Malý princ – rozbor díla k maturitě (3)

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Rozbor přidal(a): Tereza

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Rok vydání:  1943
Jazyk v originálu: Francouzština
Překladatel: Milan Sasák 1998

 

O Autorovi:

Antoine de Saint-Exupéry byl francouzský prozaik publicista a letec, který se narodil roku 1900 v Lyoně. Byl šlechtického původu, jeho vlastní jméno je Marie Roger. Již v dětství se věnovat psaní básní a zajímal se o letectví. Jeho studia probíhala v Paříži a Švýcarsku. V roce 1921 vstoupil do letectva a zde také získal leteckou způsobilost. Roku 1931 se oženil (Consuelo de Saint Exupéry)  a téhož roku byl jmenován Rytířem čestné legie (Uděluje se jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos Francii.) Zahynul pravděpodobně za  2.Světové války, do které se sám přihlásil, 31.července 1944 nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky.

 

Kontext autorovy tvorby

 • Skutečnost že byl letce ho přivedla k psaní románů s leteckou tématikou (kurýr na jih. Noční let,…)

Jedná se o prózu na pomezí reportáže vycházející z vlastních zážitků a zkušeností. Díla mnohdy vznikala v reakci na ohrožení autorova života. Objevují se v nich úvahové pasáže o lidské existenci.

 • V jeho dílech se zrcadlí psychické založení hluboce citlivého a ušlechtilého, kterým sám autor byl.

 

Literární kontext

 • Jeho tvorba se řadí do světové prózy první poloviny 20.století (meziválečné období)
 • Spadá do tradičního proudu francouzského realizmu

 

Znaky

 • Vlastenectví
 • Autobiografie
 • Nenávist k válce

 

Do tohoto proudu spadá také například:

 • France – Ostrov tučňáků
 • Rolland – Petr a Lucie
 • Barbusse – Oheň

 

Obecná charakteristika Díla

Literární druh: Epika
Literární žánr: Filozofická pohádka
Literární směr: Meziválečná literatura
Obecná charakteristika díla:

 • Jedná se o filozofickou pohádku, která byla vydána roku 1943
 • Celá kniha je věnována Leonu Werthovi
 • Autor celou knihu také sám ilustroval

 

Tématika díla:

 • Hlavní téma: Příchod malého prince na Zem a jeho setkání s pilotem (autor) na Sahaře
 • Vedlejší téma: Nepochopení dětského světa ze strany dospělých
 • Epizody: Princovy návštěvy několika planet (jejich obyvatelé charakterizují lidské vlastnosti)

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Představení mnoha lidských postav a vyjádření nespokojenosti s tehdejší společností
 • Pozvednutí dětské fantazie a představivosti
 • Autor poukazuje na to, jakou hodnou má přátelství

 

Jazyk

 • Dílo je psané spisovným jazykem
 • Je určeno pro děti, proto je spána ve srozumitelných větách a krátkých souvětích
 • Vyskytuje se zdě mnoho zdrobnělin.

 

Jazykové prostředky

 • Metafora: (stará opuštěná skořápka, kroužek barvy měsíce)
 • Personifikace: (hvězdy se ti smějí, vítr zpívá)
 • Zvukomalba: (nechávaje za sebou lehký kovový šelest)
 • Oxymóron: (jste krásné, ale prázdné)
 • Vnitřní monology: úvahy malého prince

 

