Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (7)

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Rozbor přidal(a): lily99

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

William Shakespeare

 • Pochází se Stradfordu
 • V Londýně působí jako herec a dramatik
 • Spoluvlastník divadla Globe
 • Je autorem 37 divadelních her a více jak 150 sonetů
 • Po narození jeho dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, poté na 7 let zmizel.

 

FORMA

 Obecná charakteristika

 • Literární druh a žánr:
 • Epické drama – určeno k jevištnímu provedení – člení se na jednání, dialogy a repliky
 • Divadelní hra, milostná tragédie – vážný děj, šlechtické rody
 • Literární směr: vydáno r. 1595, anglická renesance

 

Anglická renesance:

  – první období autorovy tvorby 

–  znovuzrození, obnovení ANTIKY, například chorus na začátku a na konci (prolog)

– (měšťané se vymaňují ze středověkého způsobu myšlení a odříkavého způsobu života)

– duchovní atmosféra

– středem je člověk a jeho problémy, individualita

 

Organizace jazykových prostředků

 • Jazyk – spisovný

 

Dvě vrstvy

 • vyšší vrstva (Romeo, Julie) –  archaismy
 • nižší vrstva (chůva) expresivní výrazy

 

Slovní zásoba:

Větná stavba: jednoduché věty, řečnické otázky

Tropy a figury: metafory, přirovnání, hyperboly, kontrast, epizeuxis, epifora

Metafora: okenice očí, služebnictvo pod zemí

Přirovnání: mlčel bys jako ryba a nežvanil jako pitomec; jsi jak zpovykaná fiflena

Hyperbola: s tisíckrát větší radostí; spad mi kámen ze srdce

Kontrast:

Epixeuxis:

Epifora:

 • Však Romeo, Romeo nikoli: je vyhnán
 • Co mouchy Romeo nemůže,
 • Jsou svobodné a Romeo je vyhnán.

 

Kompozice

 prolog a 5 dějství, gradace

 • Řazení děje: chronologické
 • Promluv postav: monology, dialogy, poznámky
 • Verš: Jambický

  Kolize – zamilování

  Peripetie – tajná svatba, zabíjení

 

OBSAH – TEMATIKA

 • Téma: Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku
 • Prostředí: Italské město Verona a později i Mantov
 • Čas: 4 dny, Druhá polovina 16. Století

 

Postavy:

Julie: velice mladičká, krásná dívka, rodiče jí našli ženicha, za kterého se má brzy provdat, ona se však zamiluje do Romea. Vývoj – z mladé nezkušené dívky se stává dospělá žena, která je schopna pro svou lásku obětovat cokoliv

Romeo: mladý, divoký, milý, zamiluje se bezhlavě do Julie, ale předtím už byl jednou   také hodně zamilovaný; jeho láska možná vůbec není stálá. Vývoj – z nezodpovědného floutka opravdový muž, chtěl, aby boje mezi rody ustaly

Montek®, Kapulet(J): hlavy dvou znepřátelených rodů, hrdí

Tybalt: Juliin bratranec, libuje si v bitkách mezi Kapulety a Monteky

Merkucio: Romeův nejlepší přítel, je starší – dohlíží na Romea, je mu vzorem

Benvolio:  Montekův synovec a Romeův přítel

Bratr Lorenzo a Bratr Baltazar: františkáni

Chůva:  opatruje a vychovává Julii od jejího narození, má ji ráda jako svou dceru, udělala by pro ni cokoliv

Paris: mladý hrabě, příbuzný knížete

 

Děj:

Tragédie mladé lásky. Až smrt milenců způsobená nenávistí rodů dokáže tyto dva rody usmířit.

Ve Veroně zuří boj mezi rodem Monteků a Kapuletů. Montekův syn Romeo se na maškarním plese zamiluje do Julie, dcery Kapuletovy. Milenci se tajně nechají oddat. Romeo se zaplete do potyčky svého prítele Merkucia s Tybaltem, Juliiným bratrancem, nepřímo zaviní Merkuciovou smrt a v souboji zabije Tybalta. Za to je vypovězen z Verony. Julie si má vzít hraběte Parise, aby se sňatku vyhnula, použije uspávací nápoj a předstírá smrt. Okolností neznalý Romeo zabije před Juliinou hrobkou Parise a sám se v hrobce otráví. Julie následně spáchá sebevraždu. Nad oběma mrtvými těly se oba rody usmíří. Spojení jmen Romeo a Julie se stalo symbolem milenecké lásky.

 

Inspirace pro vznik díla a jeho odraz v umění a literatuře:

zemřelo mu dítě

– Autor poukazuje na to, aby mladí lidé bojovali za svou lásku, na kterou mají právo. A aby bojovali za jeho osud i přes jeho nepřízeň.

– Inspirace o lásce u Antiky

– Při psaní vycházel od anglického básníka Arthura Brookea

– romeo a Julie – Tma, Otčenášek (2.sv.)

 

Překladatelé: Martin Hlinský, Sládek

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!