Pýcha a předsudek – rozbor díla k maturitě

Kniha: Pýcha a předsudek

Autor: Jane Austenová

Rozbor přidal(a): Dada

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

I. část

zasazení výňatku do kontextu díla

Výňatek, je z první třetiny díla. Jde o rozhovor mezi Elizabeth a jejími rodiči po tom co odmítla svého nápadníka, který jí požádal o ruku. Pan Collins je kněz, který má zdědit dům Bennetových, protože pan Bennet má jenom dcery a ty dědit nemůžou. Proto se pan Collins rozhodne, že si jednu ze sester Bennetových vezme za ženu.

 

téma a motiv

Láska, výsměch marnotratnosti vyšší společenské vrstvy

 

časoprostor

Anglie koncem 18. stol, venkovská společnost, Londýn, plesy, návštěvy

 

kompoziční výstavba

děj je chronologický a graduje

 

literární druh a žánr

Próza, anglický společenský román

 

II. část

vypravěč

Vyprávěč je v Er-formě, nevyskytuje se v ději jako postava, je vševědoucí.

 

postava

Elizabeth: hlavní postava, druhá nejstarší sestra rodiny Benethovích, chytrá, má vlastní hlavu, nebojí se říct, co si myslí, má čtyři sestry

pan Darcy: velmi bohatý, ze začátku se jeví namyšlený, povyšuje se nad nižší společenské vrstvy, nakonec se ale změní a

 

vyprávěcí způsoby

vyprávěcí styl, chronologický dej, věcné popis

 

typy promluv

dialogy, přímá řeč (bez uvozovacích vět) Popisné pasáže omezeny, spíš věcné opisy, hodně dialogů, bez uvozovacích vět.

 

III. část

jazykové prostředky tropy a figury

Jednoduchý spisovný jazyk, někdy zastaralá vyjádření. Často se vyskytuje v rozhovorech ironie. V ukáske se vyskytuje zdrobnělina (děvenko, tatíčku, maminka), jazyk je někdy trošku zastaralý a některé věty mají zastaralí slovosled (byla vyzvána, Nevezmeš-li si pana Collinse), také oslovení které postavy používají, jsou už zastaralé (paní manželko).

 

IV. část

kontext autorovy tvorby

Jane Austenová (1775 – 1817)

 • Anglická spisovatelka
 • jedna z představitelek anglického společenského románu
 • měla 7 sourozenců, 6 bratrů, nejmilejší jí byla sestra Cassandra
 • na svou dobu se jí dostalo výjimečného vzdělání – dívčí internátní škola
 • v mladosti zrušila své zasnoubení a zůstala až do smrti neprovdaná, bydlela u svých bratrů
 • psala pod pseudonymem, až po její smrti jí odhalil její bratr
 • Díla: Rozum a cit (1811)- první román

Mansfieldské panství (1814) – příběh chudé dívky vychované bohatými příbuznými

Přesvědčování (1818) – poslední román

Sanditon – nedokončila ho dopsala ho jiná autorka

 

literární / obecně kulturní kontext

Pýcha a předsudek – nejznámější román dočkal se více filmových zpracování například seriál od BBC, nebo nejnovější zpracování z roku 2005 z Kierou Knightley.

Autorka byla spoluzakladatelkou společenského románu dalšími autorkami jsou třeba sestry Brontheovy Emily (Na větrné hůrce), Charlota (Jana Eyrová) a Anna (básně).

V jejich dílech je realistické vystižení doby ve které žila ale z velkým nádechem romantizmu. Také doba, ve které žila se považuje za romantické období.

Romantizmus je umělecký směr konce 18. a první poloviny 19. století. Jeho počátky jsou v Anglii a Francii. Základní rysy romantizmu jsou: romantický hrdina (často autor), láska (nerovná nebo neopětovaná) a subjektivnost díla.

 

Představitelé romantizmu:

 • Anglie: Gorge Gordon Byton (Džaur, Childe Harolda pouť)
 • Francie: Viktor Hugo ( Bídníci, chrám matky boží v Paříži, Muž který se směje) Alegandre Dumas (Černý tulipán, Hrabě Monte Christo, Tři mušketýři)
 • Německo: Bratři Grimové (pohádky)
 • Rusko: Puškin (Evžen Oněgin, Piková dáma)

 

Výňatek

Paní Bennetová zazvonila a slečna Elizabeth byla vyzvána, aby se dostavila do knihovny.

„Pojď dál, děvenko,“ vyzval ji pan Bennet, když stanula na prahu. „Dal jsem tě zavolat v důležité věci. Bylo mi řečeno, že tě pan Collins požádal o ruku. Je tomu tak?“ Elizabeth přitakala. „No dobrá – a tis jeho nabídku odmítla?“

„ Ano, tatíčku.“

„Dobrá, Tím se dostáváme k jádru celé vědci. Naše maminka trvá na tom, že ho musíš vyslyšet. Je tomu tak, paní manželko?“

„Ano, anebo mi už nesmí na oči.“

„Čeká tě strastiplné rozhodnutí, Elizabeth. Ode dneška ztratíš jednoho z rodičů. Nevezmeš-li si pana Collinse, nesmíš matce na oči, a vezmeš-li si ho, nesmíš na oči mně.“

Elizabeth nemohla potlačit úsměv nad takovým závěrem po takovém úvodu, avšak paní Bennetová, která si namlouvala, že se její manžel bude dívat na celou věc tak, jak jí to vyhovuje, byla velice zklamaná.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!