Proces – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Proces

Autor: Franz Kafka

Rozbor přidal(a): Olesia

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Franz Kafka

Franz Kafka byl pražský spisovatel, píšící německy. Narodil se 3. července 1883 v židovské rodině v Praze, většinu svého života zde i strávil. Jak tehdy bývalo ve zvyku, vystudoval práva, a dokonce byl i zaměstnán jako úředník v pojišťovně. Svou práci nenáviděl, ale i přes to byl pilným a spolehlivým zaměstnancem. Později se odstěhoval do Berlína, aby se mohl věnovat literatuře naplno. V roce 1908 publikoval své první texty v mnichovském časopise Hyperion a v Brodově almanachu Arkadia. Milena Jesenecká, autorova milenka, byla první, kdo začal překládat jeho díla do češtiny, kromě ní také překládali Pavel Eisner a Josef Florian. Bohužel známým se stal až po své smrti. Kafka byl pravděpodobně hodně sebekritický a většinu svých děl nevydal vůbec. Ve své závěti žádal svého blizkého přítele M. Brode a D. Diamantovou, aby veškerou jeho tvorbu zničili. Diamantová, narozdíl od Broda, toto přáni ignorovala a všechna díla pečlivě zachovala a poté vydala. Tak se stal Kafka klasikem literatury 20. st. V jeho dílech se objevují osobní zážitky a jeho duševní stav, často se ztotožňuje s hlavním hrdinou, který je nešťastný, nanápadný a slabý. Důležitým motivem objevujicím v jeho knihách je izolovanost a vyřazenost hrdiny ze společnosti, což autor sám prožíval, jakožto „německý žid“ v Čechách.  Hlavní témata, která Kafku zajímala byla moc a jedinec uprostřed toho. Konec je většinou tragický a bezvýchodný. Nejvýznamnějšími díly jsou Amerika či Nezvěstný, kde popisuje život mladého chlapce v novém prostředí, kde je kolem něj spousta nepřátel, které mladík vůbec nevidí, naopak vidí vše naivně a růžově. Dále Zámek, který je považován za Kafkovo nejlepší dílo i přesto, že je nedokončeno.

F. Kafka působil ve 20./30. letech 20. století, v době, která na jednu stranu byla ješte plna dekadentních nálad konce 19. století, a na druhou stranu v době technologických pokroků, který přinesl hromady výhod a zároveň i nevýhod. S příchodem První svetové války vzniká i nový filozofický směr existencialismus, který se zabývá existencí člověka jako takovou. Kafka byl jedním z představitelů tohoto směru, spolu s F. M. Dostojevským (Zločin a trest) a R. M. Rilke (Elegie duinejské).

 

Proces (rozbor)

Literární druh: epika

Literární žánr: psychologický román

Kompozice: děj chronologický, souvislé vyprávění

 

Časoprostor:

Děj se odehrává v průběhu jednoho roku, prostředí není úplně jasné

 

Témata, motivy:

Hlavním a nejdůležitějším tématem je boj obyčejného člověka se soudci, byrokracií. Josef F. vede neustálou válku proti soudu, a to i přesto, že je nevinen. Autor poukazuje na tehdejší společnosti, kritizuje ji a myslím si, že jeho myšlenky jsou aktualní i dnes, kde se najde spousta situací, kdy je člověk doopravdy bezmocný a zoufalý jako K.

 

Typy promluv:

– řeč vypravěče je spisovná, s velmi bohatou slovní zásobou, vypravěč je vševědoucí

– řeč postav je většinou spisovná, občas se přiklání k filosofování

– časté úvahové pasáže

 

Způsob vyprávění:

-er-forma

– autor nemluví se čtenářem, pouze vypráví

 

Postavy:

– Josef K. – bankovní úředník, je nevinně zatčen, na začátku se bráni soudu, ke konci i sám uvěří, že je vinen

– advokát Huld – advokát Josefa, chce mu pomoct, je ale těžce nemocný, práci vykonává z postele

– Lenka – dívka lehkého chování, Josef ji občas navštěvuje, také hlídá nemocného Hulda

– Albert – strýc Josefa K., je hodný a snaží se mu pomoct

 

Vypravěč/ lyrický subjekt

– jeden vypravěč, sám autor

 

Jazyk. prostředky:

– vnitřní monology

– spisovný, zřídka hovorové a slangové výrazy

– bohatá ale zároveň neutrální slovní zásoba

– odborné právnické termíny

– přímé řeči

– časté popisy

 

Tropy a figury:

metafora („plné ruce práce“)

přirovnání („Hastera si tak vážili, jako se ho báli“)

personifikace („ozvalo se zaklepání“, „přišla pomoc“)

– epiteta („velikou chlupatou ruku roztaženými prsty“, „dřívější odpověď“, „s hlasitým smíchem“)

 

Filmové adaptace:

Proces

Francie Le Procès

Itálie Il processo (Itálie)

(další názvy)

Krimi / Drama / Mysteriózní / Thriller

Francie / Itálie / Západní Německo, 1962, 116 min

Režie: Orson Welles

Předloha: Franz Kafka (kniha)

Scénář: Orson Welles

Kamera: Edmond Richard

Hudba: Jean Ledrut

Hrají: Anthony Perkins, Elsa Martinelli, Suzanne Flon, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Jess Hahn, Fernand Ledoux, Akim Tamiroff, Michael Lonsdale, Maurice Teynac, Madeleine Robinson, Orson Welles, Katina Paxinou, Guy Grosso, Raoul Delfosse, Arnoldo Foà, Billy Kearns, Jean-Claude Rémoleux, Paola Mori, Max Haufler, Carl Studer, Wolfgang Reichmann

(další profese)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!