Barunka, Divá Bára, Národní báchorky a pověsti.

– B.Němcová byla velmi citlivá k sociálním otázkám a bojovala za zlepšení postavení ženy ve společnosti

 

Literární/obecně kulturní kontext

REALISMUS – 2.pol.19. st. →vychází z renesance

– znaky realismu:

→zachycení komplexní,pravdivé skutečnosti

→studium společenského života,nitra člověka,každodenního života

realistický román je zrcadlem společnosti

→autor se zaměřuje na současnost (minulost postav jen vyjímečně)

hlavní žánry: román, povídka, drama

KRITICKÝ REALISMUSod 80.let 19.st. →velmi kritický pohled na společnost→zvětšují se sociální rozdíly, tím vzniká napětí ve společnosti. Projevuje se pokus o řešení sociálních konfiktů.

 

PŘEDSTAVITELÉ REALISMU:

1.ČESKO– K.H.Borovský, B.Němcová

  • Májovci: J.Neruda, K.Světlá, V.Hálek
  • Ruchovci: Svatopluk Čech, E.Krásnohorská
  • Lumírovci: J.V.Sládek, J.Vrchlický

2.RUSKO – Nikolaj Vasiljevič Gogol, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Lev N.Tolstoj, Anton Pavlovič  Čechov

3.POLSKO – Henryk Sienkiewicz

4.FRANCIE – Stendhal, Alexandr Dumas mladší, Honoré de Balzac

5.ANGLIE Charles Dickens

6.DÁNSKOHans Christian Andersen

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!