Revizor – rozbor díla k maturitě

Kniha: Revizor

Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Rozbor přidal(a): Domecek

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární teorie – forma a obsah

Obecná charakteristika literárního díla

Literární druhdrama

Literární žánr komedie

Literární směr/sloh -realismus (= zobrazení skutečnosti a její kritické poznávání;

objektivita; užívají se nové jazykové prostředky (archaismy, nářečí); kladen důraz na důkladnou kompozic;  literární hrdina se vyvíjí)

– z latiny= věcný, skutečný

 

Organizace jazykových prostředků

         Literární forma : Próza

         Stylistická charakteristika textu

Textové prostředky – dialogy, řeč postav přímá (uváděná bez uvozovek)

Slohový postup : vyprávěcí a popisný

 

Slovní zásoba

Jednoduchý, spisovný i nespisovný jazyk

Hovorové výrazy

Využití jazyka postav k jejich charakteristice a vyjádření duševních stavů

Scénické poznámky

 

Jazykové prostředky

Archaismy – račte, gáže, pakatel, loket

Hyperbola –  gáže mi nestačí ani na chleba se solí

Zdrobnělina – krámek

Elipsa (výpustka, chybí „ran“) – vysázet pětadvacet

 

Tematická výstavba (téma)

  • celkové téma : kritika nedostatků ve společnosti, motiv záměny
  • hlavní téma : očekávaný příjezd revizora z Petrohradu, reakce na nevzdělanost, tupost a zkaženost úředníků (podlézavost a úplatkářství)

 

Děj a kompozice

kompozice – chronologická

– hra o 5 dějstvích : Expozice – Hrdinové příběhu získávají informace o příchodu

revizora. Začíná debata na téma, jak si má každý uklidit

na svém písečku.

Kolize –  Zjištění, že revizor je již delší dobu ve městě, neklid, snaha

získat si revizora.

Krize – Vyvrcholením hry je ve své podstatě zvrat děje na konci

Peripetie – Z dopisu, který údajná revizor poslal známému, se

hrdinové dovídají jeho pravou identitu. Chvíli na to je jim

ohlášen příchod skutečného revizora.

Katastrofa – V závěru se již žádné dovysvětlení nevyskytuje.

V posledním výstupu je oznámen příjezd úředníka na

zvláštní rozkat z Petrohradu

 

Děj :

Do ruského městečka se donese zpráva o tajném příjezdu revizora z Petrohradu. Ten se ubytuje v místním hostinci. Úředníci z městečka mají špatné svědomí hlavně z různých podvodů, a proto se snaží revizorovi nadbíhat. Jenže dojde k omylu. Za revizora je považován úředník Ivan Alexandrovič Chlestakov, který se v městečku pouze zastavuje na cestě ke svému otci. Když Chlestakov vidí, jak ho všichni podlézavě obskakují, rozhodne se této situace využít. Protože je na mizině, rád přijímá stížnosti a dary a s pomocí mazaného sluhy Osipa z nich vyláká značné množství peněz. Vetře se do hejtmanovy rodiny, snaží se svést jeho manželku, dokonce požádá o ruku jeho dcery. Ale Chlestakov se začíná obávat prozrazení, proto rychle odjíždí z městečka. Z jeho dopisu zachyceného poštmistrem se obyvatelé městečka dozvídají, že šlo o podvodníka. Scéna končí příjezdem pravého revizora do městečka.

 

PostavyIvan Alexandrovič Chlestakov – třiadvacetiletý mladík, petrohradský

úředníček, lhář, povodník, povaleč, vychytralý,vychloubačný, není

bohatý,všichni se ho obávají

Policejní direktor – Anton Antonovič městský hejtman, vládne nekompromisně městu, hodně lidí se ho bojí, snažá se házet vinu na ostatní, sám se ospravedlňuje, podplácí, vidí se jako velká pán v Petrohradu, důvěřivý

Anna Andrejevna – žena hejtmana, venkovská koketa, zvědavá, chlubivá, hloupá a naivní. Myslí si, že ji Chlestakov chce, je ochotna soupeřit se svou dcerou.

Marie Antonovna – dcera hejtmana, mladá, hloupá a naivní

Osip – sluha Chlestakova, chytřejší než jeho pán, rychleji se dovtípí

Honorace – poštmistr Špekin, školní inspetor Chlopov, soudce Ljapkin-Ťapkin, kurátor Zemljanika, lékař Ginber, statkáři Bobčinskij a Dobčinskij – žalují na ostatní, snaží se zalíbit revizorovi doma

– vše v rozmezí 24 hodin

– za vlády cara Mikoláše I. (19. století)

 

  • Význam sdělení (hlavní myšlenka)

– upozornit na nedostatky ve společnosti (úplatkářství, byrokracie) a na charaktery lidí ovlivněné penězi a mocí

 

Literární historie

Společensko-historické pozadí

  Politická situace – na počátku 19. století vedlo Rusko Napoleonské války, Napoleon byl poražen

–  1825 umírá car Alexandr I. a na trůn nastupuje Mikoláš I.

