Záskok – rozbor díla k maturitě

Kniha: Záskok

Autor: Ladislav SmoljakZdeněk Svěrák

Rozbor přidal(a): Anežka Literová

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Ladislav Smoljak  (9. 12. 1931 – 6. 10. 2010)

 • Poté, co nebyl přijat na DAMU, vystudoval Pedagogickou fakultu UK – obor Matematika a Fyzika
 • Při škole byl režisérem divadelního spolku
 • Po škole byl učitelem na gymnáziu v Brandýse nad Labem
 • Byl redaktorem časopisu Mladý svět a podílel se na vytvoření čtenářské ankety Zlatý Slavík
 • V 70. letech 20. století byl scénáristou Filmového studia Barrandov
 • Společně se Zdeňkem Svěrákem založil Divadlo Járy Cimrmana
 • Politicky angažovaný
 • Zdeněk Svěrák o něm napsal knihu „Ladislav Smoljak, hrající, bdící“
 • Hrál v podstatě až do své smrti – naposledy 10 dní před 6. 10

 

Zdeněk Svěrák (28. 3. 1936)

 • Studoval na gymnáziu Voděradská
 • Chtěl se stát spisovatelem, ale protože neexistovala žádná spisovatelská škola, šel studovat Český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě UK
 • Hrál v divadelním spolku Vysoké školy pedagogické, jehož režisérem byl o 5 let starší Ladislav Smoljak
 • Učil na základní škole v Měcholupech
 • Pod tlakem profesorů a kolegů vstoupil do KSČ, protože se domníval, že čím víc bude ve straně dobrých lidí, tím lépe ji půjde posunout k lepšímu
 • Vydával hudební texty pod pseudonymem Emil Synek
 • Kantorská práce ho neuspokojovala, protože jí chtěl skloubit se psaním, stejně jako vzor Alois Jirásek a jeho učitel z Obecné školy
 • Přijal proto nabídku účinkovat v rozhlase, kde se ve vysíláních z imaginární vinárny U Pavouka poprvé objevila postava Járy Cimrmana
 • Brzy se rozhodlo o založení Divadla Járy Cimrmana à Svěrák, Šebánek, Smoljak a Čepelka
 • října 1967 se konala premiéra Aktu – první hry Divadla Járy Cimrmana
 • V roce 1967 začal spolupracovat s Jaroslavem Uhlířem
 • Společně s Ladislavem Smoljakem napsal scénář k filmům jako: Jáchyme, hoď ho do stroje!, Marečku, podejte mi pero!, Ať žijí duchové!,
 • Obecná škola, Kolja, Vratné Láhve,…
 • Jeho filmy získaly několuk Českých lvů, dočkaly se dokonce dvou nominací na Oskara, ale bohužel ani jednou nezískaly
 • V letošním roce oslavil 80. narozeniny

 

Záskok (1994)

Literárně-historický kontext

 • Divadlo Járy Cimrmana je aktivní od 70. let 20. století, publikovalo i za dob normalizace, sametové revoluce a je aktivní dodnes
 • Před rokem 1989 skrytě parodovalo režim
 • Hra Záskok je z roku 1994 – po Sametové revoluci, po rozpadu Československa a dá se tedy považovat za hru současnou
 • Divadlo je založeno na mystifikaci diváků, fikci, objevují se projevy dramatického postmodernismu
 • Za autora všech her je považována fiktivní postava Jára Cimrman

Podobná divadla: Divadlo Semafor, Na zábradlí, Na provázku, Studio Y, Sklep

 

Téma

Drama o nešťastné premiéře hry Vlasta.

Obecně: Idealizace osobností, výklad života Járy Cimrmana, milá parodie režimu Rakouska-Uherska, ale i komunistického režimu v ČSR, Ruska,…

 

Hra Záskok: Jak sláva stoupá do hlavy, Strastí kočujících divadelních společností

 

Hra Vlasta: Boj o dědictví, svatba pro peníze, nevěra,…

 

Motivy

 

Obecně: Citování Cimrmanových úspěchů, Cimrman x Stroupežnický,…

 

Hra Záskok: Karel Infeld Prácheňský, který si o sobě myslí, že je víc, než ostatní, protože je slavný, a přesto je to on, který hru zkazí. Rychlé hledání záskoku pro potřebnou premiéru. Museli si poradit se hrou, přestože jim chyběla jedna z postav.

 

Hra Vlasta: Vavroch si vzal Anastázii Machovou jen kvůli tomu, aby získal dědictví.

 

Hlavní myšlenka

Představit strasti Cimrmanovy kočovné herecké společnosti Lipany, jak odborně, tak na konkrétním příkladu. S lehkou ironií, satirickým pojetím kultu osobnosti (Karla I. Prácheňského), a parodií režimu (Tady vlevo, tady seděj vždycky blbci.)

