Proces – rozbor díla k maturitě

Kniha: Proces

Autor: Franz Kafka

Rozbor přidal(a): Filip Pleskač

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

 1. Literární druh a žánr

Literární druh – epika. Jde o německy psaný psychologický román (pův. Der Prozess). Proces byl vydán až po Kafkově smrti (autor zemřel roku 1924) a z dochovaných útržků, zápisků a jednotlivých kapitol jej navzdory autorově vůli sestavil a vydal Kafkův blízký přítel Max Brod.

 

 1. Námět

Jedná se o román psaný ve směru existencialismu, který vychází z filozofických výkladů člověka jako osamoceného a odcizeného jedince. Obsahuje i prvky expresionismu, jde však o dílo experimentální, které nelze jednoznačně zařadit k jednomu jedinému literárnímu směru. Typické znaky Kafkovy tvorby jsou izolovanost, pocity vyřazenosti a samoty, ale i postavy, které jsou ponižovány a zaháněny do bezvýchodných situací, které většinou dopadnou tragicky. Ve stejném duchu se nese i román Proces, který popisuje osud úspěšného bankovního prokuristy. Jeho úspěšný a nezávislý život je narušen nepodloženým a neodůvodněným obviněním u pochybného soudu. Sám obžalobě nejprve nechce věřit a domnívá se, že si z něj střílí kolegové, proces jej však doslova pohltí a obrátí jeho osobnost naruby. Středem Josefova světa se stává řešení absurdního procesu, který nemá ani zdánlivé východisko. Dílo je obrazem kritizujícím sílící byrokracii, jde o jakousi předtuchu vzniku totalitních režimů, které jsou postaveny na sisyfovském boji s vládou a její neomezenou mocí. Josef je popraven, aniž by se dobral předmětu své obžaloby. Dílo je podobenstvím, paralelou o anonymní zlé síle, která ničí lidstvo. Zachycuje pohnutou atmosféru tolik příznačnou pro 20. století v konkrétním příkladě marného boje s nejasnými a absurdními soudními praktikami.

 

 1. Kompoziční výstavba díla

Kniha má deset kapitol s prostými názvy. Ty označují průběh procesu anebo jména postav, jež v kapitolách vystupují a sehrají důležitou roli v příběhu. Dílo je psáno za použité tektonické výstavby, tzn. má pevnou stavbu, logické a přirozené vztahy mezi motivy, obsahové jádro i závěr. Kompozice je rámcová, zahrnuje děj během jednoho roku, který je ohraničen 30. a 31. narozeninami K. Vyprávění je chronologické, ačkoli jsou kapitoly volně seřazené, jejich pořadí určil Max Brod. Objevuje se vyprávěcí, ale i odbornější styl při popisech praktik soudu.

 

Expozice: zatčení K. v jeho bytě

Kolize: obvinění

Krize: snaha o sebeobranu v rámci procesu

Peripetie: rezignace

Závěr: poprava

 

 • Zatčení – Promluva s paní Grubachovou – Pak slečna Bürsnterová
 • První vyšetřování
 • V prázdné zasedací síni – Student – Kanceláře
 • Přítelkyně slečny Bürstnerové
 • Mrskač
 • Strýček – Lenka
 • Advokát – Továrník – Malíř
 • Obchodník Block – Výpověď advokátovi
 • V chrámu
 • Konec

Krom dokončených kapitol kniha obsahuje také kapitoly nedokončené. Těch je šest.

 • K Else
 • Cesta k matce
 • Státní zástupce
 • Dům
 • Boj s náměstkem ředitele
 • Úryvek

 

V závěru knihy jsou také uvedena místa škrtnutá autorem.

 

 1. Časoprostor

Kniha se odehrává v blíže neurčených prostorách i čase.

 

 1. Vypravěč

Příběh je vypráven er-formou, ačkoli popisuje výhradně pocity a myšlenkové pochody hlavní postavy. Líčení děje působí neutrálně a stroze i ve vypjatých a krutých situacích, což je zajištěno právě neutrálním postavením vypravěče.

