Oliver Twist – rozbor díla k maturitě

Kniha: Oliver Twist

Autor: Charles Dickens

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma a motiv

  • téma: nesouhlas s tehdejší společností, s chováním úřadů. Nesouhlas s novelizací zákona o sirotčincích, motiv tajemného původu (Olivera Twista)
  • motiv: např.kritika jednotlivých vrstev tehdejší společnosti (úředníci,zločinci,policie). Kritika falešné morálky. Velmi podrobný popis prostředí, kde se pohybuje chudina (venkov,zapadlé uličky města)

 

Časoprostor

-Anglie-19.st.(po r.1834)- Londýn a druhé město-autor nesděluje jeho název + chudobinec.

 

Kompoziční výstavba

-je dodržován „chronologický postup“, pouze na konci jsou epizody retrospektivně. A také na začátku je časový skok zhruba 8-9 let.

-román je rozdělen do 53 kapitol s tím, že v záhlaví každé kapitoly autor stručně popíše obsah dané kapitoly.

 

Literární druh a žánr

 

Vypravěč

-autor není účastníkem děje, je psán er-formou v přítomném čase. Vypravěč do děje téměř nezasahuje, má pouze pár ironických poznámek.

 

Postavy

Hlavní postavy:

Oliver Twist-hodný,vděčný sirotek vyrůstající v chudobinci

Fagin-starý,zlý žid,který vede skupinu zlodějů

Bill Sikes-krutý zloděj a surovec,zavraždil Nancy

Nancy-Billova společnice,Oliverovi pomáhá a odhaluje jeho původ

pan Brownlov-hodný starý pán, který Olivera později adoptuje

Edward Leeford řečený Monks-Oliverův nevlastní bratr,chce získat Oliverovo dědictví

paní Maylieová-hodná stará paní, adoptuje Rózu. Stará se o Olivera,když ho postřelí

Róza Maylieová-laskavá dívka, později se zjistí, že je Oliverova teta

p.Bumble-vedoucí špitálu, skončí v chudobinci

p.Sowerberry-hodný majitel pohřebního ústavu,Oliver u něj pracoval

 

Vedlejší postavy:

John Dawkins-řečený Ferina Lišák-mladý zloděj, který zaučuje Olivera

Codl Bates-veselý zlodějíček ve službách Faginových

Noe Claypole-Sowerberryho učedník, který nesnáší Olivera

p.Losberne-milý doktor s prudkou povahou

p.Sowerberryová-chce Olivera vypudit

p.Bedwinová-milá hospodyně pana Brownlova

p.Grimwig-přítel p.Brovnlova, nevěří v Oliverovu poctivost

Karolína-služka a kuchařka p.Sowerberryové

 

Děj díla (obsah)

Román popisuje nelehký život malého chlapce Olivera Twista. Matka zemřela při porodu a otce nikdy nepoznal. První léta svého života tak strávil v chudobinci v malém anglickém městečku. Ve svých devíti letech, když byl dán na vyučení k místnímu hrobníkovi, se rozhodl utéct do Londýna. Zde se navzdory svému přesvědčení stává členem zločinecké skupiny žida jménem Fagin. Při jedné z akcí je však chycen.

Před trestem ho zachrání pan Brownlow, u kterého pak Oliver nějaký čas žije. Členové zlodějské skupiny ho však unesou zpět a on se znovu dostává k Faginovi. Při další zlodějské akci je raněn, a díky shodě náhod se tak opět shledává s panem Brownlowem. V druhé části knihy se ukazuje, že Oliver má nevlastního bratra Monkse, který ho chce zabít, aby se s ním nemusel dělit o dědictví po jejich otci. Nakonec vše dobře dopadne, zlodějská skupina je odsouzena a Olivera se ujímá pan Brownlow, který se rozhodne, že ho adoptuje.

 

Vyprávěcí způsoby

-autor využívá postavu Olivera Twista k tomu, aby jeho prostřednictvím popsal poměry ve společnosti a také k popohánění děje. Autor popisuje kontrasty mezi prostředím městského chudobince a domy občanů žijících na vyšší úrovni. V díle jsou také citáty např.“Náš svět je plný zklamání, často maří naděje, které hýčkáme nejvíc a naděje, které jsou našemu založení ke cti.“→říká Oliver, když se vrací pro svého přítele Dicka, který už je ale mrtvý.

 

Jazykové prostředky

-autor používá hodně popisné pasáže. Dokázal vše vylíčit tak, aby si čtenář dokázal situaci živě představit. Dílo je psáno spisovnou češtinou, ale jsou tu také slangové výrazy, tzv.zlodějský argot (např.blikna=zlodějská svítilna, frak=doživotní trest, píďata=hodinky).

Kontext autorovy tvorby

Charles Dickens (1812-1870) – Anglie

-Olivera Twista vydali v r.1838→období realismu→jedno z vrcholných děl Dickense. Další díla od Dickense: Kronika Pickwickova klubu, Příběh Davida Copperfielda→nejoblíbenější Dickensovo dílo

 

Literární/obecně kulturní kontext

-autoři působící v REALISMU:

Ruští: Nikolaj Sergejevič Gogol, Dostojevskij, Tolstoj, Čechov

Francouzi: Stendhal, Honoré de Balzac = zakladatel REALISMU, Emile Zola

Dán:Hanz Christian Andersen

REALISMUS se snaží ve svých dílech pravdivě zachytit skutečnost, kritizuje společnost,maloměšťáctví, sociální problémy a moc peněz. Realistický hrdina je „typický člověk žijící v té době→ z toho tzv. typizace=na jednotlivém je zobrazeno obecné.

Román „Oliver Twist“ byl mnohokrát zfilmován.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!