 

K mnoha smolným stránkám Cimrmanova života patřila i chudoba. V jeho divadelní kočující společnosti Lipany se projevila mimo jiné velkou fluktuací herců. Pokud šlo o odchod domluvený domluvený s dostatečným předstihem, dala se situace zvládnout. Došlo-li k němu s křikem a prásknutím dveřmi a často jen pár hodin před představením, prožil soubor i jeho principál horké chvíle. Takové zkušenosti stojí v pozadí hry Záskok. Milovníkům díla tohoto zneuznaného Čecha se dostává do rukou svědectví z této oblasti mistrova života, v níž se nejvíc naplnil jeho osud – z divadla

 

Symboly

V samotné hře je použito rozličných prvků z předchozího odborného semináře. Př. V semináři se mluví o tom, že smích s pláč se dá předvést nejlépe škubáním ramen, ve hře pak Bárta škubá rameny; „Ty se směješ Bárto? Jo tak ty pláčeš.“

 

Časoprostor

Na prknech divadelní společnosti Lipany v nejmenovaném městě kolem roku 1910

 

Kompoziční výstavba

Na rozdíl od ostatních her divadla má 3 části.

 1. Odborný seminář
 2. Předehra
 3. Divadelní hra Vlasta

Kompozice je chronologická.

 

Literární forma – drama

Literární druh epika

Literární žánr komedie

 

Vypravěč

V samotném dramatu je použito scénické hudby – Herci si stoupli za oponu a zazpívali důležité informace. V odborném semináři jsou vypravěči různí herci Cimrmanova divadla.

 

Postavy

Vlasta

 • „dívka“ ze statku, ale ve skutečnosti je chlapec
 • Musí odmítat lásku podruha Bárty i poručíka Vogeltanze, právě proto, že je ve skutečnosti muž
 • Podle nové závěti má zdědit statek, ráčkuje

 

Podruh Bárta

 • Prachobyčejný smradlavý podruh
 • Nechápavý, nahlouplý
 • Miluje Vlastu, ale ta jej neustále odmítá dotazy, jestli dal krmit vší zvěři
 • Má skleněné oko a to jej zachrání od vojny
 • Je hrán začínajícím hercem – porušuje zásady Cimrmanova hereckého desatera

 

Vavroch

 • Postava inspirovaná otcem Maryši
 • Otčím Vlasty, Anastázii Machovou si vzal pouze kvůli penězům a přeje si její smrt (Dá jí jed do mléka, ale Vlasta na to přijde a dá mléko kočce, která zemře)
 • Podvádí panímámu s Helgou z hospody
 • Večer se dobývá do světnice Vlasty à zjišťuje, že je to ve skutečnosti muž

 

Anastázie Vavrochová

 • Bývalá Machová, rozená Radhouzská
 • Ve hře je nahrazená figurínou ležící v posteli
 • Je těžce nemocná, všichni o ní mluví jako o nebožce

 

Doktor Vypich

 • Rodinný přítel, kterého si Vlastička pozvala, aby jí pomohl sepsat novou závěť
 • Ráčkuje
 • Na konci hry se zjisti, že je ve skutečnosti Vlasty otec

 

Šikovatel Vogeltanz

 • Má posádku v Českých Budějovicích, přijde na statek, aby hledal vojáky
 • Zamiluje se do Vlasty na první pohled, a chce si ji vzít, přestože je muž

 

Zvědavý invalida Jirka Karásek

 • Principál herecké společnosti
 • Postava, která přijíždí na scénu v době, kdy už ani nápověda nepomáhá
 • Kvůli Prácheňskému přijíždí na scénu často

 

Helga

 • Ve hře se neobjevuje, je pouze zmiňována
 • Zřejmě se živí jako společnice a Vavroch jí hojně využívá

 

Vyprávěcí způsoby a typy promluv

 • Převažuje dialog, objevuje se i veršovaný monolog na konci hry
 • Přímá řeč

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

 • V odborném semináři jazyk spisovný
 • V předehře nespisovný, hovorový, občas vulgarismy
 • Přímá řeč, dialogy
 • Černý humor
 • Hra se slovy, jejich významem

 

Tropy a figury a jejich funkce

 • K pochopení některých humorných pasáží je třeba všeobecný přehled
 • Záměna slov na základě spodoby znělosti

 

Zvláštnosti

 • V divadle nikdy nehrají ženy a žádní profesionální herci
 • Záskok dostal cenu Alfréda Radoka za nejlepší divadelní hru roku 1994


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!