Cizinec – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Cizinec

Autor: Albert Camus

Rozbor přidal(a): ump

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

  1. AUTOR

-francouzský spisovatel, esejista, novinář, dramatik; nazýván také filosofem ale to sám odmítal

-řadí se do existencionalismu, ovšem sám to odmítal; milně se řadí do nihilismu (celý jeho život dedikoval oponování nihilismu, zatímco se silně věnoval svobodě jedince

-byl hlavním představitelem absurdismu (s Kierkegaardem-zakladatel)

=pokusy lidstva, najít smysl života a vesmíru jsou nemožné, tudíž absurdní (hledání       smyslu v nesmyslném světě)

-navrhují řešení: sebevražda, víra ve vyšší moc (Camus- filosofická sebevražda), nebo  preferovaná možnost: přijmutí absurdna a získání absolutní svobody

-narozen r.1913 v Alžírsku

-vystudoval filosofii a klasickou literaturu

-1935 se připojil k PCF, aby bojoval pro rovnost mezi bělochy a Alžírany

-pocházel z velmi chudé rodiny => střídal různá zaměstnání => novinářem až ‘38

-1940 exilován z Alžírska, poté žije v Paříži

-účastil se protifašistického odbboje, publikoval v zakázaném časopis „Combat”

-po válce redakci opouští a rozvíjí myšlenku absurdismu

-1957 Nobelova cena za literaturu

-1960 umírá v autonehodě

-další díla:

-próza: Mor (utopie, alžírské město postižené morem), Úpadek

-filosofické eseje a spisy: Mýtus o Sisyfovi (S. ví, si uvědomuje marnost své snahy, tudíž není v zajetí marné naděje a je svobodný), Člověk revoltující (odmítá kolektivní revoluci, ale uznával revoltujícího člověka)

-dramata: Caligula (o římském císaři, revolta proti absurditě skrz zločiny a hry smrti,      hra proti diktátorským režimůn), Nedorozumění (ČB, vražda Afričana)

– po jeho smrti vyšli Zápisníky I.-III. = deníky mezi roky 1935-1959

 

  1. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE

-epický román (novela), v myšlenkách Meursaulta lyrika, jinak citově nezaujaté vyprávění

-světová lit. 2 pol. 20. stol, existencionalismus

-podobní autoři: Jean Paul Sartre, Kafka

-v Paříži vychází r.1942, v Čechách až 1988

-160 stránek (66 A4 pdf)

-inspirace pro dílo díky jeho zkušenostem jako soudní zpravodaj

-čistě dějová stránka díla není důležité, podstatné jsou psychologické pochody hrdiny

-jazyk:

-hovorový jazyk postav, jednoduché dialogy, nespisovné výrazy i vulgarismy

-používá jednoduché citově nezabarvené věty

-dlouhé pasáže myšlenkových pochodů Meusaulta (hlavně 2.část)

-při popisy přírody až básnická vyjádření

 

  1. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA a KOMPOZICE

-2 části, 11 kapitol

-1.část dějová, 2. spíše úvahová

-ich-forma

-chronologická kompozice

-rozsáhlá charakteristika hlavní postavy

 

  1. HLAVNÍ POSTAVY

-jediná důležitá postava je Meursault, ostatní slouží pouze k poukazování jeho vlastností a pohledu na život

Meursault:

-hl. postava a vypravěč,

-cizinec ve společnosti (i dějově: běloch v Alžíru),

-vybočuje z lidských konvencí, odcizuje se společnosti, nemá iluze, za jedinou jistotu považuje smrt => může působit jako bezcitný a lhostejný

-jeho život pozbývá všechen smysl, dělá věci pouze nezbytně nutné

-chybí mu morální zásady

-nedokáže lhát nebo přetvářet se

Marie:

-zamilovaná do Mersaulta, ten lásku nijak neprojevuje

Raymond:

-soused, pochybný charakter, agresivní, jednodušší

-má problémy se skupinou arabů

Kaplan:

-kněz, který se stará o náboženské potřeby odsouzených

-funguje jako katalyst pro Mersaultovo psychologický a filosofický rozvoj

-M. ho odmítá, kaplan ho stejně navštěvuje a prakticky nutí, aby přijmul boha

-M. knězovo slepá víra rozčiluje, začne mu sám vnucovat a jeho živ. filosofii

 

  1. DĚJ

1.část: Alžírský úředník Mersualt odjíždí do domovu pro seniory na pohřeb své matky. Přijde k rakvi, dá si cigaratu a kávu, a následně zde probdí celou noc (tradice).

Další ráno jde do kanceláře ředitele, odmítne naposledy vidět matku. Jediná věc, kterou za pohřeb cítí je vedro.

Den po pohřbu se setkává s Marií a jdou spolu plavat a do kina na komedii.

Spřátelí se se sousedem Raymondem, ten jednoho dne zmlátí svojí bývalou přítelkyni a dostane se tak do problémy s arabskými přáteli dívky.

Raymond pozve Mersaulta s Marií na přímořskou chatu jeho přítele Massona a jeho ženy. Potkají na pláži zmíněné araby a strhne se rvačka, Raymond je zraněn. Mersault se jde projít a bere si s sebou zbraň. Potká jednoho araba, který vytáhne nůž, ale neútočí. Mersault po něm vystřelí a vypálí mu další 4 kulky do těla.

2. část: Mersault je zatčen, při soudu o něm vypovídají všechny dosavadní postavy. Nesoudí jeho činy (vražda) ale jeho pocity a osobnost. Největším problémem je, že neprojevil lítost na pohřbu matky. Je mu vynesen trest smrti.

Mesault čeká na popravu, zažádá o ospravedlnění a má strach ze smrti.

Setkává se s knězem, snaží se ho přivést na náboženství, M. se rozčílí a horlivě mluví a své víře. Vysílen konverzací usíná s myšlenkou, že je se vším smířen, je tedy šťastný a vždy byl. Vidí paralelu mezi netečností světa a jím.

 

  1. TÉMA KNIHY

-absurdismus (nesmyslnost bytí a světa)

-důležitost fyzického světa (popis počasí, přírody, vedro)

-neschopnost společnosti přijmout odlišného jedince (=jedinec izolovaný od společnosti, bez vazeb, sebecentrický, vědomí nesmyslnosti existence a jistoty smrti)

-svoboda člověka vznikající z této prázdnosti

-úvahy o smyslu života

-pocity  životní nejistoty

-kritika a analýza mezilidských vztahů

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!