Nikola Šuhaj loupežník – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Nikola Šuhaj loupežník

Autor: Ivan Olbracht

Rozbor přidal(a): nikol

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

Nikola Šuhaj loupežník (r.1933)

Téma a motiv

 • Motivy:
  • touha po sociální spravedlnosti
  • oslava krásné přírody
  • obraz poválečné chudoby v Zakarpatské Rusi
 • Téma:
  • Skutečně žijící osoba=podkarpatský hrdina je historická postava Oleksy Dovbuše, který žil v Podkarpatské Rusi v 18. st. (v knize je to Nikola Šuhaj loupežník)

 

Časoprostor

 • zejména období po 1.světové válce (část děje probíhá i během ní), tj.období rozpadu Rakouska-Uherska (1914) až po Šuhajovu smrt (1921)
 • prostor: Podkarpatská Rus (vesnice Koločava-Koliba nd Holatýnem, Zvorec, okolní lesy)

 

Kompoziční výstavba

 • děleno na 6 povídek, knihou se prolínají dvě roviny – Nikola Šuhaj jako idealizovaná legenda a skutečný život tohoto loupežníka
 • je psáno v „chronologickém postupu“

 

Literární druh a žánr

 • literární druh: próza
 • literární žánr: balada (střídání epiky a lyrického líčení,spojuje reálný svět s mýtickým světem, končí tragicky)

 

Vypravěč

 • vypravěč je sám autor,tj. vnější nezávislý pozorovatel děje (er-forma). Vypravěč vyjadřuje náklonnost k hlavní postavě

 

Postavy:

 • Hlavní postavy:
  • Nikola Šuhaj loupežník-statečný, žije v lesích, je štědrý a spravedlivý, prudký a pyšný
  • Eržika – Nikolova žena, obětavá, hrdá, statečná, miluje Nikolu, ale podvede ho
 • Vedlejší postavy:
  • Juraj – Nikolův bratr, prudký, nemá rád Eržiku, pomstychtivý
  • Adam Chrepka, Ihnat Sopko a Danilo Jasinko – bývalí přátelé Nikoly, kvůli finanční odměně jej zabíjí, nakonec peníze stejně nedostanou

 

Vyprávěcí způsoby

 • vypravěč se stylizuje do role glosátora a kronikáře. Často píše v přítomném čase. Střídání lyrických pasáží (autor popisuje krajinu) s dějovými pasážemi. Je užito lyrických pasáží k popisu přírody.

 

Typy promluv

 • pásmo vypravěče – er-forma

 

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 • spisovná čeština, zastaralé a knižní výrazy, občas emotivní výrazy
 • básnické a archaické výrazy, hovorová čeština (používají ji četníci, Němec), hebrejské a biblické výrazy (židé)

 

Ivan Olbracht (1882-1952)

Kontext autorovy tvorby

Ivan Olbracht (1882-1952) – Nikola Šuhaj loupežník (r.1933)

 • Olbracht pobýval na Podkarpatské Rusi. Má soucitný pohled na zdejší zaostalost→sociální téma je tématem mnoha Olbrachtových děl
 • Nikola Šuhaj loupežník patří mezi vrcholná Olbrachtova díla. Bylo také zfilmováno – v r.1947 – Nikola Šuhaj (režie Miroslav Josef Krňanský) nebo Nikola Šuhaj loupežník – v r.1977 – režie E.Sokolovsky, hl.role P.Čepek). Nejznámnější inspirace je ale „Balada pro banditu“ –r.1978 – režie V.Sís, v hlavní roli s M.Donutilem a I.Bittovou.
 • Další díla Olbrachta:
 • PRÓZA:
   • Anna Proletářka (r.1928-silný vliv proletářství)
   • Golet v údolí (r.1937-vesnická tématika)
   • Podivné přátelství herce Jesenia
   • Čtení z bible Kralické

 

Literární/obecně kulturní kontext

Ivan Olbracht je řazen do doby tzv.“socialistického realismu“který vychází z marxistického názoru vývoje společnosti. Díla musí být ideově zaměřena (podpora revoluce) a teprve potom může být brán zřetel na estetickou stránku. V tomto období české meziválečné prózy byl v české literatuře patrný vliv proletářství (Vladislav Vančura). Dále tvořili např. Karel Čapek (v díle Hordubal je podobné jako Nikola Šuhaj), Karel Poláček, Eduard Baas nebo Jaroslav Hašek a M.Pujmanová.

 

Obsah

Děj knihy začíná za války, kdy mladý Nikola Šuhaj a jeho německý kamarád utekli z fronty a schovali se u jedné ruské ženy-čarodejnice. Ta jim namíchala lektvar, díky němuž je nebude možné zastřelit. Na oplátku jí slíbili, že si vezmou její dvě hloupé dcery. Když zjistí, že je žena čarodějnice, zabiji jí. Nikola se s kamarádem rozejdou a už se nikdy neuvidí. Po válce se Nikola vrací domů do Koločavy, kde také bydlí jeho milá Eržika. Eržika je Nikolovo velká láska. Koločava je po první světové válce úplně zbídačená. Její obyvatelé se bouří, rabují co se dá a poté co sesadí starostu, nastolují nový řád. Četníci na vzbouřence posílají ozbrojené vojáky, aby je přinutili k poslušnosti. Nikola stává obávaným loupežníkem. Bohatým bere a chudým dává a zabíjí pouze při sebeobraně nebo ze spravedlivé msty. Se svými kamarády a mladším bratrem Jurajem přepadává poštovní vozy, bohaté Židy, krade zboží a peníze, které pak dává lidem. Četníci stále nemohou Nikolovi chytit, tak zatknou Eržiku. I když jsou všichni zatčení biti, nikdo Nikolu nezradí. Nakonec Nikolu zradí kamarádi Adam Chrepka, Ihnat Sopko a Danilo Jasinko a pro odměnu se nechají zlákat. Vylákají Nikolu na louku a jeden z jeho kamarádů mu zatne zezadu sekyru do hlavy a Nikola umírá. Zrádci ale nakonec žádnou odměnu nedostanou. Eržika se Nikolově smrti vdá a porodí jeho dceru Aničku. Nikola je pohřben na Koločavském hřbitově, bez náhrobku a bez rakve. Legenda o Nikolovi však žije dál.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!