Děj

Celý příběh začíná vyprávěním pilotova dětství. Autor vypráví o všem známém obrázku otevřeného a zavřeného hroznýše, který nakreslil, když mu bylo 6 let. Poukazuje na nepochopení, kterého se mu dostalo ze strany jeho rodičů a ostatních dospělých ale přesto si svou představivost a fantazii nese s sebou do života.
Hlavní postavou díla je Malý princ, který pochází z malé planetky, na které žije společně s růží a třemi sopkami. Růže se na planetku dostala jako semínko, princ se o ni začal starat a růže si ho tak říkajíc omotala okolo prstu. O své sopky se stará a pravidelně je vymetá. Princ v díle představuje malé dítě.
Jednoho dne se princ rozhodne odcestovat ze své planetky a porozhlédnout se po ostatních planetách  za účelem najít práci a získat ponaučení.  Na své pouti se setkává s několika osobnostmi, které představují lidské vlastnosti. Setkává se například s králem, domýšlivcem, pijanem, obchodníkem,..  Ze všech těchto planet odchází. Jako poslední Malý princ navštíví Zemi, kde se na Sahaře setkává s pilotem (kterého představuje sám autor). Pilot zde ztroskotal se svým letadlem a pracuje na jeho opravě. Do řeči se spolu pouští ve chvíli, kdy po něm princ chce nakreslit beránka. Právě v tuto chvíli se ukazuje princova představivost a fantazie, která je pro oba společná.  Princ vypráví o své planetce a pomáhá pilotovi s opravou letadla, se kterým zde ztroskotal.  Osmý den Pilotovi  došla voda a proto se vydávají hledat studnu s vodou. Ve chvíli kdy studnu najdou, se pilot vydává zpět k letadlu a pokračuje v opravě letadla.Na zemi se také setkává s Liškou. Tato postava je v celém díle hodně důležitá. Liška se nechala princem ochočit a ukazuje mu, jakou hodnotu má v životě přátelství. V konci díla se Malý princ se ztrácí Pilotu z dohledu a potkává Hada, který prince po jejich rozpravě uštkne a tím ho vrátí zpět na jeho planetku. Pilot opraví letadlo a vrací se zpět mezi své přátele.

 

Hlavní postavy:

 • Malá princ: Blonďatý kudrnatý chlapec , který se vydává do světa za poznáním , kvůli potížím s vlastní rostlinou. Je postavou se spoustou otázek.
 • Pilot: Postava představující samotného autora. Je dospělým člověkem, který má na svět pohled dítěte.
 • Růže: Pyšná květina, která si myslela, že je jediná svého druhu. Nedává najevo své city a chtěla si prince omotat kolem prstu.
 • Liška: Moudrá postava, nechává se princem ochočit a ukazuje mu, jakou hodnotu má přátelství
 • Král: vládne celému vesmíru, káže hvězdám činit to, co dělají i bez něj. Každý  je jeho poddaný a musí ho poslouchat, neboť jsou jeho rozkazy rozumné. Když se Malý princ rozhodne odejít, jmenuje ho svým vyslancem.
 • Domýšlivec: chce být obdivován všemi, ale žije na své planetce sám. Neslyší nic, co není projevem obdivu.
 • Pijan: Člověk, který pije, aby zapomněl na to, že se stydí, že pije.
 • Lampář: žije naplanetce, kde se den a noc střídají jednou za minutu. Před nějakou dobou mu bylo nařízeno rozsvěcet lampu v noci a zhasínat ji ráno. V té době se těleso otáčelo rozumnou rychlostí a lampář měl čas na odpočinek. Poté se ale rychlost otáčení zvýšila. Lampář chtěl zůstat věrný příkazu, a tak rozžíná a zhasíná lampu každou minutu, bez odpočinku.
 • Byznysmen: je neustále zaneprázdněný počítáním hvězd, o kterých si myslí, že jsou jeho. Přeje si je použít, aby mohl koupit více hvězd.
 • Zeměpisec: tráví všechen svůj čas tvorbou map, ale nikdy neopouští svůj stůl k dalším objevům.

 

Kompozice díla

 • Dílo je psané chronologicky a místy se objevují pasáže psané retrospektivně
 • Kniha je rozdělena do 27 kapitol
 • Nacházíme zde prvky klasické pohádky
 • Často se objevují nedokončené odpovědi Malého prince v rozhovoru s pilotem

 

Vypravěč

 • Vypravěčem celého díla je pilot
 • Je psaná v Ich- formě
 • V popisu Malého prince a jeho činů je využita er- forma

 

Místo děje:

 • Planetka , na která bydlí malý princ, není větší než dům
 • Planetky, která princ navštíví
 • Planeta Zem
 • Doba děje není určená, ale pravděpodobně se jedná o 20. století

 

Okolnosti vzniku díla

 • Neklidné příměří mezi válkami
 • Vlna revolucí
 • Rozšiřování fašismu
 • Hospodářská krize
 • Nástup totalitního režimu

 

Vliv díla

 • Několik audio nahrávek
 • Film 1974
 • Muzikál 2002


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!