Kuře melancholik – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Kuře melancholik

Autor: Josef Karel Šlejhar

Rozbor přidal(a): Hifi St

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Dětský román s ještě jinými zřeteli (podtitul)

 

Téma a motiv

Téma – nespravedlnost, nenávist, smrt a život, bezohlednost, zlo jako součást lidské přirozenosti

Hlavní motiv – příběh chlapce, kterého postihne neštěstí a nakonec podlehne nenávisti macechy (a bezohlednosti otce)

Vedlejší motivy – paralela odstrčeného dítěte a kuřete, kontrast lásky matky a nenávisti macechy

 

Časoprostor

Neurčený rok ani období, jaro, děj probíhá během několika týdnů (pouze denní doby) – dá se však předpokládat autorova soudobost (znak vesnického realismu, důvod kritiky) → 19. stol.

Vesnický statek v Čechách

 

Kompoziční výstavba

Dílo není členěno na kapitoly, odstavce jsou poměrně dlouhé, použité spíš v případě nutnosti

Chronologická, bez jak myšlenkových, tak dějových flashbacků, bez časových smyček

  • Úvod – smrt matky a narození kuřat (kontrast)
  • Stať – zápletka: otec se znovu ožení, nenávist macechy, počátek teroru

gradace: dítě začíná scházet, je utlumené, onemocní a macecha se ho chce zbavit

retardace: popis západu slunce a světla

  • Závěr – Dítě i kuře umírají (společně)

 

Literární druh a žánr

Novela, naturalismus

 

Vypravěč/lyrický subjekt

Většinu času er-forma, ale v úvahách se autor vyslovuje v ich formě

 

Postavy

Všechny bezejmené, bez vykresleného vzhledu, případně jen naznačený (ošklivá, stará, zrzavá etc.), popsané pouze svý charakterem

 

Chlapec – v průběhu knihy prochází změnou (nejprve nechápe smrt, poté již ano, zprvu radostný, optimistický, ke konci zubožený, bez naděje)

 

Kuře – fyzicky nezdatné, takže vyloučené od sourozenců, vzbuzující soucit chlapce

 

Kuře a chlapce dosazeny na stejnou úroveň – každý jsme jen výtvor přírody

(Osudy nás všech jsou jednotny. A my všichni jsme: lidé i němá tvář i mrtvá hmota…)

 

Vlastní matka – dle všeho laskavá a hodná, ale vykreslena až zpětně „z druhé ruky“

 

Nevlastní matka – falešná, předstírá, nenávidí chlapce, vše svádí na něj, otravuje ji

 

Otec dítěte – lhostejný až bezohledný, nejeví o dítě žádný zájem, důvěřivý k maceše.

 

Pepka – hlavní služebná, pravá ruka masechy, ošklivá vzhledem i charakterem

 

Vyprávěcí postupy

Vyprávěcí, popisný, úvahový (zastoupeny cca v tomto pořadí)

 

Typy promluv

Řeč přímá, uvozená většinou standartně („Kdepak je zas to klouče?“ bylo slyšeti zvnitra otcův hlas.), ne však vždy (Řekli mu ovšem, hle, umřela ti maminka, ale ono pranic tomu nerozumělo.)

Řeč nepřímá (A když Katla podotkla, že tady bude jeho maminka spáti, spáti napořád a nikde jinde…)

 

Veršová výstavba

Není psáno ve verších

 

Jazykové prostředky

Hovorová čeština, nářečí a slang

 

Tropy a figury

Metafory, oxymoron, přirovnání, nadsázka a ironie (v lyrických částech)

Zvlášní slovosled (… na můstku přes příkop mezi silnicí a stavení položeném.)

Přechodníky (velmi) (Vyšedši ze stavení…)

Zvláštní tvary slov (rtoma místo rty)

Rozvitá souvětí, vsuvky, přímá i nepřímá řeč, archaismy

Nedokončené výpovědi (apoziopeze) (Toť se ví—)

Řečnické otázky (vzbuzují zamyšlení a soucit)

 

Literárněhistorický kontext

Kontext autorovy tvorby

Český naturalismus a realismus 19/20. století, nejsvéráznější spisovatel té doby u nás, podepsán pod manifest České moderny

Základním rysem jeho děl byla myšlenka, že život je spojen s utrpením a lidská společnost je zmítána pudy a vášněmi, Bůh nepomáhá, s pokorou naopak snadnější oběť

Kontrasty, především příroda × lidská společnost

Kuře melancholik je Šlejharovo nejvýznamější dílo

Občas subjektivita (úvahy), autobiografické prvky (chudé poměry, nemoci, hrubost otce k matce)

 

Literární/obecně kulturní kontext

Vydáno 1889

Název: Zeptalo se děcko Katly, proč se to má tak s tím kuřátkem. I odvětila Katla s úsměvem:

„Víš, to je nějaký ,melancholik‘, a proto je nemohou ti druzí vystáti.“ (str. 29)

Vyšlo v časopise Hlas národa, pozdějí také ve sbírce „Co život opomíjí“.

Po vydání přijímáno rozporuplně, protože bylo velmi zvláštní, uznával např. F. X. Šalda.

Inspiroval k natočení stejnojmenný film, 1991, ale dítě nebito a neumírá, jen odcizení.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!