Matka – rozbor díla k maturitě

Kniha: Matka

Autor: Karel Čapek

Rozbor přidal(a): Blanka

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Literární druhdrama
Literární žánrtragédie

 

Literární směr

Literární produkce se v tomto období první světové války vyznačovala krizí hodnot lidstva. Zásadní vliv na tvorbu získal expresionismus. Jeho prvky se objevovaly především v dílech Josefa a Karla Čapka.

 

Hlavní myšlenka

Odsouzení války.
Válkou se nic nevyřeší.

Nejsilnější cit na světě je mateřská láska.

 

Hlavní postavy – charakteristika postav

Matka Dolores
Otec Richard
Toni
Petr
Kornel
Ondra
Jiří

 

Děj
Vše se odehrává v anonymní vile v anonymní zemi, jedná se ale nejspíše o Španělsko, ve kterém se odehrávala občanská válka. Děj je členěn do tří dějství. Nejvíce se zde objevuje matka, která promlouvá se svými mrtvými příbuznými – manželem a nejstarším synem. Během jedné rozmluvy se další z jejích synů objeví jako duch. Při boji matka přichází i o své dva syny – dvojčata, matce tak doma zbyde nejmladší syn Toni, který se chce taky zapojit do boje. Matka ovšem Toniho nechce pustit, neboť nechce přijít o dalšího a zároveň posledního syna. Nakonec ovšem svolí, protože se z rádia dozvěděla o vraždách dalších malých, nevinných dětí. Hra končí, když matka podává Tonimu zbraň se slovy: „Běž!“

 

Společensko-historické pozadí

Dochází ke vzniku První republiky – prezident TGM. Československo se tak proměnilo v jednu z mála demokratických zemí meziválečné Evropy. Základem politického systému byla konkurence politických stran (nejsilnější agrárníci a sociální demokraté). Všem občanům byla zaručena základní lidská a občanská práva. V roce 1920 došlo k pokusu o převrat krajní levici a ke vzniku komunistické strany. Spolupráce probíhala s Francií a VB. Po roce 1920 se politická situace uklidnila a došlo k zlepšení ekonomické situace. Měnová reforma ministra financí Aloise Rašína odstartovala hospodářský růst – ČSR jedna z nejvyspělejších zemí Evropy. Symbolem úspěchu se staly Baťovy závody ve Zlíně.

Došlo i ke kulturnímu rozvoji – „zlatá léta“. Měnilo se postavení žen ve společnosti – zisk volebního práva jako v jedné z prvních zemí. Byly založeny univerzity v Bratislavě a Brně. Demokracie přispívala k rozvoji umění. Vliv měla i německá kultura – Franz Kafka. Do země pronikaly umělecké směry jako surrealismus a funkcionalismus. Rozvíjel se také rozhlas a kinematografie.

Po světové hospodářské krizi došlo k poklesu průmyslové výroby, bankroty a nezaměstnanost. Došlo ke vzniku radikálních hutí, včetně komunistického a fašistického. České Němce si naklonilo nacionálně socialistické hnutí (Sudetoněmecká strana) s blízkými vazbami na NSDAP. K politické stabilitě přispěl nástup Edvarda Beneše místo nemocného TGM.

Nástup Adolfa Hitlera znamenal zvýšené nebezpečí pro ČSR. Ani uzavření spojenecké smlouvy mezi ČST, Francií a SSSR nepomohlo odvrátit tlak sousedního Německa. Západní mocnosti se proto uchýlily místo války k politice usmiřování (appeasementu). Tlak Německa a ústupnost Francie a Velké Británie vedly k mnichovské dohodě. Následující období druhé republiky (do 15. Března 1939)

Znamenalo pro okleštěné ČSR ztrátu demokracie a hospodářské problémy. Řada českých umělců vystoupila na obranu demokracie. Na aktuální situaci reagovali svými hrami Jiří Voskovec a Jan Werich, ze spisovatelů pak zejména Karel Čapek a z novinářů Ferdinand Peroutka.

Vznikl specificky český stavební sloh – rondokubismus – obloučkový kubismus (Josef Gočár – autor návrhu Legiobanky v Praze). V české architektuře se prosadil funkcionalismus – průmyslová přestavba města Zlín, vila Tugendhat (památka UNESCO).

 

Autor – Karel Čapek

  • narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích
  • patří k nejvýznamnějším českým dramatikům století
  • studoval filozofii na UK v Praze
  • pracoval jako redaktor v Národních listech a Lidových novinách
  • patřil do klubu Pátečníků (označení skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka, kteří se u něj v pátek odpoledne scházívali – Karel a Josef Čapkové, G. Masaryk, Edvard Beneš, Eduard Bass, Karel Poláček,…)
  • varoval před nástupem Hitlera k moci
  • jeho manželkou byla herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová.

 

Další díla autora

▫ 1. období tvorby – do r. 1921 – Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada
▫ 2. období tvorby – 1921-1927 – R.U.R., Továrna na absolutno

▫ 3. období tvorby – 1928-1933 – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
▫ 4. období tvorby – 1933-1935:
– románová noetická trilogie (noetika = nauka o poznání světa) – Hordubal, Povětroň
▫ 5. období tvorby – 1935-1938 – Válka s mloky, Matka

 

Další autoři této doby

Karel Poláček – Muži v ofsajdu, Habáskovi, Hostinec u kamenného stolu – próza
Eduard Bass – Lidé z maringotek, Cirkus Humberto
Josef Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce, Kulhavý poutník, Stín kapradiny

 

Světová literatura

Thomas Stearns Eliot – Píseň lásky J. Alfreda Prufrocka – dramatický monolog

Franz Kafka – Proměna – odcizení mezi lidmi, nemožnost komunikace

Georg Trakl – Píseň zesnulých – dekadence, depresivní

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!