 

 1. Postavy
  • Josef K. : Úspěšný bankovní prokurista. V den 30. narozenin byl přepaden dvojicí soudních úředníků a byl z neznámého důvodu obviněn. Proces vyšetřování odhaluje jeho temné stránky, mění jeho osobnost. Z úspěšného, oblíbeného a tvrdě pracujícího člověka se stává nesoustředěný, podezřívavý a nejistý obžalovaný. Žije v nejistotě, celý jeho svět se najednou začně točit okolo absurdního a nesmyslného procesu, který se zdá bezvýchodný. Je nezávislý, žije sám, neváže se. Je inteligentní, rozumný a hledá racionální řešení a příčiny problémů.
  • paní Grubachová : Bytná, která do děje nezasahuje, vše sleduje s neutrálním přístupem, Josefa K. má však ráda a dá na jeho slova.
  • slečna Bürstnerová : Bydlí ve stejném domě jako Josef K., je to písařka v advokátní kanceláři, i proto se jí K. svěří se svým procesem a žádá ji o pomoc. K. ji brání před křivými slovy paní Grubachové. Na konci knihy se objevuje jako stín, Josef ji i s muži nenápadně pronásleduje. Ona pak zmizí. (symbolika – možnost jiné cesty, než je smrt)
  • přítelkyně slečny Bürstnerové : Němka, učitelka francouzštiny. Slečna B. ji poslala za K., aby mu vyřídila vzkaz, sama s ním totiž mluvit nechtěla.
  • advokát : Jmenuje se Hulda a jde o přítele strýce Josefa K. Strýc ho za advokátem vzal s prosbou o pomoc, to se však ukázalo jako kontraproduktivní, protože advokát neprováděl žádný viditelný postup v procesu, proto ho nakonec K. vypověděl – to byl klíčový moment, kdy na celý proces a jeho dění zůstal sám.
  • továrník : Ne příliš významná postava. Navštíví K. v jeho zaměstnání kvůli pracovním záležitostem, sdělí mu však některé podrobnosti ohledně procesu a pošle jej za malířem Titorellim, který má u soudu (nepatrný) vliv a mohl by oddálit odsouzení.
  • obchodník Block : Nebyl “advokátův klient, ale advokátův pes.” Jde o prostého obchodníka, s nímž advokát zachází jako s kusem hadru a předvádí toto chování před K., aby jej přesvědčil o své shovívavosti vůči němu.
  • strýček : Statkář, bývalý poručník. O procesu se dozvěděl od své dcery Emy, ihned přispěchal K. na pomoc, ačkoli byla bezvýznamná.
  • Lenka : Je to ošetřovatelka u advokáta Huldy. Stojí za Josefem, s kterým má také poměr. Radí mu, jak rozmlouvat s advokátem, pomáhá mu, později však K. zjistí, že je podobně “zamilovaná” do všech klientů.
  • malíř Titorelli : Jde o soudního malíře, který má vliv pouze na nižší orgány soudu, sdělí však K. důležité informace o možnostech prodloužení procesu. Buď si může vybrat skutečné osbobození (které ale nepřipadá v praktickém světe v úvahu), zdánlivé (dočasné) osvobození anebo průtah.

Další postavy: mrskač, duchovní, soudní úředníci…

 

 1. Vyprávěcí postupy

Kniha využívá vyprávěcích, úvahových i popisných postupů. Podrobné popisy s propracovanými detaily stojí v kontrastu s neznámým místem děje, což znemožňuje vytvoření konkrétní představy o prostředí.

 

 1. Typy promluv

Kniha obsahuje spíše vyprávění než dialogy, převažují také vnitřní monology hlavní postavy nad tím, jak se bude jeho situace nadále vyvíjet.

 

 1. Autor

www.rozbor-dila.cz/franz-kafka-zivotopis/

 

Pozn.

Dílo bylo zfilmováno v roce 1962 – Le Procès od režiéra Orsona Wellese a v roce 1993 – The Trial od D. H. Jonese. Divadelně bylo zpracováno mnohokrát, například v roce 2007 pražským divadlem Komedie. Kniha se stala také druhou nejvýraznější knihou minulého století, což je ocenění, které udělovali francouzští čtenáři svým oblíbeným knihám. Zvítězil Cizinec.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!