Proměna – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Rozbor přidal(a): Veronika Psotková

 

 

 

Franz Kafka (1883 – 1924)

 • židovského původu, psal německy, žil v Praze
 • osamění (doma psal celou noc)
 • osamělý také v literatuře – pocit izolace, osamění i odcizení v životě a díle
 • přáním Kafky bylo, aby všechny jeho rukopisy byly zničeny, ale Max brod se zasloužil o jejich vydání – často musel Kafkovy poznámky přepsat
 • Kafkovy romány vyjadřují odcizení a absurditu lidského života

Díla:

 • román  Nezvěstný (Amerika) – hrdinou je chlapec (16 let) Karel Rossemann
 • román Zámek – hl. hrdina – zeměměřič K.
 • román Proces
 • Popis jednoho zápasu, Ortel, Šakali a Arabové, V kárném táboře, Umělec v hladovění – další povídky
 • Aforismy – sbírka aforismů (aforismus – krátká výpověď založená na kontrastu)

Současníci:

 

Rozbor díla: Proměna

 • Druh – epika
 • Žánr – novela
 • Kompozice – 3 kapitoly, chronologicky
 • Téma – Řehoř Samsa a jeho boj se situací
 • Motivy – beznaděj, samota, smrt, odcizení, psychika
 • Časoprostor – v rodině s finančními problémy
 • Vypravěč – er – forma – neosobní

 

Jazykové prostředky

 

Literárně historický kontext:

 • Expresionismus – ponuré, pocity
 • Surrealismus – proměna v brouka
 • Existencialismus – přemýšlení nad životem
 • Odráží se jeho komplikovaný vztah s otcem
 • Další díla – romány Proces, Nezvěstný, Zámek
 • Počátek 20. stol – Pražští Němci – ovlivněni válkou
 • Současníci – E. M. Remarque, Romain Rolland, Hemingway

 

Postavy:

 • Řehoř Samsa – hodný, obětavý, pracovitý obchodník, živí rodinu, svou proměnu v brouka bere jako fakt a mrzí ho, že tím působí problémy rodině – když zemře, nikdo netruchlí
 • Markéta – Řehořova sestra – pomáhá mu, hraje na housle
 • Řehořův otec – tvrdý, sobecký, sebestředný, líný – po proměně začal pracovat
 • Řehořova matkaempatická, starostlivá – snaží se smířit s tím, že je její syn brouk
 • Gréta – posluhovačka – opovrhovala Řehořem, nazývala ho jako to

 

Obsah:

Hlavní postavou je cestující úředník Řehoř Samsa, který je pracovitý a má nízké sebevědomí. Když se promění v brouka, bere to jako skutečnost, nelituje se, ale obává se, že přijde pozdě do práce. Na jeho proměně je pro něj nejtěžší sžít se s novým tělem a smířit se s tím, že nemluví lidskou řečí. Doma se ho všichni štítí, ale ze začátku mu pomáhá jeho sestra Markéta. Nosí mu jídlo a snaží se, aby měl v pokoji, kde je zavřen pohodlí. Postupem času ale všichni Řehoře začnou nenávidět a je jim jen na obtíž. Před ním řeší, že je třeba se ho zbavit a Řehoř jim rozumí. Snaží se jim jejich situaci ulehčit, protože svou rodinu stále miluje. Když se rodina dostane do finančních potíží a pronajme jeden pokoj třem pánům, Markéta jim hraje na housle a Řehoř se opatrně přiblíží. Pánové ho ovšem spatří a okamžitě vypoví smlouvu. Řehoř už rodině nechce působit problémy a tak přestane jíst a umře hladem. Jeho tělo najde služka a zbaví se ho. Všichni jsou bez Řehoře šťastnější a nikdo netruchlí.

 

Přijmutí díla

 • obrovský vliv po 2. sv (varoval před totalitními režimy), inspirace pro filmy


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!