Proměna – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Rozbor přidal(a): Sašenka

 

 

 

 

Autor

Byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu ajeden z nejvlivnějších spisovatel 20. století. Vystudoval gymnázium a práva. Nakonec pracoval v pojišťovně, ale za svůj hlavní životní úkol považoval psaní (psal hlavně v noci) a práce ho od toho zdržovala. Nepil kafe, čaj, nejedl čokoládu. Měl problémy s otcem – nemohli se sblížit a pochopit se (Dopis otci, tam se vypisuje) a s ženami – bál se manželství. Byl hodně kritický ke svému dílu. V roce 1917 onemocněl na TBC se kterým pak bojoval hodně dlouho, po sedmi letech svůj boj prohrál. Před smrtí poprosil svého kamaráda Maxe Broda, aby všechna jeho nedopsaná díla zlikvidoval, protože lidé by je nemuseli přijmout a on by už neměl šanci se bránit. Max neuposlechl (Proces – nebyl dopsán a vydán po jeho smrti).

 

Další autorova díla:

Proces

Zámek

Dopis otci

 

Žánr

povídka

 

Bližší zařazení

– vydáno 1915

– 1. světová válka

– moderní proud

existencialismus

další autoři:

James Joyce

Virginia Woolfová

Marcel Proust

 

Charakteristika díla

– obecná charakteristika Kafkova díla:

 • děj většinou odporuje logice všedního života
 • vyjadřuje úzkost, izolovanost
 • odcizení člověka uprostřed moderní zbyrokratizované společnost
 • v kontrastu s tím je humorné a ironické líčení
 • tvorba vyrůstá z jeho vnitřního světa – jakýsi sebepopis, „umělecký deník“ – je přítomen ve svých písemných výtvorech
 • hrdinové bývají ponižování
 • ukončení bývají tragická, bezvýchodná
 • Kafkův svět – fantasní, absurdní, líčí jej dopodrobna
 • logika snu – nerespektuje časovou posloupnost
 • hrdinové připouští zmechanizování svého života
 • byrokracie – monstrum, hrdinové údajně bojují (ale zbytečně), bezvýchodnost

 

– je strašně moc verzí jak může být dílo pochopeno, což byl nejspíš i původní záměr Kafky

– často považováno za nejhumornější Kafkovo dílo

– proměně v brouka se někdy říká „zhmotněná metafora

– námětem je metafora, která vyjadřuje existenciální pocit odcizení člověka v moderním světě

– pocit odcizení je ještě výraznější, protože se odehrává v rodině, mezi nejbližšími

– někdy je za hlavní postavu považována sestra Řehoře a ne on sám

 

Hlavní postavy

Řehoř Samsa – poctivý, pracovitý, živí rodinu. bere svojí proměnu jako fakt, necítí se ublížen, nechce

dělat rodině potíže, spíše ho mrzí, že nemůže pomoct

Markétka – mladší sestra, hraje na housle, milá, stará se o hmyz, snaží se o překonání odporu, musí

začít pracovat, hmyz jí začíná být lhostejný, začíná ho nenávidět, protože je rodině přítěží

matka – nedokáže se se synovou proměnou vyrovnat, později ho začne nenávidět

otec – líný, přísný, Řehoř je mu odporný

 

Doba děje

 1. století

 

Místo děje

v malém bytě v nejmenovaném městě, především Řehořův pokoj

 

Tématický plán

Celkové téma: odcizení mezi lidmi, nemožnost komunikace

Hlavní téma: přeměna člověka na hmyz

Vedlejší téma: nedostatek peněz

 

Kompoziční plán

počet částí: 3 kapitoly

postup: chronologický

er forma

 

Jazykový plán

Jazyk

spisovný, častý vnitřní monolog

 

Figury a tropy

přirovnání – hřbet tvrdý jako pancíř

personifikace – přikrývka se držela

metafora – předloktí se ztrácí v těžkém kožešinovém rukávníku

nadsázka – zkoušel to snad stokrát

 

Věty

jednoduché věty

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!