Válka s mloky – rozbor díla k maturitě

Kniha: Válka s mloky

Autor: Karel Čapek

Rozbor přidal(a): Veronika

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Téma/Motiv:

 • varování před fašismem, odličtěním společnosti, kritika hitlerovsého Německa

 

Časoprostor:

 • 2. pol 20. století před 2. světovou válkou, čas se shoduje, události několika let, prostor – celý svět, vymyšlené ostrovy

 

Kompozice:

 1. kniha – epické vyprávění o objeení, využití a postupném zlidšťováním mloků
 2. kniha – historie mloků, soubor novinářských zpráv (využití publicistického stylu – výstřižky z novin, zápisi zasedání Salamandre-Syndicate, vědecké studie_-_docílení věrohodnosti)
 3. kniha – reportérský záznam konfliktů mezi mloky a lidmi
 • Závěrečná kapitola: autor mluví sám se sebou, zhodnocuje události

 

Literární druh a žánr:  

 • protiválečný, antiutopistický (utopický – ideální sci-fi lidstvo_-_antiutopický – opak) román (velmi rozsáhlý prozaický text se složitou výstavbou, kromě hlavní dějové linie obsahuje i vedlejší, vystupuje v něm mnoho postav, které mohou procházet vývojem, mnoho prostředí, dlouhý časový úsek)

 

Postavy: 

 • kapitán J. van Toch – objevitel mloků
 • G.H.Bondy – kapitán průmyslu, který financoval projekt rozšíření mloků jakožto levných pracovních sil
 • pan Vondra – jeho vrátný
 • mloci = mořský čert, ještěrka, Tapa Boys, salamandři, …

 

Vyprávěcí způsoby: 

 • ich- i er – forma, několik funkčních stylů: umělecký, publicistický, dialog-posouvá děj a charakterizuje postavy,

 

Jazyk a jeho fce:

 • přímá i nepřímá řeč, spisovný i nespisovný jazyk – pro charakteristiku postav, cizí slova u van Tocha (je zcestovalý), Velemlok užívá velmi podobné fráze jako Hitler, zkomolená čeština, jazyk odpovídá době

 

Autor: Karel Čapek (1890-1938)

-Český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.

-Jeho bratr starší Josef také nadaný spisovatel a malíř – velmi blízký vztah, oba měli zálibu v zahradničení

-Působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech (1917–1921), Nebojsa (1918–1920), Lidových novinách (od r. 1921).

-V letech 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla.

-Zemřel na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem. -Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze.

 

Další díla:

Próza – Zářivé hlubiny, Boží muka, Krakonošova zahrada, Krakatit, …

Drama – Loupežník, Ze života hmyzu, Bílá nemoc, Matka,…

Cestopisy – Italské listy, Výlet do Španěl, …

Pro děti – Dášenka čili život štěněte, Pudřenka

 

Demokratický proud meziválečné literatury

-Válečné prožitky → zvýšená vnímavost iracionální a temné stránky lidského bytí, zájem o sociální otázky

-Literatura se vznikem ČSR ztrácí vlastenecké poslání a plně rozvíjí estetickou funkci, svobodná výměna názorů, různorodost literárních směrů a stylů

-Ve 20. letech: moderní lyrika, žurnalistika – fejetony, reportáže

-Oslabení dějovosti ve prospěch estetické funkce díla

-Katolicismus, demokraté, komunismus, utopické a varovné romány (K. Čapek, J. Weiss), imaginativní, psychologická a levicově orientovaná próza

 

Autorovi nejvýznamnější současníci:

František Langer – Bratrstvo bílého klíče

Eduard Bass – Cirkus Humberto

Karel Poláček – Muži v ofsajdu

E. M. Remarque – Na západní frontě klid

 

Obsah:

Román se skládá ze tří knih: Andrias Scheuchzeri, Po stupních civilizace a Válka s mloky.

Příběh začíná, když kapitán van Toch (původem Čech) na ostrůvku v jihovýchodní Asii objeví zvláštní druh mloků, kterých se místní obyvatelé bojí a přezdívají jim čerti. Kapitán však zjistí, že tyto mloky lze docela snadno ochočit a naučí je zabíjet žraloky a lovit perly.

Začne mloky cvičit a přesvědčí svého přítele obchodníka Bondyho k založení Salamander Trade, společnosti, jež cvičí mloky a obchoduje s nimi. Mloci se totiž ukážou jako velice inteligentní stvoření, která jsou dokonce schopná se naučit i mluvit a pracovat s jednoduchými nástroji, a tak se brzy dostanou do povědomí světové veřejnosti, která je v touze po penězích z mloků nadšená a začne mloky využívat jako levnou pracovní sílu na stavbu vodních hrází, umělých průlivů apod., ale zároveň také vzdělávat a začleňovat do společnosti.

Obchod se však lidem postupně začne vymykat z rukou, mloci se nebezpečně přemnoží a pobřežní mělčiny už jim k životu přestanou stačit. A tak díky zbraním, které jim dali sami lidé, se mloci vzbouří a začnou po lidech požadovat nová území s tím, že mají pod kontrolou vody celého světa a veškerý odpor je zbytečný. Mloci převezmou vládu nad světem a lidem tak nezbývá nic jiného, než jim dodávat suroviny, potraviny a zbraně.

V závěru románu autor rozmlouvá se svým vnitřním hlasem, jenž ho nabádá, aby nenechal lidskou civilizaci zaniknout. Autor tak přichází s několika alternativními konci. Nakonec dojde k tomu, že se mloci zapletou do národnostních sporů a začnou mezi sebou bojovat, až se vyhubí a svět bude zase jako dřív.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!