R.U.R. – rozbor díla k maturitě

Kniha: R.U.R.

Autor: Karel Čapek

Rozbor přidal(a): Alena

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1.Tématika

a)-vědecko-fantastické drama s tragickou povahou, předehrou a třemi dějství

 

Hlavní myšlenka: Autorův kritický postoj k přeceňování techniky. V životě je potřebná vzájemná láska a lidskost.

 

Předehra: Do továrny přijde Helena a seznamuje se s lidmi v továrně – s centrálním ředitelem Dominem a jeho kolegy, dr. Gallem, dr. Hallemeirem, ing. Fabrym, konsulem Busmanem a stavitelem Alquistem, kteří se do ní zamilují. Domin ji, ale o samotě požádá o ruku.

 

I. dějství: o deset led později, je Heleně líto robotů. A postupně ji Alquist s Gallem sdělí, že se přestávají rodit děti. Helena tedy najde spisy starého Rossuma na výrobu robotů a spalí je. Pak za nimi přijde Domin s kolegy, protože má dorazit lod s lidmi, jenže z ní začnou vystupovat jen roboti. Takže jsou jediní lidé na světě.

 

II.dějství: Helena se přizná, že spisy spálila. Byla to jejich šance na vykoupení. Fabry zapojí železnou bránu s elektřinou, aby se roboti nedostali dál. Po chvíly Busman chtěl vykoupit lidi penězi, ale byl pod vlivem alkoholu a elektřina ho zabila. Poté se roboti dostali dovnitř a zabily všechny až na Alquista, protože jediný pracoval.

 

III.dějství:  Alquist sedí v laboratoři a snaží se odhalit tajemství života, aby se mohli roboti dál vyrábět, protožě vydrží jen 20 let. Roboti jej přemluví, aby jednoho z nich rozebral. Pak usne a probudí ho smích. Myslí, že se lidé vrátily, ale pak vidí, že i roboti mají cit a že život nezahyne.

 

Helena Gloryová – manželka Dominova. Ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům i lidem
Stavitel Alquist – za největší hodnotu považuje lidský život a práci, rozumový přístup k životu, lidskosti.
Harry Domin – zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny.
Místo: – hlavně v továrně na roboty – Rossum’s universal robots, Rossumův ostrov, je zasazen do dokonalé budoucnosti, ale řeší problémy přitomnosti.

Čas děje-ruský carismus

-cílem bylo varovat před zneužizím vynálezů

Utopie=nereálná představa, něco co se nikdy nemůže stát

 

2.Kompozice

-předehra+3jednání

-v předehře se seznamujeme s chodem továrny na výrobu robotů, zjištujeme že roboti jsou od lidí k nerozeznání

-gradace, kontrast

 

Expozice-předehra:uvedení do děje, představení továrny

Kolize – přestali se rodit děti

Krize-roboti obklíčili továrnu, Helena a spol. byli jediní lidé na světě

Peripetie-roboti se dostanou do továrny, zabijí všechny kromě Alquista

Rozuzlení- Alquist zjistí, že roboti mají cit a že lidsvo nezahynulo.

 

3.Jazyk

-spisovný

-hovorová řeč

-vypravěč er-forma

-lehce srozumitelné, odborné výrazy se vyskytují nejméně

-rychlé dialogy, posouvají děj kupředu

-novotvar robot

-časté zvolací věty a časté otázky

 

4. Okolnosti vzniku díla

– světová hospodářská krize

– Prezident T. G. Masaryk

– nástup fašismu a komunismu

– Mnichovská zrada (1938) a okupace -> vyústění v 2. sv. válku

– Zlatá léta- lidé měli dostatek práce, společnost rozkvétala.

-dadaismus-reakce na nesmyslný život

-surrealismus-hledání nové reality

 

česká meziválečná literatura

-autoři vnímali temnou stránku lidského bytí

-vznik ČSR -> změnil se účel literatury – rozvinula e estetická funkce

-svobodná výměna názorů a různorodost lit. Směrů a stylů

-demokratický proud

 

Jiní spisovatelé doby:    Karel Poláček – Bylo nás pět

Ivan Olbracht – Golet v údolí

 

Karel Čapek – 19-20. st.

spisovatel, novinář (lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel

-bratr Josef – malíř, spisovatel – blízký vztah, sestra Helena-malířka

-na počátku spolupracoval s bratrem Josefem

-zemřel na zápal plic

-přítel TGM

-‚Dášenka čili život štěněte‘

 

dílo zfilmováno (1937), hráno v divadlech

– na motiv knihy natočena i opera

-fašistické skupiny – napadají ho za jeho díla, pravděpodobně uspíšily jeho smrt

 

Další díla:

RUR

Matka

Dášenka, čili život štěněte

Hordubal

Krakatit

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!