Funkční styly

K napsaní požadovaného textu v některých případech nemusí stačit správný pravopis nebo mít přečteno mraky knih. K určitým slohovým útvarům je totiž nutné umět základní pravidla funkčních stylů. Tyto styly se rozdělují do skupin dle funkce textu a často sledují různé cíle. Správně sepsaný textový projev tak nemusí být jen otázka domácích úkolů do hodin ČJ, v běžném životě nejednou potřebujeme napsat smlouvu, oficiální dopis, reklamaci, nebo jeden z dalších útvarů.

 

Pravidla konkrétních útvarů si samozřejmě můžeme snadno vyhledat na internetu, není ale na škodu si udělat základní přehled ve funkčních stylech. Rozlišujeme prostěsdělovací styl (oznámení, leták), odborný styl (pracovní postup, referát), publicistický styl (článek, reportáž), umělecký styl (esej, líčení), administrativní styl (formální dopis, zápis z jednání) a řečnický styl (projev, přípitek).

Výše zmíněné slohové postupy dále můžeme také řadit do následujících kategorií: informační, popisný, vyprávěcí, výkladový a úvahový.

Pro přesné pochopení tématu lze uvést konkrétní příklad. Pokud bychom měli najít útvar, který patří do uměleckého stylu a přitom je tvořen úvahovým slohovým postupem, může se jednat například o esej.

 

Zaujala vás tato problematika? více k ní se můžete dočíst zde:


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!