–   v Rusku bylo samoděržaví = specifická forma absolutismu

 

Základní principy fungování společnosti v dané době

– většina obyvatel Ruska byli rolníci a stále existovalo nevolnictví

– životní úroveň byla mizerná

– co se týče literatury, v Rusku se více kritizovalo, kvůli nepřátelům a nepořádku v Rusku, přesto však vycházelo hodně děl – literatura v realismu suplovala vědu a techniku

 

Kontext dalších druhů umění

– umění v realismu věnovalo pozornost námětům z běžného života a dívalo se na skutečnost objektivně, bez iluzí a fantazie

Malířství – Francie: G. Courbet, J.F. Millet

Rusko: Ilja S. Repin

České malířství: Karel Purkyně

Sochařsví – Francie: AiméJulesDalou

České sochařství: Václav Myslbek

Hudba –  Francie: G. Bizet, G. Verdi

 

Kontext literárního vývoje

Realismus – * Francie, 2. pol. 19. století

– objektivnost, žádné přikríšlování, všední situace (např. obrazy – unavené obličeje, atd.)

– člověk je vytvářen prostředím ve kterém žije

– pro realismus je typický jedinec

– analýza společnosti a člověka, kritika nedostatků společnosti, charakter postav se vyvíjí

Literarura – dlouhé popisné pasáže

– jazyk odpovídá prostředí, ve kterém se nacházíme

Rusko – A. P. Čechov – Dáma s psíčkem

– L. N. Tolstoj – Anna Karenina

Francie – Honoré de Balzac – Lidská komedie

– Gustav Flaubert – Paní Bovaryová

Anglie – Charles Dickens – Oliver Twist

USA – Mark Twain – Dobrodružství Huckleberryho Finna

 

  • Autor

Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852)

– ruský prozaik a dramatik

– narodil se na Ukraině

– po studiu na gymnáziu odjel do Petrohradu, kde se stal úředníkem

– od r. 1831 začal psát své osobité prozy

– spojením grotesknosti a ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů povídek navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského

– v díle Revizor  Gogol odsuzuje společnost složenou z chladných, malicherných a všedních povah; ideálem je mravně dokonalá společnost

– námět k Revizorovi poskytl Puškin, který mu vyprávěl příběh o tom, jak byl jednou při jakési cestě považován za tajného vládního úředníka

– Gogol při psaní čerpá z tvorby svého přítele Puškina, přičemž vyzdvihá její zárodky realismu, které doplňuje o realistické obrazy

– ve svých dílech tak s humorem charakterizuje obyčejné lidi, výborně vykresluje prostředí venkova, provinčního maloměsta, ale i metropole

– také jsou v jeho proze často motivy z historie Ukrajiny, kde vyrůstal

 

Další autorova tvorba : Večery na samotě u Dikaňky, Podobizna, Petrohradské povídky, Mrtvé duše, Ženitba

 

  • Inspirace daným literárním dílem

– dílo Revizor patří do kritického realismu, Gogol je v ruské literatuře považován za zakladatele tohoto směru

– na Gogolovu tvorbu navazuje prakticky celá ruská literatura 2. poloviny 19. století

– dnes je 19. století nazývané „zlatým věkem“ ruské literatury

 

Literární kritika

  • Dobové vnímání literárního díla a jeho proměny

– po premiéře mělo dílo veliký úspěch a především mladými lidmi, studenty a pokrokovými literárními kritiky byla hra přijimána s nadšením

– Gogol se však stal terčem útoků vyšší společnosti, o níž Gogolova komedie pronesla drcující soud

– právě těm bylo určeno motto knižního vydání hry „Nevrč, brachu, na zrcadlo, když máš křivou hubu.“

 

  • Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla

– téma je dle mého názoru velmi aktuální i v této době, i dnes tu existuje úplatkářství, lidé jsou stále ovlivňováni mocí a penězi

 

Srovnání

  • Srovnání díla s vybraným dílem z formálnío či tematického hlediska

– Mrtvé duše – toto dílo vzniklo také díky Puškinovi – postava podvodníka – využívá lidi k vlastnímu obohacení; jména postav vyjadřují jejich charakter; kritika mravních nedostatků; popis společenské reality

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!