Radúz a Mahulena – rozbor díla

Kniha: Radúz a Mahulena

Autor: Julius Zeyer

Rozbor přidal(a): Zuzanka

Další rozbory: Rozbor-dila.cz

 

 

 

Literární druh

 • divadelní hra s pohádkovým námětem

 

Literární žánr

 • epika prostoupená občasnými lyrickými popisy

 

Umělecký směr

 • novoromantismus (= umělecký směr z přelomu 19. a 20. století, který se navrací se k romantismu)

 

Časoprostor

 • dávná bájná doba králů
 • dvě království (Magura a Tatra) na území dnešního Slovenska

 

Jazykové prostředky

 • Dílo je psáno silně rytmizovanou básnickou prózou, která je však až tak rytmizovaná, že se někdy člení v Zeyerovský pětistopý nerýmovaný jamb.
 • V díle je mnohdy přítomna inverze a mnoho archaismů.

 

Členění díla

 • do čtyř jednání
 • chronologicky řazeno

 

Hlavní postavy

 • Radúz – královic v Maguře
 • Nyola – Matka Radúze, magurská královna
 • Mahulena – tatranská princezna
 • Runa – tatranská královna, matka Mahuleny

 

Vedlejší postavy

 • Svojmír – tatranský král
 • Prija a Živa – sestry Mahuleny
 • Radovid – Radúzův sluha
 • Vratko – dřevorubec

 

Obsah

 • Král Svojmír a magurský král kdysi bývali nejlepšími přateli, avšak poté se oba zamilovali do stejné dívky Nyoly. S Nyolou se nakonec oženil magurský král a měli spolu syna Radúze. Král Svojmír si vzal za ženu Runu a ta mu vyčitá jeho dřívější lásku k Nyole. Obě království jsou tak znepřátelená.
 • Radúz se vydává na lov. Při honbě za skvostným bílým jelenem se však octne na území znepřáteleného království, kde se na první pohled zamiluje do krásné.
 • Radúz se odmítá vrátit zpět do svého království, a tak je zadržen a uvězněn. Ve vězení ho navštěvuje Mahulena, která se do něj také zamiluje. Když tuto skutečnost zjistí královna Runa, tak nechá připoutat Radúze ke skále, aby ještě více trpěl, poněvadž se chce pomstít za starou křivdu. Mahulena Radúze osvobodí a uprchnou do Magury. Runa na ně ale ještě stihne uvrhnout kletbu, jež zapříčiní to, že Radúz na Mahulenu zapomene a ona se promění ve strom. Kletba je poté zlomena a vše dobře dopadne.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!